TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność  TMZM Mielec Grupa Literacka "Słowo"     >>> więcej na  stronie G.L. SŁOWO  www.slowo.art.pl  <<<

Mielecka Grupa Literacka " SŁOWO "

2 września 2006 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu przy ulicy Kusocińskiego 2, odbyło się spotkanie Grupy Literackiej, działającej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera. W trakcie spotkania zapoznano obecnych z pierwowzorem programu Grupy. Po dyskusji, w czasie której zgłoszono poprawki, program został skierowany do dalszej redakcji. Zadania tego podjęły się dokonać panie Krystyna Philipp i Bogumiła Gajowiec. Spośród zaproponowanych nazw Grupy, większością głosów w głosowaniu tajnym, zwyciężyła propozycja Mariana Maja „Słowo". W skład zespołu redakcyjnego internetowego wydania almanachu twórców Ziemi Mieleckiej weszli: Bogumiła Gajowiec, Krystyna Philipp , Zbigniew Wicherski , Edward Guziakiewicz i Piotr Durak.

Poza wspomnianym almanachem Grupa Literacka „Słowo" podjęła następujące działania: współpraca ze Stowarzyszeniem Kulturalnym J'ARTe spółki bookrossingowej w kawiarni „Perełka". Twórcy wezmą też udział w audycji radia Puls FM oraz lokalnym tygodniku w rubryce „Debiut miesiąca". Serdecznie zapraszamy wszystkich twórców Ziemi Mieleckiej, w sposób szczególny piszącą młodzież szkół średnich. Mamy nadzieję, że dzięki temu jeszcze lepiej pozna wszystkich tych, co słowem próbuję rozsławiać naszą małą Ojczyznę.


Grupa Literacka „SŁOWO”, jest zorganizowana po to, aby skupiać wszystkich twórców, bez ograniczeń wiekowych, którzy poprzez swoje publikacje i zaangażowanie społeczne chcą się przyczynić do nieustannego odkrywania bogactwa języka polskiego, a tym samym przekazywania w swoich utworach własnego oryginalnego spojrzenia na świat i wydarzenia, jakie rozgrywają się w naszej epoce.

Grupa stanowi wyodrębnioną sekcję Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera. Siedzibą Grupy jest Miejska Biblioteka Publiczna SCK, mieszcząca się przy
ul. Kusocińskiego 2. Grupa zrzesza wszystkich twórców związanych z Ziemią Mielecką.

Grupa, we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera i innymi organizacjami działającymi na rzecz kultury, czuwa nad popularyzowaniem dorobku twórczego jej członków poprzez inicjowanie wydawnictw indywidualnych i zbiorowych, organizowanie spotkań literackich oraz prezentuje twórczość członków na imprezach organizowanych przez miasto i gminy Ziemi Mieleckiej.

Grupa gromadzi dokumentację faktograficzną w postaci kroniki, a także w postaci publikacji twórczości członków na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera.

Szanowni młodzi przyjaciele !

Wiele pięknych słów napisano by przedstawić magiczne siłę słowa. Dlatego, jako animator Grupy Literackiej "Słowo" zwracam się z gorące prośbę do Was, młodszych koleżanek i kolegów po piórze : nie piszcie tylko do szuflady, nie zakopujcie oryginalnych talentów, lecz pozbądźcie się wątpliwości i przychodźcie w każde pierwsze sobotę miesiąca o godzinie 16 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu przy ulicy Kusocińskiego 2. Zawsze spotkacie się z miłym przyjęciem a także z fachową pomocą. Dzięki temu już wkrótce możecie znaleźć się na stronie internetowej  www.słowo.ovh.org możecie wziążć udział w audycji radiowej i zaprezentować swoje twórczość na łamach zaprzyjaźnionych redakcji prasy regionalnej.

Ufam, że wniesiecie spory dorobek w działalność Grupy Literackiej "Słowo”     Zbigniew Michalski

Informacje pod numerem telefonu 0175833573 , kom.0 507354120

                                                                                            
                                                                                                 więcej na  stronie G.L. SŁOWO  www.slowo.art.pl 

  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII