TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

 

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2020  TMZM Mielec Zmarł śp. Julian Tokarski 1945 -2020
Kondolencje
17.04.2020

Z głębokim żalem, smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację o śmierci Śp. Juliana Tokarskiego, Prezesa ZAKŁADU PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ  RSM SP Z O. O., byłego wieloletniego, niezwykle zasłużonego pracownika służb technicznych WSK PZL-MIELEC, zasłużonego działacza FKS STAL MIELEC, wielkiego niezwykle lubianego i cenionego przez mieleckie środowisko działacza społecznego, przyjaciela wielu mielczan, sympatyka i darczyńcy wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz Ziemi Mieleckiej.
W latach 80. sprawował funkcję wiceprezesa Aeroklubu Mieleckiego.

Rodzinie Zmarłego, a także Jego byłym i obecnym współpracownikom oraz licznemu gronu znajomych, kolegów i przyjaciół składamy najszczersze kondolencje.  

Śp. Julian Tokarski pozostanie na zawsze w naszej, jakże wdzięcznej Jemu, pamięci.

Żegnaj Drogi Julku!

Klub Miłośników Lotnictwa TMZM
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej
Prolotnicze Organizacje Pozarządowe Ziemi Mieleckiej


Różaniec za duszę Zmarłego odmówiony zostanie w Domu Pogrzebowym Eden w dniu 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00. Msza Święta Pogrzebowa odprawiona zostanie w Kościele pw. MBNP (Osiedle) w dniu 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:00. Wyprowadzenie Ciała z Domu Pogrzebowego Eden na Cmentarz Komunalny w Mielcu nastąpi o godz. 10:45.

Warto jednak pamiętać, że ze względu na epidemię koronawirusa i obowiązujące ograniczenia dotyczące zgromadzeń, powinniśmy odstąpić od udziału w uroczystości.


TOKARSKI JULIAN, urodzony 23 X 1945 r. w Niedźwiadzie koło Dębicy, syn Józefa i Stefanii z Chędyjskich. Absolwent Technikum Mechanicznego w Mielcu (technologia budowy silników), maturę zdał w 1962 r., uzyskując tytuł technika mechanika. Od 1962 r. pracował w WSK Mielec na Wydziale 03 (Narzędziowym), a po jego przekształceniu – w Zakładzie Narzędziowym, m.in. na stanowiskach mistrza, zastępcy kierownika i kierownika Wydziału oraz zastępcy dyrektora w randze szefa produkcji Zakładu. W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej (kierunek: urządzenia energetyczne) z tytułem inżyniera mechanika. Uzyskał także specjalizację zawodową w zakresie szlifierstwa metali. Był autorem wielu wniosków racjonalizatorskich. W 1995 r. został mianowany dyrektorem Zakładu Utrzymania Ruchu, a po przekształceniu ZUR w spółkę z o.o. – jej prezesem. W lipcu 1999 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę. We wrześniu tego roku – jako jeden ze współzałożycieli – został prezesem  firmy RSM Zakład Produkcji Maszyn i Urządzeń Sp. z o.o., która 8 VIII 2001 r. otrzymała zezwolenie na działalność na terenie SSE EURO-PARK Mielec i prowadzi ją do dziś.

Angażował się do pracy społecznej. W latach 70. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Osiedlowego im. M. Kopernika i członka Komisji Mieszkaniowej przy Radzie Zakładowej WSK Mielec. W latach 80. sprawował funkcję wiceprezesa Aeroklubu Mieleckiego. Był także przedstawicielem Zakładu Narzędziowego jako zakładu opiekuńczego Szkoły Podstawowej nr 3 i przyczynił się do unowocześnienia wyposażenia tej placówki oświatowej. Udzielał się w SIMP i KTiR. W 1997 r. był jednym z założycieli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego (LKS) i przez kilka lat był jego wiceprezesem. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Zmarł 17 kwietnia 2020 roku.

źródło: EMM


Podobne tematy::
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TMZM 2019
- Pieczęć Zasług Obywatelskich Sigillum Meriti Civilis 2019, 55-lecie TMZM
- Zawody Latawcowe „Biało-czerwona na niebie” nad Chorzelowem

- Wycieczka TMZM „XXI Święto Jesieni’’, Kazimierz Dolny 2019
- 8 dniowe wczasy nad Morzem Bałtyckim 2019
- MSPO 2019 - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
- Koncert „PO NOCNEJ ROSIE”czyli pieśni Stanisława Moniuszki w Mielcu
- IV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2019-2022 
- III posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2019-2022 =
- Wycieczka TMZM na Zamku w Baranowie Sandomierskim i Zamku Tarnobrzeg-Dzików
- Noworoczno-opłatkowe spotkanie członków TMZM 
- Zabawa TMZM „Zakończenie roku 2018”
- Wycieczka TMZM do Warszawy w 100-lecie Niepodległości Polski
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2018
- Fenomenalna premiera "Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Mielcu
- Doroczne święto twórców Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- Gala mieleckich organizacji pozarządowych PROMETEUSZ 2018
- XV Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego
- VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017

  Copyright © 2006-2020 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII