arrow TMZM   Aktualności    Galeria   KŚT    KML   MGL Słowo   Kontakt

TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec Zabytki
TMZM Mielec Rezerwaty przyrody
TMZM Mielec aktual: 10.05.2020
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność  TMZM Mielec Mielecka Grupa Literacka SŁOWO   >>> więcej na  stronie MGL SŁOWO  www.slowo.mielec.pl  <<<

Mielecka Grupa Literacka SŁOWO (MGL SŁOWO) – piękno słowa w poezji twórców Ziemi Mieleckiej

2 września 2006 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu przy ulicy Kusocińskiego 2, odbyło się spotkanie Grupy Literackiej, działającej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera. W trakcie spotkania zapoznano obecnych z pierwowzorem programu Grupy. Po dyskusji, w czasie której zgłoszono poprawki, program został skierowany do dalszej redakcji. Zadania tego podjęły się dokonać panie Krystyna Philipp i Bogumiła Gajowiec. Spośród zaproponowanych nazw Grupy, większością głosów w głosowaniu tajnym, zwyciężyła propozycja Mariana Maja „Słowo". W skład zespołu redakcyjnego internetowego wydania almanachu twórców Ziemi Mieleckiej weszli: Bogumiła Gajowiec, Krystyna Philipp, Zbigniew Wicherski, Edward Guziakiewicz i Piotr Durak.

Serdecznie zapraszamy wszystkich twórców Ziemi Mieleckiej, w sposób szczególny piszącą młodzież szkół średnich. Mamy nadzieję, że dzięki temu jeszcze lepiej pozna wszystkich tych, co słowem próbuję rozsławiać naszą małą Ojczyznę.


Mielecka Grupa Literacka SŁOWO, jest zorganizowana po to, aby skupiać wszystkich twórców, bez ograniczeń wiekowych, którzy poprzez swoje publikacje i zaangażowanie społeczne chcą się przyczynić do nieustannego odkrywania bogactwa języka polskiego, a tym samym przekazywania w swoich utworach własnego oryginalnego spojrzenia na świat i wydarzenia, jakie rozgrywają się w naszej epoce.

Grupa skupia twórców, którzy przez swoje publikacje i zaangażowanie społeczno – kulturalne, odkrywają bogactwo języka polskiego przekazując w swoich utworach niepowtarzalne spojrzenie na świat i wydarzenia naszej epoki. Zrzesza twórców związanych z Ziemią Mielecką, niezależnie od miejsca zamieszkania, pozostających w duchowej łączności ze swoją Małą Ojczyzną.

Grupa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera we współpracy z i innymi organizacjami działającymi na rzecz kultury, czuwa nad popularyzowaniem dorobku twórczego jej członków poprzez inicjowanie wydawnictw indywidualnych i zbiorowych, organizowanie spotkań literackich oraz prezentuje twórczość członków na imprezach organizowanych przez miasto i gminy Ziemi Mieleckiej.

Po raz pierwszy w historii swojego istnienia Mielecka Grupa Literacka SŁOWO zorganizowała w roku 2017 warsztaty literackie, które poprowadzili wybitni poeci oraz naukowcy w dziedzinie literatury. Przez całą kadencję Zarząd TMZM wspierał finansowo procesy wydawniczo-promocyjne swoich twórców z MGL SŁOWO. Ze wsparcia skorzystało kilkunastu twórców. W kwietniu 2018 r. przedstawiciele MGL SŁOWO oraz Zarządu TMZM wzięli udział w trzydniowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu literatury „Podkarpacie Literackie na przestrzeni wieków”, promując działalność nie tylko własną, ale także miasto Mielec i Ziemię Mielecką.

Prezesem MGL SŁOWO jest Aleksandra Piguła

  Copyright © 2006-2020 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII