TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Zmarł dr inż. Wojciech Potkański

Wyrazy szczerego żalu i współczucia dla rodziny
22.06.2017

Dotarła do Nas smutna wiadomość, 22 czerwca 2017 roku zmarł nasz kolega i przyjaciel dr inż. Wojciech Potkański.Z wielkim żalem przyjęliśmy informację

o śmierci

dr inż. Wojciecha POTKAŃSKIEGO

zasłużonego dla rozwoju mieleckiego i polskiego lotnictwa

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
dla rodziny i bliskich Zmarłego składają

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej
Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu
Koło SIMP przy PZL Mielec
PROMLOT
 

dr inż. WOJCIECH POTKAŃSKI

W 2016 roku został wyróżniony przez mielecką Kapitułę Statuetką Dedal w kategorii Senior/wybitny twórca, zasłużony dla przemysłu lotniczego za współudział w opracowaniu Metody i programów obliczeń flatteru samolotów o układzie konwencjonalnym oraz za osiągnięcia organizacyjne, naukowe, innowacyjne i wdrożeniowe w lotnictwie.

Był absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z 1968 roku. W latach 1968 - 1969 był asystentem w Katedrze Mechaniki Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej. Następie w okresie 1971 - 1995 był pracownikiem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. Kierował komórkami obliczeń technicznych (sekcja, dział, biuro). Był odpowiedzialny za analizy aerodynamiczne, wytrzymałościowe i flatterowe projektowanych w tym czasie w Mielcu samolotów (między innymi M-15 Belphegor, M-18 Dromader, M-21 Dromader Mini, M-24 Dromader Super, M-20 Mewa, M-26 Iskierka, I-22 Iryda, M-28 Skytruck). Od 1995 r. był pracownikiem Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Pracował na stanowisku Sekretarza Naukowego, Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, Zastępcy Dyrektora i od roku 2015 na stanowisku Doradcy. W latach 1981- 1995 był także pracownikiem naukowym Politechniki Rzeszowskiej.

Odznaczony został wieloma odznaczeniami m.in.
• Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego - 2016
• Krzyżem Kawalerskim - 2011
• Srebrną Odznaką Honorową NOT - 2010
• Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 2006
• Złotą Honorową Odznaka SIMP - 2006
• Złotym Krzyżem Zasługi - 2002
• Srebrnym Krzyżem Zasługi - 1988
• Brązowym Krzyżem Zasługi - 1980

Cześć jego pamięci, niech spoczywa w pokoju

Pogrzeb odbędzie się 27 czerwca 2017 roku w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia dla rodziny zmarłego składa Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu.
Podobne tematy:
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.
- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- XIV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 06.04.2017
- Absolutorium dla Zarządu TMZM za 2016 rok
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
- X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII