TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Inspirujące VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
Statuetki i Tablice Dedala, nagrody dla laureatów konkursów, wyróżnienia dla sponsorów, prezentacja firm
26.08.2016

Spotkanie sympatyków lotnictwa rozpoczęło się  odegraniem Hymnu Lotników, a następnie minutą ciszy uczczono pamięć Koleżanek i Kolegów z Lotniczej Rodziny,  którzy odeszli  w ciągu ostatniego roku po V-tym Spotkaniu Lotniczych Pokoleń.


link do galerii: [KLIKNIJ]

VI Lotnicze  Spotkanie Pokoleń w tym roku przypadało w przeddzień Święta Lotnictwa obchodzonego w tym roku w dniu 28 sierpnia dla uczczenia rocznicy zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w największych przedwojennych międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 r. w Berlinie.  Jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego. Centralne uroczystości odbędą się w tym roku w Poznaniu z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i będą powiązane z 10-tą rocznicą  służby samolotów F-16 w Siłach Powietrznych naszego kraju. Nasze spotkanie wpisuje się także tegoroczne  obchody „Dni Mielca”(26-28.08) miasta piękniejącego coraz bardziej z roku na rok.

Janusz Chojecki przypomniał motto  lotniczych spotkań pokoleń wypowiedziane przed rokiem: LOTNICTWO  ŁĄCZY  POKOLENIA. Dostrzec to można było wyraźnie na wypełnionej  Sali kinowej SCK w Mielcu, gdzie rzucała się w oczy wielopokoleniowość uczestników lotniczych spotkań.  Lotnicza Brać Mielca to jedna wielka Rodzina, chociaż rozsiana po całym kraju i po całym świecie konstatował Prowadzący.Prezes Janusz Chojecki  przywitał  w imieniu własnym oraz wszystkich  współorganizatorów  Dostojnych Gości i uczestników spotkania:
- Posła na Sejm RP obecnej kadencji  Krystynę Skowrońską
- Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jana Tarapatę
- Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Porębę reprezentowała Joanna Duszkiewicz z Biura Europoselskiego w Mielcu
- Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla reprezentował Szef Biura Prasowego Marszałka Tomasza Leyko.
- Starostę Mieleckiego  Zbigniewa Tymułę,  oraz  Przewodniczącego Rady Powiatu Henryka Niedbałę, Marię Napieracz  Wicestarostę Mieleckiego , a także obecnych na Sali  Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, a także Panie i Panów Członków Zarządu Powiatu i Radnych z Rady Powiatu Mieleckiego, witając szczególnie ciepło  Joannę Rębisz Członka Rady Powiatu, która służy mieleckim organizacjom pozarządowym nieocenioną pomocą,
-  Zastępcę Prezydenta - Jana Myśliwca oraz  Marka Paprockiego
- Doradcę Prezydenta, a także Annę Karwacką Kierownika Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego.
- Przewodniczącego Rady Miasta Mariana Kokoszkę, Wiceprzewodniczących Rady  Miasta  oraz Panie i Panów Radnych Miejskich
-  Wójta Gminy Wiejskiej Mielec Józefa Piątka.
- Członka Zarządu  Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu i Dyrektora Serwisu oraz Prób w Locie Artura Wojtasa
-  Przedstawicieli Nauki z Politechniki Rzeszowskiej
- Wiceprezesa Doliny Lotniczej Marka Bujnego
- Dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim - Piotra Kownasa,
- Przedstawiciela Instytutu Lotnictwa w Warszawie: Doradcę Dyrektora Instytutu Lotnictwa dr inż. Wojciecha Potkańskiego
-   Jerzego Kazanę b. długoletniego, niezwykle zasłużonego Prezesa TMZM, który wsparł przed laty inicjatywę ówczesnego Prezesa KML- Kol.  Józefa Roguza, o organizacji corocznych spotkań lotniczych pokoleń
- Prezesów i przedstawicieli Aeroklubów w Mielcu oraz w Tuszowie Narodowym i Górkach: Pawła Świerczyńskiego, Marka Dykasa i Leszka Wójcickiego oraz ich Koleżanki Kolegów obecnym na spotkaniu,
- Przyjaciół z Nadleśnictwa Mielec na czele z Nadleśniczym Hubertem Sobiczewskim
-  Współorganizatorów VI-tych Spotkań Lotniczych Pokoleń:
- Prezesa Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa Kol.  Kazimierza Szaniawskiego
- Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu Jacka Tejchmę,
- Zastępcę Dyrektora MBP w Mielcu -  Jolantę Strycharz,
- Prezesa Klubu Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu Kol. Zbigniewa Wicherskiego,
- Prezesa Honorowego KML- pomysłodawcę i twórcę SLP - b. długoletniego Dyrektora ZUA Kol. Józefa Roguza,
- Prezesa Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich przy PZL Mielec Kol. dr hab. inż. Włodzimierza Adamskiego,
- Przewodniczącego Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego Kol. Józefa Smacznego

Janusz Chojecki wyraził wielkie podziękowania w/wymienionym Współorganizatorom za poświęcenie i duży wkład pracy w przygotowanie i organizację VI  Spotkania.

Prowadzący przywitał także wszystkich obecnych na tym spotkaniu przedstawicieli  TMZM działających w różnych klubach Towarzystwa,  przedstawicieli Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa, Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Prezesem Feliksem Czopem,  i innych współpracujących organizacji pozarządowych,
    
Prowadzący w imieniu wszystkich Współorganizatorów przywitał szczególnie serdecznie  Sponsorów, Reklamodawców, Donatorów i Instytucje oraz Podmioty wspierające, dzięki którym  VI-te już Spotkanie Lotniczych Pokoleń mogło się odbyć. Prezes Chojecki wymienił wszystkich, albowiem zasługują Oni na szczególne  podziękowania:
- Poseł do PE Tomasz Poręba
- Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu – A Sikorsky & Lockheed Martin  Company
- Instytut Lotnictwa w Warszawie
- Urząd Miejski w Mielcu
- Starostwo Powiatowe w Mielcu
- Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
- Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu
- Spółki REMOG
- Spółka KIRCHOFF
- Grupa Firm ANKOL
- Firma AEROTECH
- Grupa Firm Geyer&Hosaja
- ARP O/Mielec, SSE EUROPARK w Mielcu
- I  O/ Banku PEKAO w Mielcu
- Firma RSM, Sp. z o.o
- Firma  „GRAWERSTWO” w Mielcu  
- Firma STAMET Sp. z o. o
- Firma Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej
- Grupa  Firm „TARAPATA
- Mieleckiej Rzemieślniczej Spółdzielni Wielobranżowej
- MPGM, Sp. z o.o.
- MARR SA w Mielcu
- Firma XERIMA w Mielcu
- Firma LASERMET

Prowadzący przywitał  zaproszonych uczestników spotkania  nie wymienionych z imienia i nazwiska, nie omieszkał jednak wymienić paru szczególnie zasłużonych nazwisk:

-  Henryka Noworytę, najstarszego uczestnika Spotkania, zasłużonego wieloletniego pracownika WSK PZL Mielec. Henryk rozpoczął pracę w mieleckiej Wytwórni tuż po ukończeniu budowy fabryki w ramach COP, a w  tym roku obchodzimy 80-lecie rozpoczęcia w Polsce budowy COP, o czym w dalszej części spotkania mówił w okolicznościowej prezentacji  dr hab. inż. Włodzimierz Adamski.

-  Jana Drewsa, uzdolnionego konstruktora i artystę, który projektował różne formy reklamy mieleckich samolotów i innych wyrobów produkowanych w latach 70. I 80. ub. stulecia w mieleckiej Wytwórni.  W dalszym ciągu aktywnego twórcę działającego w KŚT przy TMZM.

-  Edwarda  Kazimierskiego, byłego długoletniego Prezesa Zarządzającego klubem fabrycznym „STAL” Mielec, współtwórcę potęgi tego Klubu w latach jego świetności,  w wielu dyscyplinach sportu, a w szczególności w piłce nożnej.

- Zenona Książka, wybitnego Trenera piłkarskiego w latach, kiedy mielecka Stal święciła największe triumfy

-  Józefa Starzyka, b. wieloletniego Dyrektora Ekonomicznego WSK PZL Mielec w okresie największej prosperity Wytwórni w latach 70. I 80. ub. stulecia, który nie szczędził pieniędzy na wielodyscyplinarny rozwój potęgi mieleckiego sportu.

       Prezes przywitał bardzo serdecznie obecnych Sali  grupę byłych pilotów i mechaników lotniczych, którzy dbali o promocję oraz techniczną reputację mieleckich samolotów w kraju oraz na światowych rynkach, a   szczególnie ciepło przywitał  Kol. Teofila Lenartowicza, który przyjechał  z Wrocławia tylko po to, aby być razem z nami na tym spotkaniu.

W zakończeniu powitania prowadzący raz jeszcze przywitał Wszystkich, licznie zgromadzonych, byłych, obecnych pracowników firm lotniczych w Mielcu, w kraju i poza jego granicami, bardzo, bardzo serdecznie i życzył wielu przyjemnych chwil w czasie spotkania

Okolicznościowe, bardzo interesujące  wystąpienie programowe przygotował i poprowadził  Wiceprezes Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa PROMLOT oraz Prezes  Koła SIMP przy PZL Mielec dr hab. inż. Włodzimierz Adamski. Zatytułował je:  „ DROGA ROZWOJU OD COP….”  To wystąpienie wiązało się z 80-tą rocznicą rozpoczęcia prac nad tworzeniem w przedwojennej Polsce Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP).

W prezentacji tej Autor pokazał nie tylko genezę i okoliczności powstania COP ale także jego powojenną ewolucję koncentrując się głównie na zmianach jakie dokonały się po zmianie systemu polityczno-ekonomicznego w kraju po roku 1989 do dziś włącznie. Wykazał, iż Mielec i Mielczanie mogą mieć powód do dumy, albowiem powstało blisko 200  nowych, wysoce inteligentnych, innowacyjnych, o wysokim poziomie jakościowym oraz bardzo konkurencyjnych zakładów pracy,  nie tylko w SSE EUROPARK MIELEC, ale także w powiecie mieleckim, dających zatrudnienie blisko 20 tysiącom Mielczan. Autor zilustrował to kilkoma krótkim filmami firm będącymi niezaprzeczalnymi dowodami na zmianę przemysłowego krajobrazu Mielca i jego okolic. Na zakończenie swojej prezentacji Autor pokazał zrealizowany parę tygodni temu krótki film o śmigłowcach „BLACK HAWK”,  marketingowej nadziei PZL MIELEC na zdynamizowanie rozwoju swojej Spółki przejętej niedawno przez największy i najpotężniejszy  międzynarodowy amerykański koncern zbrojeniowo-lotniczy- LOCLHEED MARTIN.

Uroczyste wręczenie  laureatom wyróżnienia DEDAL

Laureatów wyróżnienia DEDAL ogłosił Przewodniczący Kapituły tego wyróżnienia mgr inż.  Kazimierz Szaniawski, a krótkie dossier laureatów odczytał dr hab. inż. Włodzimierz Adamski Sekretarz Kapituły.  

Tegorocznymi laureatami DEDALA zostali:

- Statuetkę DEDALA  2016 otrzymał dr inż. Wojciech Potkański, były wybitny specjalista pracujący przez blisko ćwierć wieku w OBRSK Mielec oraz w WSK PZL Mielec, znakomity wykładowca Politechniki Rzeszowskiej i wychowawca przyszłych specjalistów z zakresu lotnictwa w Mielcu  i innych miastach w kraju i w świecie, były wieloletni  1-szy Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie, obecnie Doradca Dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Statuetkę Dedala Kapituła przyznała dr inż. Wojciechowi Potkańskiemu za współudział w opracowaniu metody i programów obliczeń flatteru samolotów o układzie konwencjonalnym.

- Statuetkę DEDALA  2016 otrzymał mgr inż. Janusz Michalcewicz Prezes wysoce innowacyjnej Firmy AEROTECH Sp. z o.o. za opracowanie i produkcję platform bezzałogowych MJ-7 Szogun tworzących system imitatorów celów powietrznych Vermin. Firma Laureata jest cenionym dostawcą dla wielu znaczących firm w kraju i zagranicą, w tym także dla Polskich Sił Powietrznych.

Tablicę DEDAL 2016 otrzymał Marek Dykas - Prezes dynamicznie rozwijającego się Aeroklubu w Tuszowie Narodowym za wytrwałą działalność społeczną w rozwoju regionalnego lotnictwa.

Tablicę DEDAL 2016 otrzymała Grupa EPLM Spotters - Mielecki Portal Lotniczy, reprezentowana przez Redaktora Naczelnego Marcina Kołacza za opracowanie i wykonanie stacjonarnego symulatora lotu dla młodzieży, a także za niezwykle aktywną i skuteczną promocję lokalnego lotnictwa.

Nagrody DEDALA 2016 wręczał Członek Zarządu PZL Mielec / Dyrektor Serwisu i Prób w Locie Artur Wojtas oraz Zastępca Prezydenta Mielca Jan Myśliwiec.

Wyróżnienie laureatów w  konkursach o tematyce lotniczej

Tę część programu poprowadzili: Jolanta Strycharz Zastępca Dyrektora MBP przy SCK w Mielcu oraz  Zbigniew Wicherski Prezes  KML przy TMZM w Mielcu.

Laureatami konkursu literackiego NA SKRZYDŁACH DEDALA ”zostali:
- I miejsce – Beata Pleban z Radomyśla Wielkiego i
- I miejsce - Janina Toczyńska-Lenart z Żar
- II miejsce - Elżbieta Żuchowska- Pezda z Mielca

Laureatami Konkursu „SAMOLOT W OBIEKTYWIE I PALECIE BARW”  zostali:
- I miejsce -  Janusz Wyzina z Mielca
- II miejsce - Bartosz Kaźmierski z Mielca
- III miejsce - Tomasz Kaźmierski z Mielca

Wyróżnieniami w tym konkursie nagrodzeni zostali:
Janusz Kipa z Mielca,
Grzegorz Wicherski
z Woli Mieleckiej
Karolina Wyzina
z Mielca.

Wręczenia nagród głównym laureatom dokonali Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła, Zastępca Prezydenta Miasta  Mielec Jan Myśliwiec oraz Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego Joanna Rębisz.

Wyróżnienie Sponsorów Spotkań Lotniczych
Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM w Mielcu w porozumieniu z Zarządem TMZM, postanowił wyróżnić kilku najbardziej zasłużonych Sponsorów okolicznościowymi dyplomami " Mieleckie Iskierki".
Wyróżnieni zostali:

- PZL MIELEC- A SIKORSKY &LOCKHEED MARTIN CO
- INSTYTUT LOTNICTWA W Warszawie
- FIRMA KIRCHHOFF, SP. Z O.O.
- REMOG, SP. Z O.O. W MIELCU
- GRUPA FIRM ANKOL  

 -  Specjalnym dyplomem Klubu Miłośników Lotnictwa przy TMZM wyróżniona została także Firma  Dziewit i Dziewit,  Sp. Jawna za społeczne wykonanie olbrzymiego zakresu prac budowlanych przy  budowie pasa dla Aeroklubu w Tuszowie Narodowym.  

Dyplomy wyróżnionym sponsorom na ręce Ich Przedstawicieli wręczali: Janusz Chojecki Prezes TMZM  oraz Zbigniew Wicherski Prezes KML w Mielcu.  Nagrodę dla Firmy Dziewit i Dziewit wręczył  Prezes Aeroklubu w Tuszowie Narodowym Marek Dykas.

Głos zabierali  Dostojni Goście i uczestnicy w kolejności zgłoszeń:
- Poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska,
- Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jan Tarapata
- Zastępca Prezydenta Miasta Mielca  Jan Myśliwiec
- Starosta Powiatu Mieleckiego  Zbigniew Tymuła
- Reprezentująca Posła do PE Tomasza Porębę - Joanna Duszkiewicz z Biura Posła w Mielcu, która odczytała okolicznościowy List Posła Tomasza Poręby do Uczestników VI Spotkania Lotniczych Pokoleń.

- Edward Kazimierski - były wieloletni Prezes Zarządzający Klubem FKS Stal Mielec, który wspominał swoją zawodową drogę i potęgę ówczesnego mieleckiego Sportu. Przedstawił także opracowany przez siebie  album o historii sławy mieleckiego sportu i zaapelował do potencjalnych sponsorów o umożliwienie jej wydania.

Wystąpienia w/wymienionych miały charakter okolicznościowy i zawierały w sobie głównie gratulacje dla Organizatorów za przygotowanie i realizację VI Spotkania Lotniczych Pokoleń.

Na zakończenie spotkania wystąpił Zespół Pieśni i Tańca przy SCK w Mielcu „ Mali Rzeszowiacy” , którego członkowie mogą stanowić, jak zaznaczył z nadzieją Prowadzący,  potencjalnie najmłodsze lotnicze pokolenie, choreografię występu opracował Mariusz Bożek. Wystąpił także  Chór  Zespołu Pieśni i Tańca „RZESZOWIACY”. Mieleccy artyści  dostarczyli Uczestnikom Spotkania wielu pozytywnych artystycznych wrażeń, a tym samym chwil relaksu i odprężenia.

Po  występie mieleckich artystów prowadzący zaprosił Wszystkich Uczestników Spotkania do Sali Centrum Wystawienniczego SCK na parterze na poczęstunek w formie szwedzkiego bufetu, który ufundowały Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu, a poczęstunek przygotowało  Cafe Piano w Mielcu.

Duża frekwencja na VI Spotkaniu Lotniczych Pokoleń i obecność Dostojnych Gości pokazała potrzebę kontynuowania tej dorocznej imprezy, a jej organizatorzy będą starać się aby scenariusze kolejnych Spotkań Lotniczych Pokoleń były atrakcyjne.

Relacją sporządził Janusz Chojecki- Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. W. Szafera w Mielcu, który prowadził VI Spotkanie Lotniczych Pokoleń.

Mielec, 26.08.2016


 
wideo: ZBigniew Wicherski
link do filmu: https://youtu.be/nkQBULVeB4sfot. Janusz Kipa, Zbigniew Wicherskifot. Roman Trojnacki


  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII