TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec XVIII posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 21.09.2017
Wręczenia medali Pieczęci Zasług Obywatelskich - Pałacyk Oborskich w Mielcu w dniu 10.11.2017
23.09.2017

We czwartek 21 września 2017 roku w Jadernówce odbyło się XVIII posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018,
a szóste w roku 2017. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu TMZM Janusz Chojecki. Prowadził je w oparciu o wcześniej opracowaną i dostarczoną wszystkim członkom Zarządu i pozostałych organów statutowych Towarzystwa agendę.

Ważniejsze tematy omawiane na tym posiedzeniu oraz podejmowane uchwały i decyzje:

1. Prezes Zarządu przedłożył informację o stanie procedowania dot. zmian w KRS w rezultacie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w dniu 14.09.2017.

2. Zarząd bardzo pozytywnie ocenił przygotowania i przebieg VII Spotkania Lotniczych Pokoleń z finałem w dniu 25.08.2017 r. Ta pozytywna ocena wynika z bardzo dobrego odbioru środowiskowego VII Spotkań Lotniczych Pokoleń zorganizowanych przez Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM.

3. Wiceprezes Zarządu Teresa Orczykowska będąca koordynatorem zadania publicznego Pieczęć Zasług Obywatelskich w edycji 2017 zreferowała stan zaawansowania prac nad przedmiotowym projektem.

Na wniosek Koordynatora Zarząd zatwierdził jednogłośnie skład Kapituły tegorocznej edycji projektu.

Przedłożony został harmonogram wykładów w związku z przedmiotowym projektem, który Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości.

Zarząd zaakceptował wniosek Koordynatora o przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów do Pieczęci Zasług Obywatelskich do 15.10.2017.

Janusz Chojecki poinformował Zarząd o wyborze miejsca oraz terminu wręczenia zarówno medali jak też statuetek Pieczęci Zasług Obywatelskich – będzie nim Pałacyk Oborskich w Mielcu w dniu 10.11.2017 przed tradycyjnymi Śpiewankami Niepodległościowymi.

4. Prezesi pozostałych Klubów/Sekcji/Grup potwierdzili prawidłowe i terminowe przygotowania do realizowanych tegorocznych zadań publicznych.

5. Zarząd zobowiązał wszystkich zainteresowanych członków Zarządu do przedłożenia w terminie 2-ch tygodni projektów swoich scenariuszy do wznawianych po czterech latach „Mieleckich Zapisków” na adres mailowy członka Zarządu Grzegorza Kruszyńskiego, który podjął się funkcji koordynatora wydania „Mieleckich Zapisków” nr 17-18.

6. Wiceprezes Zbigniew Wicherski przekazał Prezesowi Chojeckiemu wnioski na odznaczenia członków TMZM przyjęte na wcześniejszym posiedzeniu Zarządu do dalszego procedowania.

7. Prezes Janusz Chojecki wręczył wizytówki i pieczątki prezesom Klubów/Grup/Sekcji wchodzących w strukturę organizacyjną TMZM co ma ułatwić im zarządzanie w ramach procesu decentralizacji zarządzania Towarzystwem.

8. Zarząd zaakceptował założenia dla przeprowadzenia integracyjnej zabawy około sylwestrowej.
Janusz Chojecki

9. Przyjęto nowych członków do TMZM.

Janusz Chojecki


Podobne tematy:
- II Rajd Rowerowy Szlakiem Mieleckich samolotów, 24 września 2016 r.

- Klub Środowisk Twórczych TMZM na Dniach Mielca 2017
- Inspirujące VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
- Wystawa Prac członków KŚT w Tarnobrzegu

- Popołudnie z malarstwem Stanisława Mityka
- Regulamin VII Konkursu Fotograficzno-Plastycznego Samolot w obiektywie i palecie barw
- Regulamin VII Konkursu Literackiego Na skrzydłach Dedala
- Inspirujące VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.
- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII