TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016

Ostatnie posiedzenie Zarządu w 2016 roku odbędzie się dnia 29 grudnia 2016
26.11.2016

W dniu 26 listopada 2016 roku w biurze TMZM w Jadernówce odbyło się X Posiedzenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej kadencji 2015-2018. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu TMZM - Janusz Chojecki , który prowadził posiedzenie wedle wcześniej opracowanej przez siebie i przesłanej Członkom Zarządu agendy.

Krótka relacja z tego posiedzenia obejmująca najważniejsze poruszane na posiedzeniu Zarządu kwestie:

1. Dokonano oceny stanu rozliczeń Umowy Konkursowej z Gminą Miejską Mielec, Umowy Konkursowej i Grantowej ze Starostwem Powiatowym w Mielcu oraz Umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. zadania publicznego „Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis….”, a także ustalono sposoby i terminy zakończenia prac rozliczeniowych.

2. Przedyskutowano założenia do Prowizorium Budżetowego TMZM na rok 2017, uchwalenie Prowizorium odbędzie się na następnym posiedzeniu Zarządu w miesiącu grudniu 2016.

3. Omówiono stan zaawansowania prac nad nowym Statutem TMZM, który zostanie przedłożony Zarządowi przez Zespół ds. Opracowania Nowego Statutu w terminie do 15 grudnia tak aby mógł on zostać przyjęty przez Zarząd na następnym posiedzeniu.

4. Ustalono, iż posiedzenie Zespołu Zadaniowego TMZM realizującego zadanie publiczne „ Pieczęć Zasług Obywatelskich” odbędzie się w dniu 08.12.2016.

5. Ustalono, iż spotkanie Zespołu Zadaniowego „Pieczęć Zasług Obywatelskich….” z konsultantem odbędzie się w dniu 22.12.2016.

6. Ustalono, iż XI posiedzenie Zarządu kadencji 2015-2018 (ostatnie w 2016 roku) odbędzie się w dniu 29.12.2016

Prezes TMZM- Janusz Chojecki


Podobne tematy:
- XI Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 29.12.2016
- Regulamin Odznaczenia "Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis"
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII