TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po pracy:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Działalność TMZM Mielec Publikacje  TMZM Mielec Mieleciana  TMZM Mielec Artykuły i czasopisma
TMZM Mielec

Prezentujemy stronę internetową pod umownym tytułem: MIELECIANA, na której będziemy się starali umieścić bibliografię związaną z Mielcem i ziemią mielecką w postaci wydawnictw naukowych i popularno naukowych, osobnych artykułów w różnych wydawnictwach, także w prasie i czasopismach. Część poniższej bibliografii, tylko za lata 2001-2005 opracował i przesłał nam mielczanin dr Jacek Krzysztof Danel, za co mu serdecznie dziękujemy. Strona redagowana jest przez Agencję Wydawniczą ,,Promocja'' Włodzimierz Gąsiewski, wydawcę czasopism ,,Wieści Regionalne'', Kwartalnik ,,Nadwisłocze'' oraz ,,Magazyn Prasowy Strefa''. Zapraszamy do współpracy i przesyłania wszelkich informacji na w/w tematy na adres: agencja@awprom.com.pl ; wichz@wp.pl lub pocztą tradycyjną: Agencja Wydawnicza ,,Promocja'', 39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 7, bądź na tel./fax: 017 5831498.

PUBLIKACJE

 1. 10 lat Szkoły Podstawowej Nr 13 w Mielcu. Mielec 2000. Pr. zbior.
 2. 30 lat Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. Historia - dorobek - perspektywy. 1938-1968. Pr. zbiorowa. Mielec 1968.
 3. 40 lat Szkoły Podstawowej im. Żwirki i Wigury w Mielcu. Praca zbiorowa. Mielec 2002.
 4. 45 lat II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Opr. Macyk Jadwiga. Mielec 1998.
 5. 50 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu. Opr. Jajkiewicz Zofia, Żola Emilia. Mielec 1998.
 6. 80 lat Gimnazjum i Liceum w Mielcu 1905-1985. Opr. Maciąga Mirosław. Mielec 1986.
 7. Abramowski Edward, Etyka a rewolucja, Mielec 2004, s.28.
 8. Anno Domini... Księga Gości Chorzelowa, opr. Skrzypczak Jerzy, Mielec 2000.
 9. Basara-Lipiec Eugenia, Sztuka i miłość. Kraków 1996. (tomik wierszy poetki pochodzącej z Mielca).
 10. Bator Julian, A Family History. Wyd. Australia, ok. 1990 r. Saga rodzinna Juliana Batora pochodzącego z Borowej k. Mielca.
 11. Biblioteki Publiczne Mielca i powiatu mieleckiego. Informator. Opr. Witek Władysław. Mielec 1972.
 12. Biskup Mariusz, Gmina Tuszów Narodowy, Krosno 1999.
 13. Biskup Mariusz, Radomyśl Wielki panorama miasta i gminy, Krosno 1999.
 14. Bojarska Katarzyna, Ksiądz Arczewski. Kraków 1997.
 15. Bojarska Katarzyna, Ksiądz Arczewski. Cz. II, Mielec City, Mielec 2005.
 16. Bey Hakim, Millennium, Mielec 2005, s.96
 17. Chodor Władysław ks., Bohaterom chwała, Dębica 1998.
 18. Ciach Andrzej, Ujeżdżalnia. Mielec 1999. Tomik wierszy.
 19. Ciejka Małgorzata, Macyk Jadwiga, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu 1953-2003, Kraków 2003;
 20. Czerska Barbara Salomea s., Ks. dr Adam Kopyciński, proboszcz w Gawłuszowicach; Sandomierz 1999. 
 21. Danel Jacek Krzysztof, Region jak malowany. Mielec 1995. Ilustracje Małgorzata Kruk.
 22. Danel J. Krzysztof, Kazimierz Sabbat. Rys biograficzny, Mielec 2000.
 23. Danel Jacek Krzysztof, Spory wokół powrotu prochów generała Sikorskiego do Polski 1943-1981. Gorzów Wielkopolski 2004.
 24. Dąbrowski Eugeniusz, Bez broni. PAX, Warszawa 1969. (Książka o "Jędrusiach")
 25. Dąbrowski Eugeniusz, Gdy bój się już skończy... Upamiętnione miejsca działalności tajnej organizacji "Odwet - Jędrusie". Brak miejsca wydania. Data wyd. ok. 1989.
 26. Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem "Jędrusiów" legenda i rzeczywistość. Dzieje legendarnego oddziału partyzanckiego. Kraków 1992.
 27. Dąbrowski Eugeniusz, . Wrocław 1995.
 28. Dębicki Ludwik Zygmunt, Z dawnych wspomnień : 1846-1848. Kraków 1903.
 29. Dlaczego nie lubimy Uni Europejskiej. Stanowisko środowisk antysystemowych wobec integracji z Unią Europejską, Mielec 2002, s.32.
 30. Drużbacka Elżbieta, Powieść z końca XVII wieku Seweryny z Żochowskich Pruszakowej.Warszawa 1855.
 31. Drzewiecki Ireneusz, 10 lat Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu 1991-2001, Mielec 2001;  
 32. Duszkiewicz Stanisław, Saga Rodu Duszkiewiczów, Kolbuszowa, bez daty (wyd. ok. 2003 r.)
 33. Dudek Marian, Z pamiętnika nauczyciela w PRL – u (życie – praca – niepowodzenia życiowe – dorobek), Mielec 2005;  
 34. Dwie dekady "Dziewiątki", Red. Gargas-Gąsiewska Krystyna, Mielec 2005.
 35. Działowski Mieczysław, Na skrzydłach jastrzębia, Mielec 2004;  
 36. Dziesięc lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005. Red.: Domański Bolesław, Gwosdz Krzysztof. Kraków - Mielec 2005.
 37. Dziedzic Franciszek ks., Żyjąc pod słońcem a czasem pod księżycem. Tarnów 2001.
 38. Dziemianowicz Wojciech, Hausner Jerzy, Szlachta Jacek, Restrukturyzacja ośrodków monokulturowych na przykładzie Mielca. Warszawa 2000.
 39. Dzikowski Sebastian, Frankowski Piotr, Polski anarchista czy "heretyk" myśli rewolucyjnej.Życie, działalność i poglądy Jana Wacława Machajskiego, Mielec 2001, s.64.
 40. Florek Marek, Pradzieje i wczesne średniowiecze Mielca i Regionu, Mielec 2004.
 41. Fotoaparaty w zbiorach Muzeum Regionalnego w Mielcu. Opr. Halisz Janusz. Mielec 1998.
 42. Gajowiec Bogumiła, Podolscy. Mielec 2001.
 43. GARGAS-GĄSIEWSKA KRYSTYNA, Dwie dekady „Dziewiątki”, Mielec 2005.
 44. Gąsiewski Włodzimierz, Powiat Mielecki. Przewodnik. Mielec 1999. (Nagroda Najlepszy Produkt Regionalny na MiędzynarodowychTargach Mieleckich 1999).
 45. Gąsiewski Włodzimierz, Jaszczurowe laury, Mielec 1999 (tomik wierszy)
 46. Gąsiewski Włodzimierz, Arytmetyka miłości, Mielec 2000, Tomik wierszy.
 47. Gąsiewski Włodzimierz, Mieleckie spacery, Mielec 2000. Przewodnik.
 48. Gąsiewski Włodzimierz, 24 godziny do Golgoty, Mielec 2001. Zbiór opowiadań i reportaży.
 49. Gąsiewski Włodzimierz, Abp Wojciech Zięba z wadowickiej ziemi, Mielec – Wadowice Górne 2001;  
 50. Gąsiewski Włodzimierz, Listy za Ocean. Mielec 2001. Zbiór wierszy - wydanie internetowe i na płycie CD.
 51. Gąsiewski Włodzimierz, Art eco, Mielec 2002;
 52. Gąsiewski Włodzimierz, Szopki swojskie, Mielec 2003;
 53. Gąsiewski Włodzimierz, Gąsiewski Damian, Przewodnik Mielecki, Mielec 2002;  
 54. Gąsiewski Włodzimierz, Trzy dni później, Mielec-Rzeszów 2005. (Tomik wierszy. Nagroda ,,Złote Pióro'' Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie).
 55. Gierasimienko, K. W., Machno (jedna z prawd), Mielec-Lublin 2003, s.40.
 56. Gmina Padew Narodowa, opr. Józef Witek, Padew Narodowa 2001;  
 57. Górniczy Klub Sportowy "Gryf" w Mielcu 1909-1969. Opr. Witek Władysław. Mielec 1969.
 58. Graniczkowski Marek Stanisław, Mielec i okolice, Mielec 2000.
 59. Graniczkowski Marek Stanisław, Edward Michocki, Mieleckie skrzydła, Mielec 2003.
 60. Guziakiewicz Edward - zobacz: bibliografia 1998-2006
 61. Harla Stanisław, I jeszcze jeden krzyż. Mielec 1997. (Tomik wierszy).
 62. Historia Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu. Red.: Skrzypczak Jerzy, Mielec 2004.
 63. Historia Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu. Red.: Skrzypczak Jerzy, Mielec 2005.
 64. Informatyka w szkole XVII cz. 1, Mielec 19-22 września 2001;
 65. Informatyka w szkole XVII cz. 2, Mielec 19-22 września 2001;  
 66. Japan Week in Hungary and Poland, August 1999. Tygodnia Kultury Japońskiej w gminie Borowa. Książka wydana w Japonii w języku japońskim i jest bardzo szeroką relacją z Tygodnia Kultury Japońskiej w Borowej. Format B-5, 270 str.
 67. Jemioło Jan, Przetrwałem i wróciłem. Wspomniena z lat 1942-1946. Mielec-Manstedten-Chanay-Le Havre. Mielec 1996. (wydanie jednostkowe - oprawiony wydruk komp.).
 68. Kabata Zbigniew  "Bobo", Wiersze. Wrocław 1993. (prof. W. Kabata, był członkiem oddziału "Jędrusie". Po wojnie wyemigrował do kanady.)
 69. Kaczynski Theodore (Unabomber), Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość, Mielec 2003, s.174.
 70. Kamiński Tadeusz, Szukam wyjścia. Kraków 1998.
 71. Kardyś Stanisława, Krępa Ewa, Pawlak Andrzej, Wieczerzak Małgorzata, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym, Tuszów Narodowy, I 2002;
 72. Kasprzycki Remigiusz, Królestwo nie z tego świata. Chrześcijańsko-anarchistyczne przesłanki filozofi profetycznej Mikołaja Bierdiajewa, Mielec 2004, s.16.
 73. Katyń 1940 Kozielsk - Ostaszków - Starobielsk. Suplement do Wystawy Dokumentalno-Historycznej w 55 Rocznicę Tragedii Katyńskiej. Mielec, kwiecień 1995. Opr. Michocki Edward.
 74. Klementowski Jerzy, Woźniak Marek, 40 lat działalności Koła nr 38 Polskiego Związku Filatelistów w Mielcu 1964-2004, Mielec, IX 2004;  
 75. Kolbuszowa, Mielec i okolice. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Polska Akademia Nauk. Warszawa 1991.
 76. Kmieć Władysław, Piątkowiec dawniej i dziś. Mielec - Piątkowiec 2004.
 77. Komoński Szczepan, Kapłani parafii Borowa. Słownik biograficzny. Borowa 1993.
 78. Korpanty Anna, Targosz Dorota, Przygoda z przeszłością. Drzewa genealogiczne rodzin mieleckich. Mielec, kwiecień 2001.
 79. KORZEŃ AGATA, Ocalić od zapomnienia... Chorzelów, Chorzelów 2004.
 80. Krajewska Natalia, Osiem miesięcy w poludniowym Meksyku czyli Oaxaca od środka, Mielec 2003, s.32.
 81. Krężel Janusz, Dzieciństwo i młodość Władysłąwa Jasińskiego "Jędrusia", (brak daty i miejsca wydania - wyd. prawdopodbnie na przełomie XX i XXI w.)
 82. Krężel Janusz, Szare Szeregi na terenie południowo-wschodniej Polski, t. 2. Konspiracja Harcerzy 1939-1945. Tarnów 1996.
 83. Krężel Janusz, Szare Szeregi na terenie południowo-wschodniej Polski, t. 3. Konspiracja Harcerzy 1939-1945. Kraków 1998.
 84. Kronika Koła ZBoWiD przy WSK Mielec, część I, Mielec 1986.
 85. Kropotkin Piotr, Wolne porozumienie, Mielec 2002, s 16.
 86. Kroptkin Piotr, Do młodzieży, Mielec 2004, s.36.
 87. Królikowski Janusz ks., Wyznania konserwatysty. Mielec 2004.
 88. Krótki rys historyczny tajnej organizacji "Odwet - Jędrusie" (1939-1945). Opr. Dąbrowski Eugeniusz. Broszura bez daty i m. wydania.
 89. KRUK MAŁGORZATA - Malarskie piękno regionu Mielca, Mielec 1997.

 90. KRUK MAŁGORZATA  - Region jak malowany, Mielec 1995.

 91. Krużel Alicja, Przybyszewski Andrzej, Wilk Aleksander, Józef Gorlach patron Szkoły Podstawowej w Rudzie, Ruda 2003.
 92. Księga Jubileuszowa 100 rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu 1905-2005, pod red. Jerzego Skrzypczaka, Mielec 2005
 93. Kulczycki Czesław, Mielec i okolice, Krosno 2004;  
 94. Kulikowski Wiesław, Przystanek dla kilku osób. Kraków 1995. (Tomik wierszy).
 95. Kulikowski Wiesław, Schody do winnicy. Rzeszów 1999. (Tomik wierszy).
 96. Lawera Hanna, Bata Artur, Mielec i okolice. Krosno 1998.
 97. Leśniak-Moczuk Krystyna, Bezrobocie strukturalne w rejonie Mielca w latach 1990-1994. Rzeszów 1997.
 98. Liceum Medyczne w Mielcu 1962-1998. Pr. zbiorowa. Mielec 1998.
 99. Łasicki Jan, Historia de ingressu Polonorum in Valachiam cum Bogdano Voivoda [...] et caede Turcarum: ducibus Nicolao Mielecio et Nicolao Sieniawscio
 100. Machajski Jan Wacław, Bilans burżuazyjnej rewolucji rosyjskiej, Mielec 2004, s.16.
 101. Maciąga Mirosław, Zarys Dziejów Rzemiosła Cechowego w Mielcu. Tom I 1470-1939. Mielec 1991.
 102. Maciąga Mirosław, Zarys Dziejów Rzemiosła Cechowego w Mielcu. Tom II 1470-1939. Mielec 1993.
 103. Maciąga M., Maj M., Żurek E., Mielec i okolice. Warszawa 1960.
 104. Magda Jan, Krwawe lata powiatu mieleckiego 1939-1947. Kolbuszowa 1993.
 105. Maziarz Edmund, Kronika wsi Złotniki, Mielec 2002;  
 106. Michajda Narmi, Płonie Babilon, Mielec-Lublin 2004, s.48
 107. Michalski Zbigniew, Na pięciolinii życia. Mielec 2004. Tomik wierszy.
 108. Michocki Edward, Koleją do Mielca. Kraków - Mielec 1999.
 109. Midura Janina, Ocalić od zapomnienia. Wadowice Dolne 2005.
 110. Midura Leszek, Apolinary. Dzieje parafii Wadowice Dolne, Wola Wadowska 2002;  
 111. Midura Leszek, Przybyszewski Andrzej, Losy duchowieństwa dekanatu radomyskiego w latach II wojny światowej. Radomyśl Wielki 2002.
 112. Mielec. Dzieje miasta i regionu, t. 1. Red. Kiryk Feliks. Rzeszów 1984.
 113. Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. 2. Red. Kiryk Feliks. Rzeszów 1988.
 114. Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. 3. Red. Kiryk Feliks. Mielec 1994.
 115. Mielec i powiat mielecki w latach 1944-1956. Red.:Nawrocki Zbigniew, Jerzy Skrzypczak. Mielec 2005.
 116. Mielec w starej fotografii. Album fotograficzny. Mielec 1999.
 117. Mieleckie zapiski 1, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, Mielec 1998.
 118. Mieleckie zapiski 2, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, Mielec 1999.
 119. Mieleckie zapiski 3-4, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, Mielec 200002001.
 120. Mieleckie Zapiski 5-6, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, Mielec 2002-2003.
 121. Moll Magdalena, Słowa nie domknięte..., Mielec 2000. (Tomik wierszy).
 122. Momot Henryk, Momot Dariusz, Cmentarz parafialny przy ulicy Sienkiewicza w Mielcu. Mielec 2001.
 123. Monografia Zjazdów Koleżeńskich Abslowentów Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Konarskiego w Mielcu. Mielec czerwiec 1988. Opr. zbior.
 124. Monticolo Lidia, Witek Józef. Powszecha Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Mielcu. Mielec 1990.
 125. Muzeum Regionalne w Mielcu 1967 - 2002. Red. Zborowski Janusz. Mielec 2002.
 126. Nie zdobi nas mundur, nie chwali nas sztab. Opr. Eugeniusz Dąbrowski. Wrocław 1990. (Wznowienie broszury "Jędrusiów" z 1944 r.)
 127. Niezwykła historia i atrakcyjna współczesność Gminy Przecław. Opr. Kruk Małgorzata, Mielec 1998.
 128. Nowak Adam ks., Ksiądz Rektor Roman Sitko, Tarnów 1998.
 129. Nowak Adam ks., Ks. Jan Pyzikiewicz (1901-1943), więzień Oświęcimia, Tarnów 2005;
 130. Nowak Adam ks., Słownik biograficzny kapłanów Diecezji Tarnowskiej 1786-1985, t. III, Tarnów 2001;
 131. Nowak Adam ks., Słownik biograficzny kapłanów Diecezji Tarnowskiej 1786-1985, t. IV, Tarnów 2004;  
 132. Ogorzałek Kazimierz, Vademecum ucznia, Wola Mielecka, IX 2001;  
 133. Olter Marzanna, W gałązkach leszczyny ukryta. Biblioteczka Klubu Młodych Pisarzy. Klub Twórców i Sympatyków Kultury "Sęk" ZF ZSMP WSK "PZL-Mielec", 1986.
 134. Paterak Renata, Na tej Ziemi urodził się Generał Władysław Eugeniusz Sikorski 20.05.1881 r., 60. rocznica śmierci (1943-2003), Tuszów Narodowy 2003;
 135. Paterak Renata, Na tej Ziemi urodził się Generał Władysław Eugeniusz Sikorski 20.05.1881 r., 60. rocznica śmierci (1943-2003), Tuszów Narodowy 2004;
 136. Paterak Renata, Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 2002;  
 137. Piechota Jan, Gawęda mojego dzieciństwa. Wspomnienia z lat 1900-1918. Warszawa 1987. (Autor opisuje m.in. wioskę Chorzelów k. Mielca).
 138. Platon Lidia, Szkic biograficzny dh. Toli ps. "Żaba", Mielec 1999.
 139. Podkarpackie zamki, dwory i pałace. (wydanie folderowe, prawdopod. Rzeszów 2005.)
 140. Powiat Mielecki w XXX-leciu PRL. Red. Kapinos Jan, Mycek Jan, Pająk Witold. Mielec 1974.
 141. Przybyliński Ryszard, Hetman Wielki Koronny Mikołaj Mielecki (ok. 1540-1585), Toruń 2002;  
 142. Przybyszewska Maria, Monografia Wadowic Górnych. Wadowice Górne 1995.
 143. Przybyszewska Maria, Radomyśl Wielki. Dzieje miasta i gminy. Kielce 2001.
 144. Przygoda z przeszłością. Drzewa genealogiczne rodzin mieleckich, pod redakcją A. Korpanty i D. Targosz, Mielec IV 2001;
 145. Ptak Izabela i Waldemar, Wisłoka przewodnik wędkarski. Kraków 2002.
 146. Rachwał Stanisław, Cichy bohater. Lwów 1927. Broszura o ks. Józefie Początku ur. w Wadowicach Dolnych k. Mielca).
 147. Rocznik Ziemi Mieleckiej. Opr. Witek Władysław. Mielec 1971.   
 148. Rocznik Mielecki 1998. Tom I, Mielec 1998.
 149. Rocznik Mielecki 1999.  Tom II, Mielec 1999.
 150. Rocznik Mielecki 2000,  Tom III, Mielec 2000.
 151. Rocznik Mielecki 2001. Tom IV, Mielec 2001.
 152. Rocznik Mielecki 2002, Tom V, Mielec  2002.
 153. Rocznik Mielecki 2003, Tom VI, Mielec 2003.
 154. Rozwój przedsiębiorczości w regionie mieleckim. Historia i współczesność. Red.: Skrzypczak Jerzy. Mielec 2004.
 155. Sajewicz Tomasz, Zapomniana wojna. Anarchiści w ruchu oporu  przeciw rzadom Franco 1939-1975, Mielec-Poznań 2005, s.80.
 156. Skrzypczak Jerzy, Franciszek Krempa (1853-1935), ludowy trybun z Padwi Narodowej, Padew Narodowa 2002;  
 157. Skrzypczak Jerzy, Idea i czyn. Drogi mielczan do niepodległości 1907-1918. Mielec 2003.
 158. Skrzypczak Jerzy, Pałacyk Oborskich w Mielcu. Mielec 2004.
 159. Sowieckiemu zniewoleniu NIE. Harcerska druga konspiracja 1944-1956, Kraków 2004;  
 160. Stach Adam Jerzy, Ostatnia spowiedź. Mielec 2001. (Powieść).
 161. Stala Józef ks., Komoński Szczepan, Borowa. Moja mała Ojczyzna. Tom II – Duchowieństwo, Borowa 2001;  
 162. Stępień Jan, Julian Maj 1907-1982.Mielec 1997.
 163. Stępień Jan, Bezsenność. Biblioteczka Klubu Młodych Pisarzy. Klub Twórców i Sympatyków Kultury "Sęk" ZF ZSMP WSK PZL Mielec. (Brak daty wydania - wyd. prawd. w poł. lat 80. XX w.)
 164. Stępień Jan, Bezsenność. Mielec 2000. (Tomik wierszy).
 165. Szczepański Józef Andrzej, Pałacyk Michla chłopcy silni jak stal. Warszawa - Tarnów 1997. (w książce m.in. o harcerstwie mieleckim)
 166. Śliwa Franciszek, Hrabia Wiesiołowski. Mielec 1995.
 167. Śliwa Franciszek, Godni pamięci. Zasłużeni działacze ruchu ludowego ziemi mieleckiej zmarli w XX wieku, Mielec 2000
 168. Śliwa Franciszek, Na chłopski rozum. Mielec 2000.
 169. Śliwa Roman, Kałuża Elżbieta, Lotnicza Informacja Naukowa. Informator, Rzeszów 2003;  
 170. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. St. Konarskiego (Typ humanistyczny) w Mielcu, za rok szkolny 1931-32. Mielec 1932.
 171. Sprawozdanie dyrekcji I Liceum im. St. Konarskiego w Mielcu za rok szkolny 1991/92. Mielec 1992.
 172. Sprawozdanie Dyrekcji i Liceum im. St. Konarskiego w Mielcu za rok szkolny 1992/93. Mielec 1993.
 173. Sprawozdanie Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu za rok szkolny 1994/95. Mielec 1995.
 174. Sprawozdanie Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Melcu za rok szkolny 1995/96. Mielec 1996.
 175. Sprawozdanie I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu za lata 2003-2005. Mielec 2005.
 176. Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Mielcu w latach 1893-2003 (szkic monograficzny). Opr, Witek Elżbieta). Mielec 2003.
 177. Szot Leszek, Gmina Wadowice Górne przewodnik historyczno - geograficzny, 1999.
 178. Szwedo Bogusław, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari Ziemi Tarnobrzeskiej, Tarnobrzeg 2001;
 179. Szwedo Bogusław, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari Ziemi Sandomierskiej, Sandomierz 2001;  
 180. Terlaga Jan ks., Pamiętnik I zjazdu koleżeńskiego w 20-lecie matury gimnazjalnej w Mielcu, dnia 17 czerwca 1934 r. Kraków, 2 kwietnia 1935.
 181. Trela Kazimierz, Saksofon na sośnie. Mielec 2004. Tomik wierszy.  
 182. Trzeci Świat. Bankructwo kilku mitów, Mielec 2001, s.32.
 183. Umiński Józef, Stawialiśmy opór. Dwanaście lat (1940-1951) zbrojnej harcerskiej konspiracji niepodległościowej Drużyny Sz. Sz. im. Jeremiego Wiśniewieckiego. (Książka o mieleckich harcerzach.)
 184. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. 65 - Powiat mielecki, województwo rzeszowskie. Warszawa 1966.
 185. Wawszczak Zbigniew, Bracia Działowscy. Miniatury lotnicze. Rzeszów 1985.
 186. Wczoraj i dziś Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, Mielec 2001
 187. Wiącek Wiesław, Za bramą wieczne ciszy. Cmentarz rzymsko-katolicki w Borowej. Borowa 1992.
 188. Witek Józef, 40 lat Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Mielcu 1961-2001, Mielec 2001;
 189. Witek Józef, Encyklopedia miasta Mielca, t. 1., Mielec 2004.
  Witek Józef, Encyklopedia miasta Mielca, t. 2., Mielec 2008.
  Witek Józef, Encyklopedia miasta Mielca, t. 3., Mielec 2010. 
 190. Wnuk Zygmunt, Ciosek Józef, Grzebyk Danuta, Łyżka Barbara, Chronione obiekty przyrodnicze w woj. rzeszowskim. Rzeszów 1992.
 191. Wola Mielecka wczoraj i dziś, Wola Mielecka 1999, opr. zbior.
 192. Woźniak Julian, "M"-jak Mielec. Miniatury lotnicze. Rzeszów 1986.
 193. Woźniak Julian, Byłem przy tym. Fakty z historii rozwoju radia i TV w regionie południowo-wschodnim kraju ... i nie tylko. (brak oficjalnej daty i miejsca wydania. Wiadomo jednak, że książka ukazała się w Rzeszowie w 2000 r.
 194. W pocie czoła. Represjonowani z przyczyn politycznych, Związek Żołnierzy - Górników Represjonowanych w latach 1949 -1959 Region Mielec, Mielec 2002.
 195. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Mielec. Historia - Dorobek Perspektywy. 1938-1978. Opr. Grochot Jerzy, Pająk Witold. Mielec 1978.
 196. Verstandig Mark, I rest my case. Melbourne, Australia 1995. (Książka byłego przedwojennego mieszkańca Mielca, Żyda, który ocalał z holocaustu, będąc przechowywany m.in. przez rodzinę Markowskich z Chrząstowa k. Mielca, którzy otrzymali za to Medal Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.)
 197. XX Lecie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Ignacego Łukasiewicza przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu, opr. Stefan Sobol, Mielec 1975
 198. Z dziejów bibliotek, nauki i kultury ziemi mieleckiej. Opr. Witek Władysław. Mielec 1974.
 199. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. 80 lecie gmachu 1912-1992. Red. Zdzisław Nowakowski. Mielec 1992.
 200. Ziobroń Jan, Sławni Radomyślanie. Tom I, Radomyśl Wieki 2003.
 201. Ziobroń Jan, Sławni Radomyślanie. Tom II, Radomyśl Wielki 2004.
 202. Ziobroń Ryszard, Gmina żydowska w Radomyślu Wielkim. Radomyśl Wielki 1997.
 203. Żelasko Piotr, Historia Powstania i Rozwoju Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu, Mielec 1924.
 204. Żuchowska-Pezda Elżbieta, Zielona Przyszłość. (wyd. ekologiczne, prawdopod. Mielec 2000.
 205. Zuchowska-Pezda Elżbieta, Razem na ekologicznej ścieżce. Mielec 2000/2001.

 www.awprom.com.pl/mielecjana/

TMZM Mielec TMZM Mielec
 Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  ;wichz MCMLXII