arrow TMZM   Aktualności    Galeria   KŚT    KML   MGL Słowo   Kontakt

TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
skrypty php, skrypty JS, shout

Klub Środowisk Twórczych przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera

Klub Środowisk Twórczych powstał 22 marca 1981 roku z inicjatywy znanego w środowisku mieleckim działacza społecznego i kulturalnego, założyciela i wieloletniego prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. W. Szafera w Mielcu, Edwarda Żyrkowskiego. Zanim jednak doszło do zebrania założycielskiego, Edward Żyrkowski, wspólnie z piszącą te słowa, dokonali rozeznania wśród twórców regionu mieleckiego, powiadamiając ich specjalnym pismem o inicjatywie powołania Klubu i zapraszając do udziału w jego pracach. Poczyniono odpowiednie przygotowania organizatorskie - wyznaczono termin: 22 marca, miejsce: sala konferencyjna Rzemieślniczej Spółdzielni w Domu Rzemiosła przy ul. 15 Grudnia (obecnie 3 Maja). Korzystaliśmy wówczas z przychylności ówczesnych władz Stronnictwa Demokratycznego w Mielcu. W oznaczonym terminie zjawiło się kilkadziesiąt osób - twórców, działaczy kulturalnych i sympatyków z Mielca i byłego powiatu mieleckiego. W czasie zebrania zgodnie potwierdzono potrzebę powołania forum środowisk twórczych w naszym regionie, zwłaszcza po rozwiązaniu PPKO i działającego przy nim Koła Twórców Ziemi Mieleckiej. Na spotkaniu zebrani przyjęli zgodnie zaproponowaną nazwę: „Klub Środowisk Twórczych przy TMZM im. W. Szafera w Mielcu” (skrót: KŚT). Opracowany został Regulamin Klubu KŚT, powołano Zarząd i wyznaczono łącznika między Klubem a Zarządem Towarzystwa, którym został ówczesny wiceprezes TMZM, Edward Żyrkowski.
Inicjatywa powstania Klubu Środowisk Twórczych w Mielcu spotkała się z życzliwym przyjęciem u ówczesnych władz miasta: naczelnika UM w Mielcu: Lucjana Surowca i jego zastępcy Ryszarda Treli, kierownika Wydziału Kultury UM Józefa Witka, oraz dyrektora Muzeum Regionalnego Henryka Momota. Ówczesny prezes TMZM, Tadeusz Łakomy służył nam od początku pomocą i życzliwymi radami. W tym samym roku 1981 KŚT podjęło starania o uratowanie przed wyburzeniem - w związku z budową wiaduktu łączącego Starówkę z Osiedlem - budynków pp. Wiktora Jadernego i Skrzyniarza. Pisma, spotkania, zbieranie podpisów mieszkańców, narady na szczeblu miasta i województwa, starania o ratowanie budynków przed dewastacją - trwało to spory kawał czasu, by wreszcie zapadła upragniona decyzja: budynki pozostaną i będą służyć miastu i artystom-amatorom. Wspólnie ze śp. Wiktorem Jadernym cieszyliśmy się bardzo z tej decyzji; niestety sam Pan Wiktor nie doczekał otwarcia Muzeum i pomieszczeń ekspozycyjnych w swoim dawnym domu. W maju 1981 roku została otwarta pierwsza Wystawa prac twórców Ziemi Mieleckiej. Wystawa, na której znalazły się prace 22 twórców, eksponowana była w Sali Reprezentacyjnej Domu Rzemiosła w Mielcu. Wystawę zwiedzała przede wszystkim młodzież szkolna, ale także mieszkańcy Mielca i dawnego powiatu mieleckiego.


Wystawy, plenery, kiermasze, spotkania miały miejsce każdego roku działalności KŚT, ponadto odbyło się też kilka jubileuszy artystów. Przez te wszystkie lata wystawy organizowano dalej w Domu Rzemiosła w Mielcu i w GOK-ach na terenie Ziemi Mieleckiej. Maj 1987 roku to uroczyste otwarcie „Jadernówki” (taka nazwa przyjęła się od początku i funkcjonuje do dnia dzisiejszego) z udziałem władz i rodziny nieżyjącego już wówczas Wiktora Jadernego, m.in. Janusza Jadernego, bratanka. W atelier „Jadernówki” zorganizowano wówczas stałą ekspozycję ze zbiorów Jadernych, a my zorganizowaliśmy wystawę prac twórców mieleckich. Do dni, które pozostały także w mojej pamięci, należy Dzień Działacza Kultury w maju 1987 roku, kiedy to Klub Środowisk Twórczych otrzymał Puchar w związku z 5-leciem swojej działalności, a nasi twórcy uhonorowani zostali nagrodami i dyplomami.Na koniec chciałabym wspomnieć o Kronice Klubu Środowisk Twórczych, która podobnie, jak Kronika macierzystego Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, jest bogatym źródłem informacji o twórcach mieleckich i podejmowanych przez KŚT i TMZM inicjatywach kulturalnych. Kronika, którą prowadziłam w KŚT nieprzerwanie do roku 1988, zawiera: rys historyczny, sylwetki twórców, pisma, notatki, zaproszenia, zawiadomienia, wycinki prasowe, zdjęcia ze spotkań, wystaw, plenerów, wpisy do Kroniki gości honorowych i uczestników imprez i wystaw.
Skład Zarządu Klubu Środowisk Twórczych TMZM

Edward Żyrkowski Założyciel Klubu Środowisk Twórczych TMZM
 
1981-1989 Krystyna Książnicka - przewodnicząca
Kazimierz Tara - wiceprzewodniczący
Dorota Jacak - sekretarz
Barbara Wasielewska - skarbnik
Jan Stępień - członek Zarządu ds. organizacji spotkań
Józef Piecuch - członek zarządu ds. wydawniczych
Edward Żyrkowski - obowiązki honorowego kierownictwa KŚT oraz łącznika klubu z TMZM

1989-2004 Józef Piecuch - przewodniczący
Zdzisław Korpanty - wiceprzewodniczący
Anna Korpanty - sekretarz
Stanisław Szęszoł - skarbnik
Członkowie: Tadeusz Przywara, Jan Stępień, Jan Wozowicz, Maria Zapolska
Wieloletni organizatorzy wystaw: Jan Wozowicz, Jan Stępień, Stanisław Szęszoł

2004-2007 Krystyna Gargas-Gąsiewska - prezes
Klaus Jadwiga - wiceprezes
Krystyna Philipp - współpraca z mediami
Barbara Ćwieka, Jan Stępień, Janusz Zborowski - organizacja wystaw
Krystyna Książnicka - kierownik Klubu i łącznik miedzy KŚT i TMZM
Członkowie: Stefan Kaczmarczyk, Stefan Żarów

[ZOBACZ sprawozdanie z działalności]

2007-2009 Janusz Zborowski - prezes
Krystyna Gargas-Gąsiewska – organizacja plenerów
Barbara Ćwięka – protokolant, współpraca z regionem
Zbigniew Wicherski – współpraca z mediami
Jan Stępień – organizacja wystaw
Jadwiga Klaus – kronikarz
Halina Saj – protokolant

2010   

p/o Maria Błażków
skład zarządu pozostał niezmieniony

2011   

Jadwiga Klaus - prezes
Maria Błażków - wiceprezes TMZM i KŚT
Krystyna Laskowska - skarbnik
Teresa Elżbieta Pyzik - sekretarz, edytor tekstów
Alicja Maria Korzeniewska - kronika
Organizacja plenerów: Janusz Wyzina,  Marek Woźniak  +14 lipca 2011
Organizatorzy wystaw: Andrzej Bednarz, Ryszard Laskowski, Stanisław Szęszoł, Stanisław Czarnecki, Piotr Cisło i Grzegorz Cebula

2015   

Jadwiga Klaus - prezes
Maria Błażków - wiceprezes TMZM i KŚT  + 22 grudnia 2016
Agnieszka Małek - wiceprezes KŚT
Krystyna Laskowska - skarbnik
Teresa Elżbieta Pyzik - sekretarz, edytor tekstów
Alicja Maria Korzeniewska - kronika
Organizacja plenerów:  Jan Wyzina
Organizatorzy wystaw: Andrzej Bednarz, Ryszard Laskowski, Stanisław Szęszoł, Stanisław Czarnecki, Piotr Cisło i Grzegorz Cebula

2019   

Jadwiga Klaus - prezes
Agnieszka Małek - wiceprezes KŚT
Krystyna Laskowska - skarbnik
Teresa Elżbieta Pyzik - sekretarz, edytor tekstów
Misiąg Renata - kronika  +29.04.2020
Organizatorzy wystaw: Andrzej Bednarz, Ryszard Laskowski, Stanisław Szęszoł, Stanisław Czarnecki, Piotr Cisło i Grzegorz Cebula

 Twórcy Klubu Środowisk Twórczych w Mielcu i ich prace


link do galerii: https://wicherski1.blogspot.com/search/label/KST

  Copyright © 2006-2020 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII