TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy

Leśnicy z Podkarpacia spotkali się w Ostrowach Tuszowskich
21.05.2017

Leśnicy z terenu historycznej Puszczy Sandomierskiej spotkali się w niedzielę 21 maja na XII Pielgrzymce przed koronowanym obrazem Madonny z Puszczy w Sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich. Koncelebrze tegorocznej Mszy św. pielgrzymkowej przewodniczył ks. biskup Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej.

Na zaproszenie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie - Grażyny Zagrobelnej oraz Kustosza Sanktuarium Ks. Ryszarda Madeja, jakie otrzymało Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława. Szafera w Mielcu  z rekomendacji  Nadleśniczego Mielca - Huberta Sobiczewskiego, przedstawiciele Zarządu TMZM: Janusz Chojecki oraz Zbigniew Wicherski, wzięli udział w XII Pielgrzymce Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich.

Wśród lasów z dala od głównych dróg, w Ostrowach Tuszowskich znajduje się mały wiejski kościółek, a w nim łaskami słynący obraz Matki Bożej. Tradycja podaje, że obok kościółka (dziś w stawie w ogrodzie parafialnym) bije źródło wskazane przez Maryję, któremu przypisuje się moc uzdrowień, szczególnie w chorobach oczu. Dlatego wierni przybywali tu, czasem z odległych stron, by szukać ratunku u Matki i jej Syna. Ślady kultu Madonny z Puszczy sięgają odległej przeszłości. Nie wszystko było dokumentowane, ale żywa wiara ludu i przekaz tradycji wciąż gromadzi wiernych do modlitwy i szukania pomocy u Matki, która trzymając w ramionach swego syna Jezusa Chrystusa wyprasza łaski i wsparcie dla stroskanych i chorych.

Z początkami kultu Maryi w tym sanktuarium wiążą się dwie legendy spisane przez ks. Dominika Litwińskiego, proboszcza w latach 1934-69. Pierwsza z nich mówi o okolicznościach powstania kościoła. Zmęczonemu polowaniem rycerzowi miała objawić się Matka Boża i przekazać swą wolę: „Przybyłam tu z Włoch i tu zbudujesz mi kościół”. Druga dotyczy źródła wypływającego w pobliżu świątyni. Według niej, polujący w niedzielę rycerz stracił wzrok, kiedy krew zabitego jelenia oblała mu oczy. Żałując za grzech, prosił Matkę Bożą o ratunek. Usłyszał wtedy głos: „Wygrzeb w piasku dołek i obmyj się wodą, która z niego wypłynie”. Po obmyciu oczu wodą rycerz odzyskał wzrok.

Łaskami słynący wizerunek Madonny z Puszczy jest kopią cudownego obrazu Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Wizerunek Matki Bożej powstał w 1630 roku, o czym świadczy data umieszczona na obrazie. Według tradycji, obraz miał być darem królewskim związanym z konsekracją świątyni.

Wspaniała uroczystość, z niezwykłą oprawą, w której udział wzięły rzesze leśników z całego Podkarpacia oraz zaproszeni przez nich liczni goście organizacji samorządowych, oraz pozarządowych, współpracujących z leśną bracią Podkarpacia.
Uroczystość miała bardzo podniosłą oprawę z udziałem pocztów sztandarowych podkarpackich nadleśnictw i kół łowieckich, a także Zespołu Sygnalistów Leśnych przy RDLP w Krośnie.

Ks. bp Jan Wątroba w swej homilii nawiązywał do jubileuszu 5-lecia koronacji obrazu Madonny z Puszczy, przywodził przesłania z objawień fatimskich, wskazywał też na rolę, jaką dla mieszkańców tej części regionu odgrywa sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich, zwłaszcza w ostatnich latach.

Po pielgrzymkowej Mszy św. akt zawierzenia lasów polskich i leśników Matce Bożej - Madonnie z Puszczy odczytała Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie.

Osobne przesłanie do uczestników pielgrzymki skierowali: prof. Jan Szyszko, minister środowiska i dr Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, zaś zaprezentował je ks. Wiktor Ojrzyński.

Uroczystości uświetnił Zespół Sygnalistów Leśnych działający przy RDLP w Krośnie oraz
występ Zespołu Muzyki Dawnej  „Hortus Musicus” z Mielca.

Po mszy świętej pielgrzymi zostali zaproszeni na poczęstunek z udziałem Jego Ekscelencji  ks. biskupa Jana Wątroby w Domu Pielgrzyma.

W Ostrowach Tuszowskich znajduje się sanktuarium Madonny z Puszczy, jedno z 17. sanktuariów maryjnych diecezji rzeszowskiej. Jest ono również jedynym centrum kultu Matki Zbawiciela na terenie obecnego powiatu kolbuszowskiego. NMP odbiera w nim cześć jako Patronka Leśników.

Głównymi organizatorami uroczystości byli leśnicy z Nadleśnictwa Mielec, Tuszyma i Kolbuszowa.

Prezesi TMZM mieli okazję podziękować Dyr. Grażynie Zagrobelnej oraz  Nadleśniczemu Hubertowi Sobiczewskiemu za zaproszenie, a także porozmawiać z kilkoma Nadleśniczymi z Podkarpacia, z którymi spotkali się na ubiegłorocznej  wspaniałej konferencji „ W hołdzie Szafera” w Mielcu, zorganizowanej przez Mieleckie Nadleśnictwo przy aktywnym wsparciu TMZM.

Przeprowadzili także krótką rozmowę z Nadleśniczym Nadleśnictwa Tuszyma Andrzejem Kochmańskim, z którym przedstawiciele Grupy Literackiej SŁOWO oraz Zarządu TMZM spotkają się w dniu 03 czerwca 2017 na imprezie zatytułowanej „Szepty lasu”.

TMZM wyraża satysfakcję z zacieśniania współpracy z przedstawicielami Lasów Państwowych Podkarpacia, zwłaszcza z Nadleśnictwami w Mielcu i Tuszymie - obejmującymi znaczące połacie pięknej Ziemi Mieleckiej stanowiącymi płuca tej Ziemi.


Podobne tematy:
- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- XIV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 06.04.2017
- Absolutorium dla Zarządu TMZM za 2016 rok
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
- X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII