TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po pracy:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec reklama
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec
 TMZM Mielec Almanach "Z podróży na wyspy słowa" - Grupa Literacka "Słowo"
TMZM Mielec

W almanachu swoje utwory zamieściło 27 autorów, są wśród nich osoby młode , stawiające pierwsze kroki, jak również osoby mające dorobek literacki. Wszystkich łączy pasja słowa, pasja odkrywania nowych bajecznych zakątków wyobraźni. ...
Na stronie www.slowo.w.of.pl można  przeczytać  internetową wersję almanachu.
TMZM Mielec
 TMZM Mielec Kartki pocztowe TMZM - 550 lat pierwszej lokalizacja Mielca
TMZM Mielec

Wydana została pocztówka z okazji 550 lat pierwszej lokalizacja Mielca 1437-2007
TMZM Mielec
 TMZM Mielec Krystyna Gargas-Gasiewska "Pędzlem, piórem, pasją "
TMZM Mielec

Książka zawiera biogramy twórców i animatorów kultury Ziemi Mieleckiej, a więc nie tych tylko, którzy na tej ziemi się urodzili, spędzili dzieciństwo, ale też i tych którzy działają gdzie indziej, jak też i tych, którym nasza ziemia użyczyła gościnności i inspirowała do tworzenia.
TMZM Mielec
 TMZM Mielec „Pamiętnik. Odyseja Lotnicza” por. Stefana Ostrowskiego
TMZM Mielec

Wydany ostatnio przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera „Pamiętnik. Odyseja Lotnicza” por. Stefana Ostrowskiego to niewątpliwy sukces mieleckiego środowiska kombatanckiego, a szczególnie Zarządu Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP, kierowanego przez ppłk rez. Bronisława Kowalczuka. Ale żeby można było wydać „Pamiętnik” potrzebne były odpowiednie środki finansowe, po staraniach przyznane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, których pozyskaniem  ...
 
TMZM Mielec
 TMZM Mielec  Mieleckie Zapiski nr 5-6
TMZM Mielec

Periodyk „Mieleckie zapiski” to publikacja nr 5-6 z cyklu wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. W. Szafera, a redagowanego przez zespół pod kierownictwem dra Jacka Krzysztofika. Publikacja poświecona jest historii ziemi mieleckiej, która ukazana zostaje poprzez twórcze inspiracje wybitnych osobowości, ludzkie biografie oraz dzieje regionu mieleckiego.   ...
 
TMZM Mielec
TMZM Mielec
 TMZM Mielec  Wirtualny spacer -> Jadernówka
TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Reklama:
Powiat mielecki

Programy partnerskie
w praktyce

TMZM Mielec TMZM Mielec
 Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII