TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Regulamin VII Konkursu Fotograficzno-Plastycznego Samolot w obiektywie i palecie barw
Samolot w obiektywie i palecie barw
09.06.2017

Do 31 lipca 2017 roku można dostarczać prace plastyczne i fotograficzne na konkurs "Samolot w obiektywie i palecie barw" na adres Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera,  " Jadernówka"   ul. Jadernych 19,   39-300 Mielec, lub elektronicznie na email wichz1@wp.pl

Regulamin VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego – Mielec 2017 "Samolot w obiektywie i palecie barw"

1. Organizatorami konkursu jest Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie.
2. Celem konkursu jest:
• pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa,
• promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.
4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie dwóch prac plastycznych, wykonanych dowolną techniką w wymiarach nie przekraczających 50 cm x 70 cm (malarstwo, haft, grafika, rysunek, kolaż) lub  maksymalnie pięciu prac fotograficznych o wymiarach nie przekraczających 21 cm x 30 cm. Przy pracach fotograficznych wymagana jest również wersja elektroniczna w formacie graficznym JPG na płycie CD.
6. Prace powinny być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do prac zaklejoną kopertę, zawierającą na kartce dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail).
7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.
8. Ogłoszenie konkursu: 1 czerwiec 2017 r.
9. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć do 31 lipca 2017 r.
na adres:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera
 
  
" Jadernówka"   ul. Jadernych 19,   39-300 Mielec

z dopiskiem Konkurs Fotograficzno-Plastyczny Samolot w obiektywie i palecie barw.
lub w wersji elektronicznej na adres wichz1@wp.pl
10. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne: I, II, III stopnia i dwa wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w mediach, w Internecie bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenie, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 1).
12. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu.
13. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w sierpniu 2017 roku, o dokładnej dacie i miejscu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni późniejszym terminie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
14.Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
   
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 503 335 615.tak było w 2016 roku [zobacz więcej]


Załącznik nr 1

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę:

- na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu Samolot w obiektywie i palecie barw organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną SCK w Mielcu oraz Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM w Mielcu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

- na wykorzystanie mojej pracy plastycznej/fotograficznej  w celach promocji konkursu oraz w celach publikacji w wydawnictwie towarzyszącym VII Spotkaniom Lotniczych Pokoleń – Mielec 2017.

- na wykonywanie zdjęć podczas gali wręczenia nagród i ich publikację na stronach internetowych Organizatorów konkursu, w mediach elektronicznych i tradycyjnych.

                                                                                             

…………………………….                                                        ……………………………….
Miejscowość, data                                                                                      podpis


Podobne tematy:
- Regulamin VII Konkursu Fotograficzno-Plastycznego Samolot w obiektywie i palecie barw

- Regulamin VII Konkursu Literackiego Na skrzydłach Dedala

- Inspirujące VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.
- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"
  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII