TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2022  TMZM Mielec XII Spotkanie Lotniczych Pokoleń - Mielec 2022
Lotnictwo łączy pokolenia motto lotniczych spotkań
01.09.2022

1 września 2022 roku w Sali Bankietowej Restauracji ISKIERKA w Mielcu odbyło się XII Spotkanie Lotniczych Pokoleń - Mielec 2022, które zorganizowano, aby uczcić Święto Lotnictwa w obecności przedstawicieli wielopokoleniowej mieleckiej lotniczej rodziny.

Spotkanie rozpoczęło się Marszem Lotników.
Minutą ciszy uczczono pamięć Kolegów z Lotniczej Mieleckiej Braci, którzy odeszli pomiędzy ubiegłorocznym i tegorocznym Spotkaniem, wśród nich m.in.: Kazimierz Szaniawski - człowiek legenda już za swojego życia, zasłużony dyrektor wielu służb w pionie technicznym WSK PZL Mielec, wieloletni prezes PROMLOT-u; Mirosław Mikołajczyk – zasłużony długoletni przedstawiciel serwisu lotniczego WSK Mielec; Władysław Ryś - instruktor spadochronowy; Adam Pluta – ceniony w kraju i zagranicą przedstawiciel serwisu lotniczego WSK i PZL Mielec; Zdzisław Białek - wieloletni konstruktor Biura Konstrukcyjnego WSK i PZL Mielec; Wacław Kiepiel - wieloletni dyrektor rozwoju w OBR/WSK Mielec; Andrzej Błędowski - b. Szef Kontroli Jakości PZL Mielec; Jarosław Rumszewicz - b. długoletni konstruktor produkowanych w Mielcu samolotów M18 Dromader oraz M26 Iskierka.link: http://rom54.blogspot.com/2022/09/xii-spotkanie-lotniczych-pokolen-mielec.html

link: https://hej.mielec.pl/pl/15_fotorelacje/379_wydarzenia/9509_xii-spotkanie-lotniczych-pokolen.html

Janusz Chojecki zaakcentował, iż równie ważnym celem Spotkania było podkreślenie wielopokoleniowości jego uczestników, a także historycznej lokalizacji w czasie produkowanych w Mielcu samolotów. Janusz Chojecki przypomniał, iż mottem przewodnim Spotkań Lotniczych Pokoleń pozostaje niezmiennie „Lotnictwo łączy pokolenia”. Motto to przyświecało także tegorocznemu spotkaniu. W gronie uczestników były bowiem osoby, które bezpośrednio lub pośrednio (poprzez swoje rodziny) mają wielopokoleniowy związek
z mieleckim lotnictwem.

Patronat honorowy nad tegorocznym lotniczym przedsięwzięciem objął Prezes PZL Mielec/Dyrektor Naczelny Janusz Zakręcki, którego reprezentował na Spotkaniu Artur Wojtas - Członek Zarządu/Dyr. Serwisu i Prób w Locie.

Prowadzący przywitał władze samorządowe Województwa Podkarpackiego, Powiatu Mieleckiego oraz Miasta Mielca, prezesów oraz dyrektorów instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z Towarzystwem Miłośników Ziemi Mieleckiej, przedstawicieli świata nauki, wszystkich sponsorów, dzięki którym można było przygotować tegoroczną lotniczą uroczystość, zarówno tych samorządowo-instytucjonalnych, a także tych
z sektora prywatnego wymieniając ich wszystkich: PZL Mielec, Grupa Firm TARAPATA, MARR, Spółka proekologiczna Euro-Eko, Mielecki Oddział ARP, Van Berde/VB TRAFFIC – Technika Drogowa z Tuszowa Narodowego, Grupa Firm Geyer&Hosaja, Spółka Eurotech; MPGK, MZBM, Hotel Polski, Grawerstwo.Net., ANKOL; wszystkich byłych i obecnych pracowników mieleckiego przemysłu lotniczego w kilku pokoleniach uczestniczących w Spotkaniu. Szczególnie ciepło przywitał nestora lotniczej Braci Mielca – 94-letniego Teofila Lenartowicza, który specjalnie przyjechał na to Spotkanie z odległego Wrocławia. Teofil przez blisko 40 lat dbał o gotowość eksploatacyjną mieleckich samolotów w kraju i poza granicami.

Władze samorządowe reprezentowali: Marszałka Województwa Podkarpackiego – Władysława Ortyla reprezentowała Maria Napieracz - radna Sejmiku Podkarpackiego, Samorząd Powiatu Mieleckiego reprezentował Starosta Mielecki - Stanisław Lonczak, Samorząd Miejski reprezentowali: przewodniczący Rady Miejskiej – Bogdan Bieniek oraz dwaj wiceprezydenci: Paweł Pazdan oraz Adriana Miłoś.

Świat nauki lotniczej reprezentowali: dr inż. Józef Grzybowski (Politechnika Rzeszowska- Wydział Awioniki) oraz dr hab. inż. Włodzimierz Adamski - ceniony w kraju i zagranicą ekspert lotniczy.

Następnie prowadzący przywitał i podziękował organizatorom uroczystości: głównemu organizatorowi – Klubowi Miłośników Lotnictwa TMZM z prezesem Zbigniewem Wicherskim na czele przy znaczącym wsparciu Zarządu TMZM oraz przy współpracy z: FOPPM z jego przewodniczącym - Józefem Smacznym, z Zarządem PROMLOT-u z p.o. prezesa dr hab. inż. Włodzimierzem Adamskim, z Fundacją Biało-Czerwone Skrzydła z fundatorami Jakubem Kubickim i Piotrem Maciejewskim, z CKPiDN dyr. Zdzisławem Nowakowskim oraz z MAUT LEONARDO - instruktorem Grzegorzem Goryczką.

Przywitał także przedstawicieli partnerów medialnych: tygodnik KORSO, radio Leliwa, hej.mielec.pl; wcj.24.pl dziękując im za wsparcie medialne przy dokumentowaniu tego lotniczego wydarzenia.

Wyraził nadzieję, iż podczas tegorocznego Spotkania w wielopokoleniowej lotniczej mieleckiej rodzinie przedyskutowane zostaną kwestie związane zarówno z lotniczymi tradycjami miasta Mielca, jak też z rozwojem mieleckiego lotnictwa i miasta Mielca.

Następnie odbyły się prezentacje tematyczne specjalnie przygotowane na tegoroczne Spotkanie.

Pierwszą z nich były krótkie niezwykle emocjonujące prezentacje filmowe przygotowane przez Fundację „Biało-Czerwone Skrzydła” ze znakomitym komentarzem Jakuba Kubickiego. W filmach w sposób niezwykle dynamiczny zaprezentowano Iskrę w locie, a także inne samoloty produkowane przez WSK PZL Mielec.

Drugą prezentację wykonał Członek Zarządu PZL Mielec/Dyrektor Serwisu i Prób w Locie - Artur Wojtas, który w bardzo krótkim zarysie przedstawił ponad 80-letnią historię mieleckiego przemysłu lotniczego, a także wyróżnił następujące osoby, które swoją działalnością zawodową pozostawiły trwały ślad w rozwoju mieleckiej fabryki lotniczej, a także miasta Mielca i Ziemi Mieleckiej, aktywnie uczestniczą w kultywowaniu mieleckich tradycji lotniczych i propagują oraz promują rozwój mieleckiego lotnictwa:
- Józef Roguz: 23 lata pracy w WSK PZL Mielec, późniejszy wieloletni dyrektor (ponad 23 lata) ZUA, promujący w Polsce oraz zagranicą produkowane w Mielcu samoloty Agro, zwłaszcza AN-2 oraz M-18 Dromader; od wielu lat na emeryturze aktywnie działający w Klubie Miłośników Lotnictwa TMZM, który współtworzył w roku 2001 i któremu przez wiele lat prezesował. Aktualnie prezes honorowy tego Klubu. Przyczynił się m.in. do oznaczenia Mielca jako miasta z lotniczymi tradycjami stawiając na niemalże wszystkich rogatkach miasta Mielca prawdziwe egzemplarze produkowanych w Mielcu samolotów. Nadal aktywnie zabiega o powstaniu w Mielcu Muzeum Lotnictwa.
- Jacek Krzysztofik: były długoletni pracownik służb spedycyjno-logistycznych WSK PZL Mielec ze stażem ponad 30 lat, doktorat z historii, bardzo aktywny działacz w TMZM jako wiceprezes Zarządu przez dwie kadencje (2006-2014), założyciel i aktywny działacz Klubu Miłośników Lotnictwa TMZM.
- Janusz Chojecki: długoletni pracownik WSK PZL Mielec, PZL Mielec Sp. z o.o. ze stażem blisko 30 lat, zajmujący ważne i odpowiedzialne stanowiska: Główny Specjalista ds. Eksportu, Członek Zarządu/Dyrektor Handlowy, Dyrektor ds. Marketingu. Przyczynił się w znaczący sposób do rozwoju eksportu mieleckich wyrobów na światowe rynki zbytu: Melexy do USA i Europy Zachodniej, TS-11 Iskra do Indii, samoloty M18 Dromader do 23 krajów świata, samoloty M28 Skytruck do Ameryki Południowej, Nepalu, USA. Autor retrospektywnej książki „Mieleckie samoloty na niebie świata”, napisanej wraz z wybitnym mieleckim konstruktorem - inż. Józefem Oleksiakiem wydanej przez Instytut Lotnictwa w Warszawie. Po przejściu na emeryturę poświęcił swoje zarządcze doświadczenie działalności społecznej, najpierw jako wiceprezes PROMLOT (Stowarzyszenie Promocji Polskiego Lotnictwa), a wkrótce po tym w roku 2015 został wybrany na prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej (TMZM), którą to funkcję pełni społecznie do chwili obecnej. Towarzystwo za Jego prezesury notuje dynamiczny rozwój i uznanie nie tylko w lokalnym środowisku, ale także na Podkarpaciu, w kraju oraz poza jego granicami.
- Teresa Orczykowska: Długoletni pracownik służb eksportowych WSK PZL Mielec, WSK PZL Mielec S.A. ze stażem pracy ponad 20 lat. Niezwykle kompetentna w problematyce handlu zagranicznego ze znaczącym udziałem w promocji eksportowej Melexów, Dromaderów, Skytrucków. Bardzo samodzielna w działaniu, koncepcyjna i kreatywna. Na początku XXI w. pracowała w placówce dyplomatycznej w Biurze Radcy Ekonomicznego Ambasady Polskiej w Waszyngtonie jako attache handlowy.
Po utworzeniu SSE w Mielcu powierzone zostaje jej stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Marketingu, pozyskała dziesiątki inwestorów z kraju oraz z zagranicy, głównie z kapitałem zachodnim renomowanych firm działających w różnych branżach. W mieleckim oddziale ARP przepracowała ponad 20 lat. Po przejściu na emeryturę udziela się w działalności społecznej na rzecz miasta Mielca oraz Ziemi Mieleckiej. Od kilku lat pełni funkcję wiceprezesa Zarządu TMZM z dużym pożytkiem dla dynamicznego rozwoju Towarzystwa wykorzystując swoje niezwykle bogate zawodowe doświadczenie zarządcze. Jest szefem cyklicznego projektu TMZM „Pieczęć Zasług Obywatelskich”, którą nagradza się postaci wybitnie zasłużone dla Mielca i Ziemi Mieleckiej.
- Aniela Ratusińska-Trzpis: W WSK PZL Mielec oraz jej późniejszych strukturach prawno-właścicielskich przepracowała 46 lat, pracując niemalże przez cały ten czas w służbach eksportowych oraz obsługi posprzedażnej jako specjalista–handlowiec, głównie
w programie M18 Dromader, pełniąc także funkcję szefa tego programu. Niezwykle staranna i pracowita, dbająca z najwyższą uwagą i poświęceniem o krajowych oraz zagranicznych klientów. Po przejściu na emeryturę poświęciła się działalności społecznej na rzecz pielęgnowania i kultywowania tradycji miasta Mielca oraz Ziemi Mieleckiej. Od kilku lat pełni funkcję sekretarza TMZM dedykując na rzecz tej organizacji wszystkie swoje zawodowe doświadczenia oraz pozytywne cechy charakteru. Jest niezwykle zaangażowana w społeczną pracę, potrafi znakomicie współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w profilu lotniczym.
- Włodzimierz Adamski: Długoletni (40 lat pracy) pracownik byłego OBR SK Mielec, b. WSK PZL Mielec, WSK PZL Mielec SA oraz PZL Mielec Sp. z o.o. Wybitny specjalista w zakresie projektowania i wytwarzania ze wspomaganiem komputerem. Zajmował w ww. strukturach podmiotowych m.in. następujące stanowiska: z-ca dyrektora ds. rozwoju, dyrektor techniczny, główny informatyk. Ekspert lotniczy ceniony w kraju oraz zagranicą. Wykładowca akademicki na Politechnice Rzeszowskiej oraz Politechnice Warszawskiej. Były długoletni przewodniczący Koła SIMP przy PZL Mielec. Obecnie, po śmierci śp. Kazimierza Szaniawskiego pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa PROMLOT. Bardzo kompetentny w działalności nie tylko eksperckiej, ale także społecznej na rzecz kultywowania tradycji lotniczych Mielca oraz promocji rozwoju mieleckiego lotnictwa w kraju oraz zagranicą. Umiejący z należytą życzliwością współpracować z innymi organizacjami, nie tylko pozarządowymi. Od dwóch lat jest ekspertem . Warto dodać, iż ocenił jako ekspert ponad 200 projektów unijnych na kwotę blisko 2-ch miliardów złotych.
- Wit Błaszczak: długoletni pracownik OBR SK Mielec, WSK PZL Mielec, WSK PZL Mielec SA, PZL Mielec z blisko 40 letnim stażem pracy. Ostatnio przed odejściem na emeryturę pracował w Dziale Marketingu i Promocji PZL Mielec. Po przejściu na emeryturę aktywnie zaangażował się w kultywowanie lotniczych tradycji Mielca oraz promowanie rozwoju sektora lotniczego Mielca i Ziemi Mieleckiej. Pełni od wielu lat funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa PROMLOT. Konstruktywnie i życzliwie współpracuje z Klubem Miłośników Lotnictwa TMZM, a także z innymi lokalnymi oraz polskimi organizacjami i instytucjami lotniczymi.
- Zbigniew Wicherski: pracownik PZL Mielec na stanowisku technologa w Pionie Dyrektora ds. Serwisu i Prób w Locie. Pomimo niełatwych obowiązków zawodowych swój wolny czas poświęca działalności społecznej. Działa bardzo aktywnie w TMZM jako I-szy wiceprezes Zarządu, a także prezes Klubu Miłośników Lotnictwa, organizując wiele imprez o charakterze lotniczym, w tym doroczne Spotkania Lotniczych Pokoleń. Swój społeczny czas dedykuje także seniorom mieleckiego lotnictwa organizując dla nich specjalnie spotkania o charakterze retrospektywnym. Zajmuje się także pracą z młodzieżą szkolną organizując dla niej różne zawody para lotnicze (zawody modelarsko-latawcowe) a także konkursy o tematyce lotniczej. Prowadzi także Kronikę TMZM, w której dokumentuje się wszystkie imprezy organizowane przez poszczególne kluby i sekcje działające w strukturze organizacyjnej TMZM. Jest bardzo ważną postacią w działalności TMZM, dzięki Niemu i jego zaangażowaniu Towarzystwo w okresie ostatnich dwóch kadencji rozwija się niezwykle dynamicznie poszerzając dla mieleckiego środowiska swoją ofertę przedmiotową. Środowisko mieleckie docenia wysiłki Zarządu TMZM, w którym ważną rolę odgrywa Zbigniew Wicherski. Posiada kilka odznaczeń państwowych (Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi) oraz odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.


Następną prezentację tematyczną przeprowadzili: Dyrektor CKPiDN - Zdzisław Nowakowski oraz instruktor MAUT LEONARDO – Grzegorz Goryczka. Było to niezwykle ciekawe wystąpienie na temat udziału mieleckiej młodzieży w pracach przygotowujących ją do przyszłej pracy w lotnictwie, a także przemyśle kosmicznym i jej osiągnięć w najwyższej rangi światowych zawodach w kategorii modelarstwa lotniczego i kosmicznego. Wyrasta nam kolejne wybitnie utalentowane pokolenie mieleckiej młodzieży, które będzie kontynuować rozwój mieleckiego przemysłu lotniczego. Tę zdolną młodzież, która zdobywa na międzynarodowych zawodach grad medali, należy otoczyć szczególną opieką, aby po zakończonej edukacji pozostała w Mielcu.

Ostatnią prezentację tematyczną wykonał prezes KML inż. Zbigniew Wicherski, który przedstawił szerokie spektrum działalności Klubu Miłośników Lotnictwa, w tym także współpracę z seniorami mieleckiego lotnictwa, a także z najmłodszą młodzieżą szkolną.

Kolejnym punktem programu Spotkania było wręczenie wyróżnienia lotniczego DEDAL 2022. Tegorocznego laureata ogłosił i laudację wygłosił przewodniczący Kapituły – dr hab. inż. Włodzimierz Adamski.
Laureatem został dr inż. Józef Grzybowski – pracownik naukowy Wydziału Awioniki Politechniki Rzeszowskiej, w kategorii Innowator za jego wybitne osiągnięcia organizacyjne, konstruktorskie w rozwoju przemysłu lotniczego w Polsce. Współtwórca pierwszego autopilota cyfrowego do samolotów lekkich.

W publicznej dyskusji głos zabierali: nestor mieleckiego lotnictwa – Teofil Lenartowicz, który zwrócił się z apelem, aby nie zapominać o historii narodzin mieleckiego przemysłu lotniczego kojarzonej z rolą, jaką odegrali w niej w okresie międzywojennym mieleccy bracia Stanisław i Mieczysław Działowscy; radna Sejmiku Podkarpackiego reprezentująca Marszałka Województwa Podkarpackiego - Władysława Ortyla wywodzącego się z mieleckiej braci lotniczej, która podziękowała organizatorom za wysiłek włożony w przygotowanie tegorocznego Spotkania Pokoleń oraz życzyła dalszej aktywnej działalności na rzecz kultywowania i propagowania rozwoju mieleckiego i polskiego lotnictwa. W podobnym tonie wypowiadali się Przewodniczący Rady Miejskiej - Bogdan Bieniek, a także Starosta Mielecki - Stanisław Lonczak.

Okolicznościowe przesłania nadesłali mieleccy posłowie na Sejm RP Krystyna Skowrońska oraz Fryderyk Kapinos.

W części artystycznej wystąpiła Grupa Teatralno-Kabaretowa SENIOR SHOW wykonując kilka piosenek tematycznie bardzo dobrze dobranych do idei przewodniej tegorocznego Spotkania Lotniczych Pokoleń.

Po części artystycznej organizatorzy zaprosili uczestników na uroczystą kolację, podczas której rozmowom wspomnieniowym i o przyszłości mieleckiego lotnictwa nie było końca.


XII Spotkanie Lotniczych Pokoleń - Mielec 2022   01.06.2022


link do filmu: https://youtu.be/eadRm6u0oQY


Podobne tematy:
- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TMZM 2022 roku, ogłoszenie
- XII Spotkanie Lotniczych Pokoleń - Mielec 2022
- VII przegląd KŚT „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Borowa 2022
- Warsztaty ceramiczne KŚT - Nie święci garnki lepią
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych w Kielcach
- Wernisaż wystawy Piotra Pszenicznego w Nadleśnictwie Mielec
- Absolutorium dla Zarządu TMZM za rok 2021
- Pierwsze w roku 2022 spotkanie członków Klubu Środowisk Twórczych
- Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 2021
- Prezesi TMZM uczcili pamięć prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Światełko pamięci 2021 dla zmarłych pilotów, poetów, artystów i członków TMZM
- Wernisaż wystawy Andrzeja Bednarza "BARWY KRAJOBRAZU"
- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń Mielec 2021 z jubileuszem XX-lecia KML
- Uroczysta Gala z okazji 55-lecia TMZM, PZO Sigillum Meriti Civilis 2019
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych TMZM na plenerze w Zamościu

  Copyright © 2006-2022 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII