TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018

Jadernówka 1 czerwca 2017 roku
01.06.2017

W dniu 01.06.2017 w biurze Zarządu TMZM w Jadernówce odbyło się XV posiedzenie Zarządu kadencji 2015-2018. 

Poruszono najważniejsze kwestie dotyczące realizacji zadań Towarzystwa w kontekście przyjętego na rok 2017 budżetu oraz oceny finansowego i organizacyjnego zabezpieczenia  jego realizacji, w szczególności w II- gim półroczu  2017 roku.  Szczegółową informację w tej kluczowej kwestii przedstawił prezes Zarządu - Janusz Chojecki. Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości informację prezesa Zarządu, a także zadania, jakie muszą zostać zrealizowane przez koordynatorów poszczególnych zadań/projektów. Prezes zaakcentował wagę przygotowań do dwóch kluczowych projektów, które będą realizowane w II- gim półroczu 2017 roku, tj. VII Spotkania Lotniczych Pokoleń oraz II –giej edycji Pieczęci Zasług Obywatelskich.

Zarząd uznał, iż Grupa Literacka SŁOWO powinna zorganizować spotkanie swoich członków, którzy wybiorą ze swojego grona prezesa zarządu Grupy oraz ew. innych  funkcyjnych członków w zarządzie Grupy.

Przyjęto do grona członków TMZM dwóch kolejnych kandydatów, z których jeden zgłosił akces do działalności w Grupie Literackiej SŁOWO, a drugi w Sekcji Turystyczno-Sportowej.

Podjęto stosowne ustalenia w celu ustalenia aktualnej listy członków Towarzystwa w oparciu o  odpowiednie regulacje statutowe.

Dokonano oceny zaawansowania prac inwentaryzacyjnych, które prowadzi Komisja Inwentaryzacyjne pod kierunkiem Sekretarza Zarządu- Anieli Trzpis –Ratusińskiej. W oparciu o przyjęty przez Zarząd protokół inwentaryzacyjny podjęte zostaną przez Zarząd Towarzystwa stosowne decyzje post inwentaryzacyjne.

Zarząd desygnował prezesa Janusza Chojeckiego oraz Aleksandrę Pigułę do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków” na podstawie zaproszenia otrzymanego z Instytutu Filologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja odbędzie się w Rzeszowie w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku.

Janusz Chojecki   
Mielec, 08.06.2017
Podobne tematy:
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.
- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- XIV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 06.04.2017
- Absolutorium dla Zarządu TMZM za 2016 rok
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
- X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII