TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
skrypty php, skrypty JS, shout

Zapraszamy na oficjalną stronę MUTW  www.mutw.mielec.pl

ZARZĄD MIELECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
przy TMZM im. WŁADYSŁAWA SZAFERA W MIELCU  201
1

        

Lp.

Nazwisko  ,  imię

Funkcja

1

Skalski Marek

Kanclerz - Koordynator,     Prezes Zarządu

2

Kilian Bernadetta

 Skarbnik , Członek  Zarządu ds. Finansowych

3

Bieniek Grażyna

Sekretarz  , Członek  Zarządu ds. Prawnych

4

Stępczyk Teresa

Członek  Zarządu  ds. Kultury

5

Czop Feliks

Członek  Zarządu ds. Turystyki, Nauki i Kształcenia Ustawicznego

6

Chibiła Krystyna

Członek  Zarządu ds. Turystyki, Nauki i Kształcenia Ustawicznego

7

Kaczor Maria

Członek  Zarządu ds. Profilaktyki Zdrowia,
Rehabilitacji i Kultury Fizycznej

8

Klaus Jadwiga

Członek zarządu ds. kultury

9

Philipp Krystyna

Członek zarządu ds. kontaktów i współpracy
 z uczelniami wyższymi

Uchwałą z dnia 13.09.2011 roku do zarządu MUTW zostały dokooptowane:
1. Philipp Krystyna – członek zarządu d/s kontaktów  i współpracy  z uczelniami wyższymi
2. Klaus Jadwiga    -  członek zarządu d/s kultury zarządu MUTW


 RADA PROGRAMOWA  MIELECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

przy  TMZM  im. WŁADYSŁAWA  SZAFERA  W  MIELCU

 

 

 

Lp.

Nazwisko  ,  imię

Funkcja

1

  Rzeżnik Stanisława

  Przewodnicząca  Rady

2

  Paterak   Teresa

Członek Rady

3

  Smaczna Danuta

Członek Rady

4

  Sroczyńska Teofila

Członek Rady


Linki stron

- Uniwersytety Trzeciego Wieku
- Ogólnopolskie Porozumienie UTW
- Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku  [poczta]

Dodaj do bazy swój Uniwersytet Trzeciego Wieku, podaj nazwę, stronę internetowa, telefon i mail

 

  Copyright © 2006-2011 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII