TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2022  TMZM Mielec „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 2022
Laureaci PZO 2022, Jadwiga Klaus i śp. Tadeusz Ryczaj
19.11.2022

W dniu 19 listopada 2022 roku w Sali Królewskiej PSM I i II Stopnia w Mielcu odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń Pieczęci Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis.

Tegoroczne odznaczenia Pieczęci Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2022 przyznawane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej trafiły do Jadwigi Klaus, legendarnej animatorki kultury w Mielcu oraz pośmiertnie do śp. Tadeusza Ryczaja, byłego dyrektora WSK PZL Mielec.foto: Bogdan Trojnacki

foto: Hej Mielec


„Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 202219.11.2022


>> link do filmu: https://youtu.be/V-cso1mo5-M  <<


PIECZĘCIE  ZASŁUG OBYWATELSKICH – "SIGILLUM  MERITI CIVILIS " 2022

W dniu 19 listopada 2022 roku w wypełnionej po brzegi Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Mielcu odbyło się uroczyste wręczenie Pieczęci Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2022. 

Uroczystą galę otworzył wicedyrektor Ireneusz Trela, po czym oddał głos przewodniczącemu Kapituły, Prezesowi Zarządu TMZM Januszowi  Chojeckiemu, który powitał przybyłych na tę uroczystość  gości.

Udział w tym ważnym wydarzeniu wzięli m.in. posłanka na Sejm RP Krystyna Skowrońska;  radny Sejmiku Podkarpackiego Jan Tarapata; przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Marek Paprocki;  Starosta Mielecki - Stanisław Lonczak;  przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Bieniek; zastępca prezydenta miasta Mielca Paweł Pazdan;  wiceprezydent miasta Mielca - Adriana Miłoś,  przewodniczący Rady Gminy Mielec - Bogdan Cygan; wójt Gminy Mielec Józef Piątek;  członek Zarządu PZL Mielec-A Lockheed Martin Company Artur Wojtas;  prezes MARR- Łukasz Gajdowski, b. wieloletni dyrektor ZUA Józef Roguz;  dyrektorzy szkół: Małgorzata Jastrząb Zespół Szkół w Woli Mieleckiej,  szkół średnich: Arkadiusz Gałkowski (ZST), Zbigniew Rzeźnik (I LO), Radosław Kluza (II LO), którzy współpracowali z TMZM w tegorocznym projekcie PZO. 

Przywitał  przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych współpracujących z TMZM: Joannę Kruszyńską dyrektora SCK w Mielcu, prezesów SPPL PROMLOT: prof. dr hab. inż. Włodzimierza Adamskiego oraz  Wita Błaszczaka,  Elżbietę Kwiatkowską prezes MUTW  oraz Janusza Pacholca wiceprezesa MUTW, Stanisławę Rzeźnik przewodniczącą Mieleckiej Rady Seniorów oraz jej zastępcę Wacława Świerczyńskiego.

Ponadto prezes Chojecki przywitał licznie przybyłych: byłych i obecnych pracowników WSK PZL - Mielec, członków Kapituły, członków i sympatyków TMZM,  sponsorów  TMZM, media obsługujące to wydarzenie. Szczególnie serdecznie Janusz Chojecki przywitał rodziny laureatów tegorocznej (VII) edycji odznaczenia.

Następnie głos zabrała koordynator projektu PZO/wiceprezes TMZM Teresa Orczykowska, która scharakteryzowała krótko czym jest odznaczenie PZO i jak ważną integrującą rolę odgrywa od 2016 r. w mieleckiej społeczności. Wymieniła także wszystkich laureatów poprzednich edycji. W kulminacyjnym fragmencie swojego wystąpienia Teresa Orczykowsk ogłosiła tegoroczny werdykt Kapituły,  tegorocznych laureatów tego prestiżowego honorowego odznaczenia. Zostali nimi: pośmiertnie śp. TADEUSZ RYCZAJ a w kategorii osób żyjących JADWIGA KLAUS.

Laudację na cześć śp. Tadeusza Ryczaja  wygłosił przewodniczący Kapituły Janusz Chojecki, w której przedstawił wybitne niezaprzeczalne osiągnięcia WSK PZL- Mielec oraz miasta Mielca w okresie  długoletniego kierowania przedsiębiorstwem przez dyrektora Tadeusza Ryczaja, a ich spuścizna ułatwiła proces  przebiegu transformacji  ustrojowej w Mielcu. Laudacja wspierana była prezentacją audiowizualną przygotowaną przez Teresę Orczykowską. Po zakończeniu aplaudowanej laudacji Janusz Chojecki zaprosił córkę śp. Dyrektora Tadeusza Ryczaja do odebrania Pieczęci  Zasług Obywatelskich wraz ze statuetką mieleckiego Gryfa oraz legitymacją. Januszowi Chojeckiemu w ceremonii wręczenia odznaczenia towarzyszyli  wiceprezesi TMZM- Teresa Orczykowska oraz Zbigniew Wicherski. Joanna Ryczaj podziękowała Kapitule za przyznane śp. Ojcu tego szlachetnego obywatelskiego odznaczenia  nie kryjąc przy tym wzruszenia.

Po pięknym przerywniku muzycznym w wykonaniu  Zespołu PSM  pod kierunkiem Zdzisława Szymczyka, Janusz Chojecki wygłosił laudację na część drugiego laureata – Jadwigi Klaus, podczas której realizowana była także prezentacja audiowizualna przygotowana przez Zbigniewa Wicherskiego.  W laudacji przedstawiony został olbrzymi artystyczny dorobek twórczy Laureatki, a także jej trudna do przecenienia społecznikowska działalność.

Laureatka w swoim krótkim wystąpieniu podziękowała Kapitule za przyznanie Jej tak zaszczytnego odznaczenia, a  także podziękowała wszystkim osobom i instytucjom za życzliwą oraz konstruktywną współpracę.

Zespół muzyczny PSM wykonał okolicznościowy wspaniały mini koncert muzyczny. Nie obyło się bez bisów.

Po koncercie muzycznym głos zabierali: posłanka na Sejm RP Krystyna Skowrońska, radny Sejmiku Podkarpackiego Jan Tarapata, Starosta Mielecki Stanisław Lonczak, Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Paweł Pazdan, Włodzimierz Adamski. Wszyscy Oni gratulowali tegorocznym  laureatom za ich olbrzymi dorobek i dokonania na rzecz Mielca oraz Ziemi Mieleckiej, dziękując także Zarządowi TMZM za pielęgnowanie i przywoływanie na pamięć postaci, które wybitnie przysłużyły się Ziemi Mieleckiej i jej promocji w kraju oraz poza jego granicami.

Wiceprezes TMZM Zbigniew Wicherski podziękował koordynator projektu PZO Teresie Orczykowskiej za zrealizowanie kolejnej edycji Pieczęci Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2022, w tym lekcji poglądowych dla młodzieży o wybitnych mielczanach oraz przygotowanie Gali wręczenia odznaczeń. 

Po wystąpieniach gości zostali zaprosił uczestników na poczęstunek, podczas którego uczestnicy wspominali zarówno śp. Dyrektora Tadeusza Ryczaja oraz Jego dokonania, a także gratulowali Jadwidze Klaus przyznanego odznaczenia.

Janusz Chojecki, Mielec


*
LAUDACJA na cześć śp. Tadeusza Ryczaja - Laureata Pieczęci Zasług Obywatelskich „SIGILLUM MERITI CIVILIS” 2022 w kategorii osób zmarłych, wybitnie zasłużonych dla Ziemi Mieleckiej 
[pobierz >>>]


** LAUDACJA na cześć Jadwigi Klaus - Laureatki Pieczęci Zasług Obywatelskich „SIGILLUM MERITI CIVILIS” 2022 w kategorii osób żyjących, wybitnie zasłużonych dla Ziemi Mieleckiej
[pobierz >>>]
Podobne tematy:
- Tu wszędzie jest moja ojczyzna, wystawa KŚT w Wadowicach Górnych
- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TMZM 2022 roku
- XII Spotkanie Lotniczych Pokoleń - Mielec 2022
- VII przegląd KŚT „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Borowa 2022
- Warsztaty ceramiczne KŚT - Nie święci garnki lepią
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych w Kielcach
- Wernisaż wystawy Piotra Pszenicznego w Nadleśnictwie Mielec
- Pierwsze w roku 2022 spotkanie członków Klubu Środowisk Twórczych
- Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 2021
- Prezesi TMZM uczcili pamięć prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Światełko pamięci 2021 dla zmarłych pilotów, poetów, artystów i członków TMZM
- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń Mielec 2021 z jubileuszem XX-lecia KML
- Uroczysta Gala z okazji 55-lecia TMZM, PZO Sigillum Meriti Civilis 2019
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych TMZM na plenerze w Zamościu

  Copyright © 2006-2022 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII