TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Patron  TMZM Mielec Kalendarium
skrypty php, skrypty JS, shout

Władysław Szafer człowiek , który czynem realizował dewizę swojego życia

Urodził się w Sosnowcu dnia 23 lipca 1886 r. Ukończył Szkołę Powszechną w Mielcu. Interesował się przyrodą. Brał udział we wszystkich wycieczkach krajoznawczych. Potrafił całymi dnami przesiadywać w gabinecie przyrodniczym szkoły. Naukę kontynuował w Gimnazjum im. Konarskiego w Rzeszowie, gdzie nadal rozwijał zainteresowania przyrodnicze. Rozpoczął studia botaniczne na uniwersytecie w Wiedniu. Studia kontynuował na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1908 - 1910 powstały jego pierwsze prace: " O zadaniach i celach geografii roślin" i "Geobotaniczne stosunki Miodoborów galicyjskich". Uzyskał tytuł doktora filozofii na Uniwersytecie Lwowskim. 1910 - 1911 studia w Wiedniu.1911 - 1912 studia z zakresu gleboznawstwa na Uniwersytecie w Monachium.

Pracował jako wykładowca botaniki leśnej w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie. Podczas I wojny światowej służył jako podoficer w armii austriackiej. W roku 1918 Władysław Szafer otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadził wykłady z paleobotaniki i florystyki oraz socjologii, geografii i systematyki roślin. W latach 1920 - 1949 pełnił funkcję Prezesa Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Napisał wtedy wiele prac takich jak: " Krótki zarys botaniki leśnej", "Element górski we florze niżu polskiego", "Polichromia roślinna w ołtarzu Wita Stwosza", "Skarby przyrody i ich ochrona", "Zarys botaniki", "Dwa zielniki" i wiele innych. Był autorem pierwszych map geobotanicznych Polski.

Prowadził badania podróżując po całym świecie. Odwiedził między innymi Alpy Szwajcarskie, Szwecję, Norwegię, Turyn, Czechosłowację oraz Rumunię. Należał do wielu organizacji zajmujących się popularyzacją ochrony przyrody na świecie. Był członkiem Międzynarodowej Rady Ochrony Przyrody i Jej Zasobów. Obok pracy naukowej i ochrony przyrody piastował stanowisko Rektora, a potem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizował pomoc materialną i opiekę nad rodzinami uwięzionych w czasie II wojny światowej profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1942 założył tajny uniwersytet. W latach 1947 - 1960 był przewodniczącym Rady Naukowej. Kierował Zakładem Paleobotaniki i Katedrą Systematyki i Geografii Roślin. Był też redaktorem czasopisma: "Ochrona Przyrody" i " Chrońmy Przyrodę Ojczystą". Profesor Szafer całe swoje życie poświęcił ochronie piękna przyrody. Przez cały czas walczył o prawdę naukową i utrzymanie piękna przyrody i jak powiedział: "Nigdy nie złożę broni i nigdy nie odłożę pióra". Znany był jako "adwokat przyrody". Zabiegał o to, by polepszyć dolę zwierząt w ogrodach zoologicznych, by martwe, szare, śląskie hałdy kopalniane zamienić w piękne, zielone wzgórza. Był to człowiek oddany sprawie.

Władysław Szafer zmarł 16 listopada 1970 roku. Spoczywa na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Zostawił po sobie wielkie dzieło, a mianowicie zdolną do działania organizację ochrony przyrody w Polsce.

Profesor Szafer był autorem około 700 publikacji, z czego 473 pozycji dotyczy ochrony przyrody. Są to artykuły i przewodniki naukowe, mapy, publikacje popularnonaukowe, sprawozdania, komunikaty, odezwy i wspomnienia biograficzne o działaczach ochrony przyrody m.in. o prof. Marianie Raciborskim.
 


ODZNACZENIA

1946 nagroda naukowa TNW za pracę "Flora plioceńska z Krościenka nad Dunajcem"
1949 nagroda państwowa I stopnia za całokształt pracy w dziedzinie botaniki i paleobotaniki
1960 nagroda "Problemów" za działalność popularyzatorską w dziedzinie biologii
1962 doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lubelskiego i praskiego, medal A. Pencka
         Niemieckiego Towarzystwa do Badań Czwartorzędu
1963 honorowy członek zagraniczny Duńskiej Akademii Naukowej, honorowy członek Towarzystwa
         Królewskiego w Edynburgu, członek honorowy Międzynarodowego Komitetu Parków Narodowych
1966 tytuł Zasłużonego Nauczyciela PRL
         Order Sztandaru Pracy I klasy
         Krzyż Komandorski
         Krzyż Komandorski z Gwiazdą OOP
 

  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII