TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
skrypty php, skrypty JS, shout

MIELECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ROZPOCZĄŁ V ROK SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI
08-10-2011
W dniu 7 października 2011 roku odbyła się uroczysta inauguracja piątego roku akademickiego w Mieleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele MBNP w Mielcu odprawioną przez opiekuna duchowego Uniwersytetu ks. Proboszcza Waldemara Cioska.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. W inauguracji wzięła udział poseł Pani Krystyna Skowrońska i Prezydent Miasta Mielca Pan Janusz Chodorowski. Po odśpiewaniu Gaude Mater Polonia w wykonaniu chóru „MELODIA” nastąpiły wystąpienia Kanclerza Uniwersytetu i Pani Poseł. Odczytano również list do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka oraz list od senatora RP Pana Władysława Ortyla.

W trakcie uroczystości wręczono listy gratulacyjne pierwszym Członkom Honorowym MUTW którzy otrzymali to wyróżnienie nadane przez Walne Zgromadzenie słuchaczy MUTW za wybitny wkład w działalność i rozwój uniwersytetu. Honorowymi Członkami MUTW zostali: Maria Kaczor, Jerzy Kazana i Janina Marszałek.

Wykład inauguracyjny pt. „Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny – metody fizyczne w zastosowaniach medycznych” wygłosił prof. dr hab. Inż. Zbigniew Kąkol – prorektor AGH w Krakowie.

W swoim liście Przewodniczący Parlamentu Europejskiego poinformował, że w dniu 14 września 2011 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły Decyzję w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Nawiązując do tej decyzji federacje uniwersytetów trzeciego wieku ogłosiły rok 2012 w Polsce Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku a patronat nad tą inicjatywą objęła Pani Prezydentowa Anna Komorowska. W marcu przyszłego roku ma się odbyć w Warszawie Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W Polsce obecnie działa około 350 Uniwersytetów trzeciego Wieku skupiających ponad 100 tys. Słuchaczy.

Mielecki UTW działa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu dzięki bazie lokalowej udostępnianej przez Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu oraz wsparciu finansowemu ze strony Urzędu Miasta Mielca. W ciągu swej działalności stale wzrastała liczba jego słuchaczy i obecnie wynosi 238 członków. Jesteśmy więc liczną organizacją społeczną na terenie powiatu mieleckiego.

Główną formą działalności MUTW są wykłady odbywające się w każdy piątek tygodnia z następujących dziedzin: literatura, sztuka, historia, problematyka regionalna, profilaktyka zdrowia, racjonalne odżywianie, ekonomia i bankowość, turystyka, dzieje miasta i regionu.

Zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze polegające na zwiedzaniu zabytków kultury Regionu Podkarpacia i sąsiednich województw a także organizowane są wyjazdy na spektakle teatralne. Słuchacze naszego Uniwersytetu mogą uczestniczyć także w kursach z obsługi komputera, nauki języka angielskiego, zajęciach teatralnych, plastycznych, gimnastyce rekreacyjnej i innych.
W ostatnim roku akademickim Zarząd MUTW nawiązał współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie uzyskując zgodę Rektora tej uczelni na objęcie protektoratem naukowym naszego Uniwersytetu.

Nawiązano też współpracę i zawarto odpowiednie porozumienie z Wyższą Szkolą Gospodarki i Zarządzania w Krakowie i Klubem Inteligencji Katolickiej w Mielcu w zakresie organizacji wspólnych wykładów, organizowania konferencji i publikacji wydawnictw okolicznościowych. Uniwersytet nasz współpracuje z innymi uniwersytetami Trzeciego Wieku. Przedstawiciele naszego uniwersytetu biorą udział w konferencjach, spotkaniach, rajdach organizowanych przez te uniwersytety. Szczególnie owocna współpraca istnieje pomiędzy naszym uniwersytetem a UTW w Łańcucie.
Feliks Czop


  Copyright © 2006-2011 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII