arrow TMZM   Aktualności    Galeria   KŚT    KML   MGL Słowo   Kontakt

TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Działalność TMZM Mielec Publikacje  TMZM Mielec Mieleckie Zapiski  TMZM Mielec Galeria okładek
TMZM Mielec

  
   Działalność wydawnicza     
[galeria]

 1. Mirosław Maciąga, Marian Ł. Maj, Edward Żurek,
Mielec i okolice, Warszawa 1960

 2. Władysław Witek, Rocznik Ziemi Mieleckiej, Mielec 1971

 3. Władysław Witek,  Z dziejów bibliotek, nauki i kultury Ziemi Mieleckiej, Mielec 1974

 4. Mielec. Dzieje miasta i regionu,  T. 1 Pod redakcją Feliksa Kiryka, Mielec – Rzeszów 1984

 5. Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu,  T. 2 Pod redakcją Feliksa Kiryka,
     Mielec – Rzeszów 1988

 6. Mirosław Maciąga,  Zarys dziejów rzemiosła cechowego w Mielcu,Tom I  1470 – 1939, Mielec 1991

 7. Mirosław Maciąga, Zarys dziejów rzemiosła cechowego w Mielcu, Tom II  1939 – 1989,  Mielec 1993

 8. Andrzej Wilczyński (zebrał i opracował), ...hej, danaś moja, dana
     Zbiór pieśni i przyśpiewek ludowych z Regionu Mieleckiego
, Mielec 1993

 9. Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, T. 3 Pod redakcją Feliksa Kiryka,
     Mielec – Rzeszów 1994

 10. Janusz Halisz,  Franciszek Kazana 1887 – 1957, Mielec 1997

 11. Stanisław Harla, – i jeszcze jeden krzyż... Mielec 1997

 12. Wiesław Kulikowski, Granice dla jaskółek, Mielec 1997

 13. Wiesław Kulikowski, Dziwne rozmowy z igliwiem, Rzeszów 1997

 14. Wiesław Kulikowski, Blisko i najbliżej, Rzeszów 1997

 15. Wiesław Kulikowski, Okruchy obrazu, Rzeszów 1997

 16. Wiesław Kulikowski, Pora odjazdu muzyków, Kraków 1997

 17. Jan Stępień, Julian Maj 1907 – 1982, Mielec 1997

 18. Andrzej Ciach (słowo), Krzysztof Krawiec (grafika), Ujeżdżalnia, Mielec 1999

 19. Edward Guziakiewicz,  Mieleccy malarze i rzeźbiarze. Rozmowy z artystami, Tuchów 1999

 20. Edward Guziakiewicz, Mieleccy malarze i rzeźbiarze. Rozmowy z artystami,
       T. II – e-wydanie:
www.art.guziakiewicz.pdg.pl

 21. Krzysiek Krawiec, Dwadzieścia dwa filary, Mielec 1999

 22. Tadeusz Wywrocki, Sto piosenek dla dzieci, Mielec 1999

 23. Jacek Krzysztof Danel, Kazmierz Sabbat. Rys biograficzny, Mielec 2000

 24. Jan Stępień, Bezsenność, Mielec 2000

 25. Jacek Krzysztofik (opracowanie tekstu),  Andrzej Kędzior  1851 – 1938, Mielec 2002

 26. Stefan Ostrowski,  Pamiętnik. Odyseja lotnicza, Mielec 2006

 27. Krystyna Gargas-Gasiewska, 
Pędzlem, piórem, pasją , Mielec 2007 [więcej]
       Katalog twórców i animatorów kultury Ziemi Mieleckiej

 28. TMZM Mielec,  Z podróży na wyspy słowa, almanach Grupy Literackiej "Słowo",  Mielec 2007

 29. TMZM Mielec,  Między pięknem, a majem, katalog wystawy, Mielec 2007

TMZM Mielec TMZM Mielec
 Copyright © 2006-2010 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII