TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Regulamin VII Konkursu Literackiego  Na skrzydłach Dedala
Prace konkursowe można nadesłać do 31 lipca 2017 r.
09.06.2017

Do 31 lipca 2017 roku można dostarczać prace literackie napisane prozą lub wierszem na konkurs "Na skrzydłach Dedala" na adres Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera,   " Jadernówka"   ul. Jadernych 19,   39-300 Mielec, lub elektronicznie na email wichz1@wp.pl

Regulamin VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego – Mielec 2017 "Na skrzydłach Dedala"

1. Organizatorami konkursu jest Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie.
2. Celem konkursu jest:
• popularyzacja współczesnej literatury,
• pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa,
• promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.
4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wyłącznie jednej pracy literackiej napisanej prozą lub wierszem, w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, w czterech kopiach oraz wersji elektronicznej na płycie CD, lub w wersji elektronicznej na adres wichz1@wp.pl . Łączna objętość konkursowej pracy nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku)(1) .
6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie teksty oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nie nagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.
7. Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail).
8. Ogłoszenie konkursu nastąpiło 1 czerwca 2017 r.
9. Prace konkursowe można nadesłać do 31 lipca 2017 r.
na adres:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera
 
  
" Jadernówka"   ul. Jadernych 19,   39-300 Mielec
z dopiskiem Konkurs Literacki Na skrzydłach Dedala.
10. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
11. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne: I, II  stopnia i wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
12. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w mediach, w internecie bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
    Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenie, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 1).
14. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w sierpniu 2017 roku, o dokładnej dacie i miejscu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni późniejszym terminie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
15. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
      Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 503335615.


tak było w 2016 roku [zobacz więcej]


(1) Znormalizowany maszynopis – ustalony sposób przygotowania materiału tekstowego dla redakcji wywodzący się z czasów, gdy prace dostarczano w postaci maszynopisu (wydruku z maszyny do pisania). Znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne) w układzie: 60 (przeciętnie) znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie, podwójny odstęp między wierszami


Załącznik nr 1

Oświadczenie
 

Wyrażam zgodę:

- na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu Na skrzydłach Dedala organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną SCK w Mielcu oraz Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM w Mielcu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

- na wykorzystanie tekstu mojej pracy literackiej w celach promocji konkursu oraz w celach publikacji w wydawnictwie towarzyszącym VII Spotkaniom Lotniczych Pokoleń – Mielec 2017.

- na wykonywanie zdjęć podczas gali wręczenia nagród i ich publikację na stronach internetowych Organizatorów konkursu, w mediach elektronicznych i tradycyjnych.
                                                                                             

…………………………….                                                        ……………………………….
Miejscowość, data                                                                                      podpis


Podobne tematy:
- Regulamin VII Konkursu Fotograficzno-Plastycznego Samolot w obiektywie i palecie barw

- Regulamin VII Konkursu Literackiego Na skrzydłach Dedala

- Inspirujące VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.

- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"
  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII