TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po pracy:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec Komentator
TMZM Mielec Księga gości
TMZM Mielec

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Aktualności
TMZM Mielec
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze TMZM
10-12-2006
10 grudnia 2006 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze TMZM w "Sali Królewskiej" Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, ul. Kościuszki 10 poprzedzone Mszą Świętą w intencji zmarłych Członków Towarzystwa, o godz. 9.30 w bazylice Mniejszej w Mielcu.
Program zebrania :
1 Sprawozdanie dotychczasowego Zarządu TMZM im. Wł. Szafera
2.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
3.Koncert, w którym wystąpili soliści i zespoły Państwowej Szkoły Muzycznej
4.Dyskusja
5.Wybory Zarządu

Zaczarowany świat, wystawa twórców KST w Mielcu
15-10-2004
Klub Środowisk Twórczych w Mielcu zorganizował pod koniec sierpnia malarski plener „Pożegnanie lata Czajkowa 2004”.

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR PREZESA TMZM w Woli Mieleckiej
15-08-2004
Z okazji 40-lecia TMZM im. Wł. Szafera 15 sierpnia odbyły się otwarte zawody wędkarskie o Puchar Prezesa TMZM nad stawem w miejscu wyrobiska kopalni gliny w Woli Mieleckiej.

Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków TMZM listopad 2003 roku
22-11-2003
PROTOKÓŁ z Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków TMZM imienia Władysława Szafera w Mielcu odbytego w dniu 22 listopada 2003 roku o godzinie 10.

Towarzystwo niedofinansowane
18-06-2003
Rozmowa z Jerzym Kazana - prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu. Wizjer regionalny NR 22, 16.08.2003 roku

Ośrodek Badań Regionalnych i Dokumentacji przy TMZM Mielec
09-06-2003
Pozwalamy sobie także uprzejmie poinformować, że podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu w marcu br. podjęliśmy uchwałę o utworzeniu w Mielcu – w ramach organizacyjnych Towarzystwa - Ośrodka Badań Regionalnych i Dokumentacji.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TMZM 2003 roku
15-03-2003
15 marca 2003 roku w Sali Królewskiej w Mielcu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TMZM, podczas którego zostało zaprezentowane sprawozdanie z czteroletniej działalności Towarzystwa, program działania na następną kadencję oraz wybory nowego zarządu i prezesa.

Archiwum 2003-2006  TMZM Mielec

TMZM Mielec
 
 TMZM Mielec Reklama:
 
TMZM Mielec TMZM Mielec
 Copyright © 2006-2009 TMZM Mielec &  Wicherski MCMLXII