TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

Nagroda kulturalno- charytatywna „ALBERUS 2007” im. Adama Chmielowskiego – Brata Alberta.

Kapituła nagrody zaprasza do Albertusowej rodziny tych Mielczan, którzy kochają sztukę i tworzą ją, organizują życie kulturalne ,poszukują piękna i dobra, troszczą się i wzbogacają dziedzictwo kulturalne i uczą służby bliźniemu. Tak pojmujemy przesłanie tej nagrody i po raz dziewiąty spotykamy się w „Albertusowej Rodzinie.

Po duchowych przeżyciach Mszy świętej za duszami zmarłych: ks. prał. Henryka Arczewskiego i ks. prał. Jana Białoboka oraz zmarłych, nominowanych wcześniej do tej nagrody: Ryszardy Żarkowskiej, Jerzego Kopcewicza, Antoniego Czachora, Jana Rusina, Henryka Burzca, Jana Deca, a także zasłużonych dla TMZM: Henryka Momota, Władysława Witka i Krystyny Książnickiej, rozpoczęła się uroczystość wręczania nagrody Albertus 2007, która odbyła się w mieleckiej Kanie.

Nagrodę Albertus 2007 otrzymał Stanisław Szęszoł, rzeźbiarz w 40 rocznicę swojej pracy twórczej, honorowe nagrody Albertus otrzymali: ks.Prałat Stanisław Jurek, oraz ks. Prałat Kazimierz Czesak, a "Pozdrowienie Albertusowe" Jadwiga Pękala za zbiór wierszy „Modlitwa moja”.

Spotkanie rozpoczęła Maria Orłowska , która wspomniała o założycielce , fundatorce i przewodniczącej Kapituły Nagrody Albertusa Irenie Nowakowskiej, przedstawiła skład kapituły, w skład której wchodzą: Maria Błażków, Bogumiła Gajowiec, Emilia Guzik, Janusz Krężel, Irena Nowakowska, Krystyna Philipp, Marek Skalski, Edward Żyrkowski, oraz dotychczasowych laureatów nagrody.

Następnie przemawiała założycielka fundacji Irena Nowakowska, która powiedziała: ”Po raz dziewiąty spotykamy się w „Albertusowej Rodzinie”. Zawsze towarzyszyła mi radość i wzruszenie. Ale dziś to wzruszenie jest szczególne, bo są z nami rodziny i przyjaciele Tych Śp. duchowych członków Albertusowej rodziny, za których modliliśmy się przed chwilą w naszym kościele. Łączymy się z Wami Szanowni Państwo, pozdrawiamy i prosimy o duchową łączność z nami w drugiej części naszego spotkania , na uroczystości wręczenia Czcigodnym Laureatom nagrody Albertus 2007. Witamy i pozdrawiamy wszystkich naszych Gości , przyjaciół, laureatów nagrody Albertus z lat poprzednich , Pozwólcie Państwo, że w poszerzonym dziś gronie naszych Przyjaciół przypomnę przesłanie nagrody , której pełna nazwa brzmi: nagroda kulturalno- charytatywna „ALBERTUS” im. Adama Chmielowskiego–Brata Alberta.
Patronami tej nagrody są trzej wybitni artyści z XIX – XX wieku: Cyprian Kamil Norwid, Adam Chmielowski – Brat Albert i Karol Wojtyła - Jan Paweł II, papież. Wszyscy trzej byli dotknięci swoim własnym cierpieniem, samotnością i ubóstwem , lecz wszyscy Trzej zostawili nam i przekazali heroiczne pokłady dobra , piękna, służby Bogu i Bliźniemu i położyli je na stole dla ubogich i zagubionych , nie żądając nic w zamian . Każdy z nich szedł swoją wyznaczoną drogą , ale żaden z nich nie zdradził sztuki i poszukiwania piękna .
Zawołaniem Adama Chmielowskiego było : „Bogu Chwała i sztuce a bliźniemu służbę”
Zawołaniem Norwidowego Promethidiona było „bo piękno na to jest by zachwycało do pracy praca , by się zmartwychwstało” a Jan Paweł II w swój wielki pontyfikat wkomponował swoje od młodości poetyckie poszukiwania piękna , tworzył i uczył poszanowania dziedzictwa kulturalnego i pozostawił nam w testamencie, przykazał nam : „Nigdy nie traćcie z oczu swojego kulturowego dziedzictwa”
Imię nagrody „Albertus” wybrał – nadał sam Adam Chmielowski, wybrał wtedy , gdy wyrzekł słowa :
„Obiit Adam Chmielowski, natus est frater Albertus” [ Umarł Adam Chmielowski , narodził się brat Albert ] (IN)

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej od kilku lat współpracuje z Kapitułą Fundacji "Albertus". Do Kapituły, spośród członków Towarzystwa, należą: Krystyna Philipp i Edward Żyrkowski. 27 września 2007 roku członkowie Towarzystwa z prezesem Jerzym Kazaną uczestniczyli w sali Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w uroczystości wręczenia Stanisławowi Szęszołowi dorocznej nagrody Fundacji. Nagrody honorowe otrzymali : ks. prałat Stanisław Jurek i ks. prałat Kazimierz Czesak, "Pozdrowienie Albertusowe" - niesprawna ruchowo dziewczynka - Jadwiga Pękala, za tomik wierszy "Modlitwa moja". Przed uroczystością uczestniczyli w Mszy świętej za dusze zmarłych: ks. prał. Henryka Arczewskiego i ks. prał. Jana Białoboka oraz zmarłych, nominowanych wcześniej do tej nagrody: Ryszardy Żarkowskiej, Jerzego Kopcewicza, Antoniego Czachora, Jana Rusina, Henryka Burzca, Jana Deca, a także zasłużonych dla TMZM: Henryka Momota, Władysława Witka i Krystyny Książnickiej. Komputerowe wydanie tomiku wierszy Jadwigi Pękali przygotował Jan Stępień. On też, wraz z prowadzącą Marią Orłowską, recytował wiersze Ryszardy Żarkowskiej i nowy wiersz Wiesława Kulikowskiego, dedykowany na tę uroczystość prezes Fundacji, Irenie Nowakowskiej. Całą uroczystość przygotowała Maria Błażków, laudację dokonań uhonorowanych nagrodą przygotowała i wygłosiła Bogumiła Gajowiec, dokumentację fotograficzną wykonał Zbigniew Wicherski.  (BG)

Laureaci Albertus 2007 :  od lewej Jadwiga Pękala, Irena Nowakowska (założycielka Fundacji Albertus), ks. prałat Kazimierz Czesak, ks. prałat Stanisław Jurek , Stanisław Szęszoł.

źródło - Zbigniew Wicherski ; foto wichz

  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII