TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Działalność  TMZM Mielec Publikacje  TMZM Mielec Mieleckie Zapiski nr 5-6
skrypty php, skrypty JS, shout

Mieleckie Zapiski nr 5-6

Periodyk „Mieleckie zapiski” to publikacja nr 5-6 z cyklu wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. W. Szafera, a redagowanego przez zespół pod kierownictwem dra Jacka Krzysztofika.
Publikacja poświecona jest historii ziemi mieleckiej, która ukazana zostaje poprzez twórcze inspiracje wybitnych osobowości, ludzkie biografie oraz dzieje regionu mieleckiego.
„Każde pokolenie Polaków rodzi się i umiera w miłości do Ojczyzny, która dla każdego z nas była i zawsze będzie najpiękniejsza” pisał Władysław Szafer - patron Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Towarzystwo, jak dowiadujemy się z książki, zostało utworzone w roku 1964. Jego głównym celem była prezentacja przeszłości historycznej regionu mieleckiego i uratowanie od zapomnienia jej relikwii.
Książka to zbiór artykułów o przeróżnej tematyce, dotyczących rozmaitych okresów historycznych. Zawarto w nich informacje o powstaniu Mielca i  regionu, o wioskach znajdujących się niedaleko, jak również o ludziach, którzy choć nie pochodzą z Mielca, zasłużyli się dla niego. Przedstawiono w niej postacie takie jak: księdza profesora Stanisława Witka - teologa i moralistę, profesora nadzwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, inż. Andrzeja Kędziora - melioratora z wykształcenia, honorowego obywatela miasta Mielca oraz nie pochodzącego z Mielca, lecz mieszkającego jakiś czas i spoczywającego tu artystę, Władysława Żurawskiego.
Poznajemy historie cudownych obrazów, które znajdują się w kościołach  wiejskich niedaleko Mielca, m.in. w Padwi (Obraz Św. Antoniego), w Zgórsku (Matka Boża z Dzieciątkiem) itp.
„Zapiski” zawierają liczne wspomnienia z okresu II wojny światowej. Chwyta za serce tekst Bogumiły Gajowiec, która jest mieszkanką Mielca i od najmłodszych lat przyglądała się wojnie i jej okrucieństwom.  W historię tę wpisana jest poniekąd historia Gimnazjum Mieleckiego, w którym uczyła się mielecka młodzież tamtego okresu.  Swoją historię opisuje Maria Żola, harcerka od najmłodszych lat. Opisuje swoje przygody na harcerskim szlaku,  jak również okres wojny, organizacje konspiracyjna, potajemną naukę, to wszystko, co towarzyszyło młodzieży żyjącej w okresie wojny.
Książka zawiera również biografie literatów, opis ich twórczości, wiersze, działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, jak również sprawozdania, m.in. z powodzi w rejonie Mielca w latach 1997- 1998. Nie brakuje też recenzji i omówień publikacji dotyczących Mielca, jakie ukazały się w ostatnich latach.
Książka jest ułożona niechronologicznie, nieco chaotycznie, zniechęca to na początku do czytania, lecz po jej lekturze mam wrażenie, że warto było po nią sięgnąć.  Zachęcam do przeczytania tej pozycji, chociażby po to, aby wzbogacić swoją wiedzę na temat naszego miasta.


Prezentacja „Zapisków”  [luty 2006]

Jednym z celów statutowych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej jest przygotowywanie do druku i wydawanie publikacji o przeszłości miasta i regionu w formie roczników, przewodników, prac popularnonaukowych i innych. Na początku stycznia 2006 roku ukazało się oczekiwane wydanie „Mieleckich zapisków” nr 5 i 6, a ich promocja odbyła się 24 lutego w Sali Królewskiej PSM I i II st., dzięki życzliwości dyrekcji. Licznie przybyłych na promocyjne spotkanie powitał Jerzy Kazana – prezes TMZM, a szczególnie serdecznie Józefa Smacznego – starostę, Marka Paprockiego – przewodniczącego Rady Powiatu, Jerzego Skrzypczaka – dyrektora Muzeum Regionalnego, Henryka Wyrostkiewicza – redaktora naczelnego TR „Korso” oraz członków założycieli Towarzystwa: Eugenię Drabik, Janinę Wanatowicz i dr. Władysława Witka. Starosta wręczył członkom założycielom listy gratulacyjne, a Jerzy Kazana „Mieleckie zapiski”. Bogumiła Gajowiec i Janusz Zborowski otrzymali odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” przyznaną przez Ministra Kultury na wniosek Zarządu TMZM.
Kolejnym punktem spotkania był koncert uzdolnionych uczniów ze szkoły. Jako pierwszy wystąpił młody pianista Michał Kural, uczeń Joanny Łukasik, który zagrał „Pastorale” Domenico Zipoliniego. Następnie zaprezentował się kwartet saksofonowy (saksofon sopranowy, altowy, tenorowy i basowy) w składzie Mateusz Jurasz, Arkadiusz Kopera, Stanisław Kozioł oraz prowadzący Bogusław Pawełczak – nauczyciel. Muzycy, zapowiadani przez dyrektora Ryszarda Kuska, zaprezentowali 7 utworów, z których największymi brawami cieszyły się utwory Georga Gershwina: „Oh, Lady be good”, „I got rythm”. Ważnym momentem spotkania było wręczenie legitymacji nowo przyjętym członkom : Krystynie Wojdyle, Annie Miś, Henrykowi Wyrostkiewiczowi oraz Januszowi i Marcinowi Wyzinie. Na zakończenie Bogumiła Gajowiec dokonała omówienia zawartości najnowszego wydania „Mieleckich zapisków”, a uczestnicy spotkania mogli je zakupić.

  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII