TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec XIV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 06.04.2017

Drugie posiedzenie Zarządu TMZM w 2017 roku
06.04.2017

06. kwietnia 2017 roku odbyło się XIV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018, a drugie w roku 2017. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu TMZM Janusz Chojecki, które prowadził w oparciu o opracowaną i dostarczoną wszystkim członkom agendę. Prezes poinformował uczestników spotkania o odbytym posiedzeniu Prezydium Zarządu w dniu 23.03.2017 oraz przedstawił skrótowo tematykę w/wyżej posiedzenia Prezydium Zarządu.

Relacja z przebiegu posiedzenia Zarządu w dniu 06.04.2017

1. Zarząd przyjął Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu w dniu 04.03.2017 bez uwag.

2. Prezes przedstawił przesłaną wcześniej Członkom Zarządu Agendę na posiedzenie Zarządu w dniu 06.04.2017 dokonując w niej dwóch autopoprawek dot. wyników konkursów Powiatu Mieleckiego oraz Gminy Miejskiej Mielec na rok 2017, a także udziału przedstawicieli Członków Zarządu TMZM w mszy świętej w intencji Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i Polaków pomordowanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni. Agenda z autopoprawkami Prezesa Zarządu została przyjęta jednogłośnie.

3. Prezes omówił przebieg Walnego Zebrania Członków oraz poinformował o trybie dalszego procedowania w związku z uchwaleniem przez Walne Zebranie nowego Statutu Towarzystwa, a także przyjęciu przez Walne zebranie innych uchwał dot. m.in. zmian w składzie Zarządu Towarzystwa wymagających zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Na wniosek Prezesa Zarządu Towarzystwa, Zarząd w głosowaniu jednomyślnie dokooptował do swojego aktualnego składu następujących członków Zarządu:
- Grzegorza Kruszyńskiego, członka TMZM, doświadczonego specjalistę z zakresu mieleckiej kultury
- Aleksandrę Pigułę, członka TMZM/ p.o. Prezesa Grupy Literackiej SŁOWO przy TMZM
Zarząd po dokooptowaniu dwóch w/wymienionych Członków liczyć będzie 15 członków.
Zmiany, o których mowa w punktach 3 i 4 niniejszej relacji, zgłoszone zostaną przez Prezesa Zarządu TMZM do KRS w trybie pilnym wraz z uchwalonym przez Walne Zebranie Nowym Statutem TMZM.

5. Ustalono, iż o sfinansowanie tegorocznej edycji projektu „Pieczęć Zasług Obywatelskich….” Zarząd wystąpi z „małym grantem” do Gminy Miejskiej Mielec, jeśli chodzi o ustalenie przedmiotu grantowego, z którym Towarzystwo zaaplikuje do Zarządu Powiatu, Prezes KŚT zorganizuje spotkanie u Pani Starosty –Marii Napieracz, w którym weźmie udział Prezes Zarządu Towarzystwa.
Członkowie Zarządu na najbliższym posiedzeniu wypowiedzą się na temat celowości wydawnictw w br. takich pozycji jak „Artefakty” czy „Mieleckie Zapiski”.

6. Ustalono, iż końcową redakcją relacji zarówno do Kroniki Towarzystwa jak też do innych lokalnych mediów zajmie się Członek Zarządu Kol. Teresa Pyzik, zdjęciami Kol. Roman Trojnacki, a bezpośrednim przekazem całości do lokalnych mediów i prasy Kol. Zbigniew Wicherski.

7. Prezes Zarządu poinformował o wynikach otwartych konkursów ofert na rok 2017 rozstrzygniętych przez Zarząd Powiatu Mieleckiego oraz przez Gminę Miejską Mielec.
Zarząd KŚT we współpracy ze Skarbnikiem TMZM przygotuje odpowiednie dokumenty niezbędne do jak najszybszego podpisania Umowy z Zarządem Powiatu i w konsekwencji pozyskania przyznanej kwoty dotacji.
Umowa z Gminą Miejską Mielec w oparciu o przyjętą ofertę TMZM podpisana zostanie w najbliższym czasie, o czym zainteresowani powiadomieni zostaną niezwłocznie.

8. Ustalono, iż w mszy świętej w dniu 09.04.2017 roku w intencji Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i Polaków pomordowanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni i innych miejscach kaźni udział wezmą: Prezes Janusz Chojecki , Wiceprezes Zbigniew Wicherski oraz Członek Zarządu Teresa Pyzik, po czym złożą wiązankę kwiatów pod ścianą katyńską przed Bazyliką Mniejszą w Mielcu.

Janusz Chojecki


Podobne tematy:
- XIV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 06.04.2017
- Absolutorium dla Zarządu TMZM za 2016 rok
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
- X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016
- Regulamin Odznaczenia "Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis"
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII