TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2022  TMZM Mielec Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TMZM 2022 roku
Zmiany w statucie TMZM
29.10.2022

29.10.2022 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków TMZM uchwalono zmiany w Statucie Towarzystwa istotne dla działalności jego organów w kolejnych kadencjach TMZM.link do galerii: https://wicherski1.blogspot.com/

Porządek obrad NWZC TMZM w dniu 29.10.2022

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej
3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do aktualnego Statutu Towarzystwa uchwalonego na Walnym Zebraniu Członków w dniu 25.03.2017r. z poprawką o odpłatnej działalności TMZM jako organizacji pożytku publicznego uchwaloną przez NWZC TMZM w dniu 14.09.2017r, wraz ze stosownymi zmianami w Regulaminach Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej, Zarządu, Sądu Koleżeńskiego
6. Zatwierdzenie przez NWZC jednolitych tekstów Statutu oraz stosownych Regulaminów uchwalonych zmian przez NWZC
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków TMZM 2022 roku
20.09.2022
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera informuje, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej dnia 29 października 2022 r. w Sali Nr 1 SCK w Mielcu o godz. 10.00.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podyktowane jest koniecznością uchwalenia, w trybie pilnym, zmian w aktualnym Statucie Towarzystwa istotnych dla działania jego organów w kolejnych kadencjach działalności Towarzystwa.

Zarząd zwraca się do wszystkich członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, w tym członków wszystkich klubów Towarzystwa, o wzięcie udziału w tym ważnym Zebraniu o dużym znaczeniu dla przyszłości Towarzystwa.


Janusz Chojecki


Podobne tematy:
- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TMZM 2022 roku, ogłoszenie
- XII Spotkanie Lotniczych Pokoleń - Mielec 2022
- VII przegląd KŚT „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Borowa 2022
- Warsztaty ceramiczne KŚT - Nie święci garnki lepią
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych w Kielcach
- Wernisaż wystawy Piotra Pszenicznego w Nadleśnictwie Mielec
- Absolutorium dla Zarządu TMZM za rok 2021
- Pierwsze w roku 2022 spotkanie członków Klubu Środowisk Twórczych
- Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 2021
- Prezesi TMZM uczcili pamięć prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Światełko pamięci 2021 dla zmarłych pilotów, poetów, artystów i członków TMZM
- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń Mielec 2021 z jubileuszem XX-lecia KML
- Uroczysta Gala z okazji 55-lecia TMZM, PZO Sigillum Meriti Civilis 2019
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych TMZM na plenerze w Zamościu

  Copyright © 2006-2022 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII