TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalno¶ć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Działalno¶ć  TMZM Mielec Wystawy  TMZM Mielec Katalogi wystaw    

Wystawy Klubu ¦rodowisk Twórczych w latach 1981- 2011

Lp.

Rok

Tytuł wystawy

Miejsce wystawy:

1.

1981

„Wystawa plastyczna twórców regionu mieleckiego”

Rzemie¶lnicza Spółdzielnia Wielobranżowa w Mielcu

2.

1983

„Wystawa twórczo¶ci nieprofesjonalnej”

RSW w Mielcu

3.

1983

„Mielec i okolice w fotografii”

RSW w Mielcu

4.

1984

„Wystawa twórców K¦T”

SDK MSM w Mielcu

5.

1984

„Wystawa i kiermasz prac członków K¦T”

SDK MSM w Mielcu

6.

1984

„Jubileuszowa Wystawy T. Przywary”

MKMPiK w Rzeszowie

7.

1985

„Moja twórczo¶ć 84”

RSW w Mielcu

8.

1985

„Wystawa zbiorowa K¦T”

GOK w Wojsławiu

9.

1985

„Wystawa zbiorowa K¦T”

GOK w Grochowem

10.

1986

„Wystawa poplenerowa K¦T”

RSW w Mielcu

11.

1986

„Piotr Korpanty – malarstwo”

O¶rodek Wystaw w My¶lenicach

12.

1986

„Wystawa Prac Twórców KST”

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Mielcu

13.

1986

„Wystawa i kiermasz K¦T”

SDK MSM w Mielcu

14.

1986

„Wystawa poplenerowa”

RSW w Mielcu

15.

1986

„Wystawa twórców K¦T”

GOK w Wojsławiu

16.

1986

„Wystawa prac Bolesława Nakonecznego”

Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu

17.

1986

„Jan Drews" – Malarstwo”

DAMM WSK “PZL-Mielec”

18.

1986

„Tadeusz Przywara – Malarstwo”

GOK w Wojsławiu

19.

1986

„Marian Pietruszka – rzeĽba w korzeniu”

SDK MSM w Mielcu

20.

1987

„Moja twórczo¶ć 86”

Muzeum Regionalne „Jadernówka” w Mielcu

21.

1987

„Kiermasz prac członków K¦T”

Robotnicze Centrum Kultury w Mielcu

22.

1987

„Jan Wozowicz – malarstwo”

Klub „Jocker” w Mielcu

23.

1987

„Renata Skrzypek, Jan Stępień – malarstwo”

Klub „Jocker” w Mielcu

24.

1987

„Witold Karkut – malarstwo”

Klub „Jocker” w Mielcu

25.

1988

„Wystawa poplenerowa K¦T”

MR „Jadernówka” w Mielcu

26.

1988

„Marian Pietruszka – rzeĽba w korzeniu”

SDK MSM w Mielcu

27.

1988

„Wystawa i kiermasz K¦T”

RCK w Mielcu

28.

1989

„Moja twórczo¶ć 88”

MR „Jadernówka” w Mielcu

29.

1989

„Człowiek i ¶rodowisko”

RSW w Mielcu

30.

1990

„Człowiek i ¶rodowisko”

MR „Jadernówka” w Mielcu

31.

1990

„Wystawa poplenerowa”

OW WSK w Rzemieniu

32.

1990

„Modele Romana Ortyla”

MR „Jadernówka” w Mielcu

33.

1991

„Wystawa plastyczna członków K¦T”

MR „Jadernówka” w Mielcu

34.

1992

„Wystawa zbiorowa K¦T”

MR „Jadernówka” w Mielcu

35.

1992

„Drewniane wcielenia” – wystawa ind. Stanisława Szęszoła

MOK w Mielcu

36.

1993

„Wystawa retrospektywna Jana Drewsa”

MOK w Mielcu

37.

1993

„Wystawa malarstwa amatorskiego”

SOKiS w Chorzelowie

38.

1993

„Wojewódzka wystawa malarstwa amatorskiego”

WDK w Rzeszowie

39.

1994

„Fascynacje”

MR „Jadernówka” w Mielcu

40.

1996

„Impresje”

MR „Jadernówka” w Mielcu

41.

1996

„Mielec – Mukaczewo” – wystawa poplenerowa

MR „Jadernówka” w Mielcu

42.

1996

„Ewa Czeczot – malarstwo”

MOK w Mielcu

43.

1996

„Dorota Łaz – malarstwo”

MOK w Mielcu

44.

1997

„Malarstwo – rysunek – rzeĽba”

MR „Jadernówka” w Mielcu

45.

1998

„Wystawa poplenerowa”

DK SCK w Mielcu

46.

1998

„Kamianna 97 – wystawa poplenerowa”

MR „Jadernówka” w Mielcu

47.

1999

„Jeste¶my”

MR „Jadernówka” w Mielcu

48.

2000

„Na przełomie wieków”

MR „Jadernówka” w Mielcu

49.

04.06.2004

„Wystawa Jubileuszowa”

MR „Jadernówka” w Mielcu

50.

07.10.2004

„Pożegnanie lata” – wystawa poplenerowa

SOKiS w Chorzelowie

 

Data

Nazwa

Miejsce

21.02.2005 r.

Wystawa Jubileuszowa „Cztery dekady TMZM"

Galeria I Domu Kultury SCK

25.05.2005 r.

Prezentacja Folkloru i Sztuki Ludowej

Plac Armii Krajowej w Mielcu

26.01.2006 r.

Spotkanie Stanisława Szęszoła z młodzież± podczas ferii zimowych

Galeria I Domu Kultury SCK

21.02.2006 r.

Spotkanie Klubu ¦rodowisk Twórczych z Marcinem Niziurskim

Galeria I Domu Kultury SCK

07.03-31.03 08.04-30.04

25-lecie KST Wystawa „Mosty ponad cza­sem"

Centrum Wystawiennicze SCK Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

26.01.2007 r.

„Z ziemi mieleckiej w Beskid ¦l±ski"

Galeria SOKi¶ w Chorzelowie

6.03.2007 r.

„Obrazy igł± malowane"

Galeria SOKiS w Chorzelowie

9.03.2007 r.

„Tęczowe ogrody"

Galeria I Domu Kultury SCK

20.04.2007 r.

,W¶ród ogrodów i lasów"-120 rocznica urodzin profesora Władysława Szafera

Nadle¶nictwo Tuszyma

15.06.2007 r.

„Z lipowego drewna"-40 lecie pracy twór­czej Stanisława Szęszoła

Muzeum Regionalne Pałac Oborskie

7.11.2007 r.

„Jesienne nostalgie"- malarstwo Haliny Saj i rzeĽby Wiesławy Weroniki Górak

Galeria SOK1S w Chorzelowie

29.01.2008 r.

„Między pięknem a majem"

Muzeum Regionalne Jadernówka

10.06.2008 r.

Wystawa Stanisława Czarneckiego „Ostat­ni co tak strugał"

Muzeum Regionalne Pałac Obor­skich

29.06.2008 r.

Uroczysto¶ć po¶więcenia i odsłonięcia pła­skorzeĽby ¶w. Barbary - patronki górni­ków, autorstwa Wiesławy Weroniki Górak

Bazylika Mniejsza w Mielcu

24.09.2008 r.

Dla Jana Stępnia

Muzeum Regionalne Pałac Obor­skich

14.10.2008 r.

„Co było... będzie" - 25 lecie pracy twór­czej Mariana Pietruszki

Galeria SOKiS w Chorzelowie

5.03.2009 r.

Wystawa poplenerowa, poł±czona z wysta­w± fotograficzn±, obrazuj±c± działalno¶ć TMZM w latach 2008-2009

Galeria I Domu Kultury SCK

3.05.2009 r.

50-lecie twórczo¶ci Jana Drewsa

Galeria I Domu Kultury SCK

7.08.2009 r.

Wystawa Wiesławy Weroniki Górak „Uwolnić duszę drzewa"

Galeria I Domu Kultury SCK

30.09.2009 r.

Wystawa twórczo¶ci KST podczas ¦wię­ta Plonów

Stadion „GRYF"

16.01.2010 r.

Program TV TRWAM - promocja twór­czo¶ci Tadeusza Płeszki

 

5.03.2010 r.

„Wiosna 2009" - doroczna wystawa KST

Galeria I Domu Kultury SCK

28.02.2011 r.

Wystawa zorganizowana w ramach ob­chodów 30-lecia działalno¶ci Klubu ¦ro­dowisk Twórczych i Międzynarodowego Roku Lasów

Nadle¶nictwo Tuszyma

5.03-22.03.2011r.

Kobieta w tradycji regionu - wystawa twór­czo¶ci zwi±zanej tematycznie z kobiet± w ramach Jubileuszu 30 - lecia KST

Miejskie Centrum Kultury w Prze-cławiu

8.03-20.03.2011r.

Kobieta • następna wystawa KST z okazji 30-lecia działalno¶ci

Gminny O¶rodek Kultury w Bo­rowej .

4.03-29.04.2011r.

W ramach obchodów Jubileuszu KST -prezentacja różnych prac

Miejskie Centrum Kultury w Łań­cucie

23.03
-16.05.2011 r.

Wystawa Jubileuszowa z różnorodnymi pracami, malarskimi, rzeĽb±, haftem

Gminny O¶rodek Kultury w Padwi Narodowej

15.03.2011 r.

Benefis Andrzeja Ciacha - członka klu­bu ¦rodowisk Twórczych i STKP im. Stani­sławskiego zorganizowany przez Dom Kul­tury SCK w Mielcu

Galeria DK SCK

21.05.-8.06.2011 r.

Wystawa melby KST /w ramach jubile­uszu/

Miejski Dom Kultury w Kolbuszo­wej

7.05.-26.05.2011 r.

Wystawa w ramach 30-lecia K¦T - pra­ce z zakresu malarstwa, rzeĽby, koronkar­stwa, haftu

Chorzelów SOKiS

30.05-15.06.2011 r.

Wystawa w ramach 30 -lecia K¦T - pra­ce z zakresu malarstwa, rzeĽby, koronkar­stwa, haftu

Wadowice-Gminny O¶rodek Kul­tury

25.08.2011 r.

Wernisaż wystawy pokonkursowej, Kon­kursu fotograficzno - plastycznego Samo­lot w obiektywie i palecie barw, i literackie­go Na skrzydłach Ikara

Dom Kultury SCK Mielec

28.08.2011 r.

Udział w ¦więcie Plonówr- wystawa twór­czo¶ci K¦T

Stadion Gryf

4.09-18.09.2011r.

Wystawa indywidualna Stanisława Czar­neckiego

Chorzelów-Samorz±dowy O¶rodek Kultury i Sportu

19.09-5.10.2011r.

Wystawa prac twórców KST malarskich, rzeĽby, haftu w ramach obchodów 30-le­cia K¦T

Wojewódzki Dom Kultury w Rze­szowie

30.10-27.12.2011r.

Wystawca rzeĽby twórców K¦T

Grochowe Wiejski Dom Kultury i Rekreacji

16.12.2011 r.

Zakończenie wystawy całorocznej Klubu ¦rodowisk Twórczych z okazji Jubileuszu 30-lecia działalno¶ci KST i obchodów Międzynarodowego Roku Lasów

Nadle¶nictwo Tuszyma

10.12-9.01.2012 r.

Wystawa Jubileuszowa działalno¶ci Klubu ¦rodowisk Twórczych

Centrum Wystawiennicze Domu Kultury SCK w Melcu

  Copyright © 2006-2012 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII