TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa
Dedal 2018, Mieleckie Iskierki, laureaci konkursów o tematyce lotniczej, artystyczna gala
31.08.2018

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie hymnem lotników, po którym prowadzący spotkanie Janusz Chojecki - prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięć zmarłych koleżanek i kolegów z lotniczej rodziny po VII Spotkaniu Lotniczych Pokoleń.


Tegoroczne VIII SPOTKANIE  LOTNICZYCH POKOLEŃ – Mielec 2018 miało charakter jubileuszowy, odbywało się bowiem w czasie, gdy świętujemy 100-lecie niepodległości i polskiego lotnictwa oraz wyjątkową rocznicę 80-lecie przemysłu lotniczego w Mielcu, miasta w którym lotnicze tradycje są głęboko zakorzenione od ponad 80 lat. Przypomniał także, iż poprzedziły je IV Podkarpackie Pokazy Lotnicze. Ich organizatorami były: Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., Województwo Podkarpackie, Miasto Mielec oraz Lotnisko Mielec. Pokazy te zostały objęte patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej RP, a udział w tych pokazach wzięło blisko 50 tys. widzów.

Prowadzący spotkanie  przypomniał niezmienne motto corocznych lotniczych spotkań pokoleń: „LOTNICTWO  ŁĄCZY  POKOLENIA”. Po tym wprowadzeniu prowadzący przywitał  w imieniu  organizatorów  dostojnych gości i uczestników spotkania.

Laureaci statuetek DEDALA 2018
Spotkania Lotniczych Pokoleń co roku związane są z uroczystością wręczenia wyróżnień w formie statuetek Dedal i tablic pamiątkowych dla osób zaangażowanych w tworzeniu nowej techniki lotniczej, za całokształt działalności lotniczej, za popularyzację techniki lotniczej oraz za pomoc udzielaną twórcom techniki lotniczej.

KAPITUŁA WYRÓŻNIENIA „DEDAL” 2018 w składzie:
Kazimierz Szaniawski -  Prezes   PROMLOT                          
Włodzimierz  Adamski    - zespół oceny wniosków , Prezes SIMP PZL
Józef Roguz   - zespół oceny wniosków
Zbigniew Wicherski  - zespół oceny wniosków, Prezes KML  
Wit  Błaszczak  - zespół oceny wniosków, wiceprezes PROMLOT
Józef Smaczny - zespół oceny wniosków, Prezes  FOPPM   
przyznała  sześć statuetek Dedala oraz dwie tablice pamiątkowe.

Z rąk przewodniczącego Kapituły Kazimierza Szaniawskiego oraz Sekretarza Kapituły Włodzimierza Adamskiego otrzymali je zasłużeni konstruktorzy, jak również szefowie firm i osoby które nie ustają w promocji polskiego lotnictwa.

- Janusz Zakręcki, prezes Polskich Zakładów Lotniczych – od początku kariery zawodowej związany z przemysłem lotniczym. Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu wsparcie polskiego przemysłu lotniczego m.in. jako członek Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza

-
Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego – angażuje się wspierając inicjatywy lotniczych, społecznych organizacji, patronuje Spotkaniom Lotniczych Pokoleń w Mielcu, jest zaangażowany w opracowanie i realizację koncepcji utworzenia w Mielcu Podkarpackiego Muzeum Przemysłu Lotniczego 

-
Jarosław Sęp, dziekan prof. dr hab. inż. – kojarzony z Wydziałem Budowy Maszyn i Lotnictwa, gdzie studenci kształcą się na sześciu kierunkach w tym na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na czterech specjalnościach: samoloty, silniki lotnicze, awionika i pilotaż. Wprowadził innowacyjną koncepcję nauczania, co daje możliwość pozyskania nie tylko wiedzy teoretycznej wzbogaconej przykładami z przemysłu, ale również zastosowanie tej wiedzy i symulacji pracy produkcyjnej oraz w praktyce przemysłowej

-
Krzysztof Ślęzak, dyrektor oddziału ARP w Mielcu – jeden z najbardziej doświadczonych menadżerów kierujących Specjalną Strefą Ekonomiczną w Mielcu i kilkunastu strefach zlokalizowanych w południowo-wschodniej Polsce. Obecnie jest dyrektorem SSE Euro-Park i angażuje się społecznie wspierając inicjatywy lotniczych organizacji i corocznie wspiera Spotkania Lotniczych Pokoleń

-
Janusz Chojecki, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w którego strukturze działa m.in. Klub Miłośników Lotnictwa. Swoją społeczną działalnością przyczynia się w istotny sposób do kultywowania lotniczych tradycji Mielca, a także do łączenia lotniczych pokoleń.

-
Grzegorz Szeliga, przedsiębiorca – opracował technologie spawania ramy silników lotniczych i wdrożenie technologii obróbki skrawaniem integralnych części lotniczych, a także wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i uruchomienie seryjnej produkcji hybrydowego układu do odzyskania ciepła odpadowego. 

Ponadto kapituła przyznała dwa dodatkowe wyróżnienia – tablice pamiątkowe, które trafiły do Kazimierza Królikowskiego, którego kariera związana jest z lotnictwem i WSK Mielec, był także inicjatorem oraz opracowującym założenia i statut Sieci Porozumienia Lotniczego AVIA SPlLOT i inicjatorem późniejszego jej przekształcenia w samodzielną organizację pozarządową.

Druga tablica pamiątkowa trafiła do Marka Graniczkowskiego – fotografa i wydawcy, który wykonał kilka tysięcy zdjęć dokumentujących ważne wydarzenia lotnicze, które były wykorzystywane w wielu wydawnictwach, książkach, czasopismach, albumach w kraju i za granicą. 

Następnym punktem spotkaniowej gali była projekcja dwóch filmów Jubileuszowych z okazji 80-lecia rozpoczęcia produkcji lotniczej w PZL Mielec przygotowanych na zlecenie PZL-Mielec- A Sikorsky& Lockheed Martin Company zatytułowanych:  „ Lotnictwo to ludzie” oraz  „Lotnicze serce miasta i regionu.”

Uczestnicy gromkimi oklaskami nagrodzili obydwa te filmy, a następnie głos zabrała członek Zarządu PZL Mielec - Dyrektor Personalny Spółki Marta Rokoszak, która podziękowała wszystkim pracownikom, byłym i obecnym, PZL-Mielec, za ich trudny do przecenienia wkład w rozwój mieleckiego przemysłu lotniczego.

Kolejnym punktem programu była niezwykle interesująca prezentacja  doc. dr hab.  inż. Włodzimierza Adamskiego, uznanego w kraju oraz zagranicą eksperta lotniczego pt.: „Technologie przyrostowe zwłaszcza stosowane w przemyśle lotniczym .

Mieleckie Iskierki
Po prezentacji odbyło się wręczenie najbardziej  „zasłużonym” sponsorom, darczyńcom oraz reklamodawcom okolicznościowych specjalnych  statuetek „Mieleckie Iskierki” wraz z  pisemnymi podziękowaniami. Z rąk Prezesa Klubu Miłośników Lotnictwa Zbigniewa Wicherskiego oraz Prezesa TMZM Janusza Chojeckiego otrzymali:
PZL Mielec, Sp. z o.o.;  ANKOL, Sp. z o.o.,
 EUROTECH Sp. z o.o., KIRCHHOF Polska, Sp. z o.o., I/ O. Banku PEKAO SA w Mielcu,  Firma INTOP –Tarnobrzeg, Sp. z o. o,  Firma STALMET Andrzej Stachura z Mielca.

Organizator spotkania Prezes Klubu Miłośników Lotnictwa TMZM w Mielcu Zbigniew Wicherski powiedział:
- Idea organizowania spotkań lotniczych łączy w sobie chęć do integrowania mieszkańców, a także pielęgnowania wśród młodzieży wiedzy i pamięci o wspaniałej tradycji lotniczej, która w Mielcu i regionie ma szczególnie długą i piękną historię.
Historia lotnictwa oprócz faktów oczywistych zawiera również dużo ciekawych i mało znanych epizodów, dlatego rolą  Klubu Miłośników Lotnictwa jest oprócz spełniania funkcji spotkaniowych, także zbieranie i propagowanie dziejów mieleckiego lotnictwa. Chciałbym przypomnieć kilka historycznych dat. W 1932 roku piloci Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura na samolocie Polskiej konstrukcji RWD-6 zwyciężyli na zawodach w Berlinie. Na pamiątkę tego zwycięstwa 28 sierpnia  jest obchodzone Święto Polskiego Lotnictwa. Ale jest jeszcze jedna historyczna nasza mielecka data 11 listopada 1918 roku przybył do Mielca wyszkolony w Wiedniu  w szkole budowy samolotów mechanik Stanisław Działowski. Dlatego można śmiało powiedzieć  że 100 lat temu w Mielcu zostało zapoczątkowane lotnictwo.

Laureaci konkursów o tematyce lotniczej
Wręczono także nagrody laureatom konkursów lotniczych, które towarzyszyły tegorocznej edycji święta.
W obecnej edycji organizatorem konkursów był Klub Miłośników Lotnictwa TMZM w Mielcu.
Prezes Klubu Zbigniew Wicherski przedstawił skład jury oraz laureatów.
Nadesłane prace literackie oceniało niezależne Jury.

   Teresa Pyzik              wiceprezes Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
   Jolanta Strycharz        MBP SCK Mielec

   Małgorzata Rojkowicz  DK SCK w Mielcu
   Justyna Ryczek           SOKiS w Chorzelowie
   Ewa Salamaga            MBP SCK Mielec


Laureaci VIII Ogólnopolskiego  Konkursu Literackiego   „Na skrzydłach Dedala” – Mielec 2018

I miejsce – Elżbieta Żuchowska-Pezda - godło:  GLADIOLUS
II miejsce - Barbara Siembab - godło: ALBATROS
III miejsce - Dawid Rzeszutek - godło:  MARIONEL MORIEL

wyróżnienia:
Henryka Marek  - godło: duszyczka
Tomasz Pycior   - godło: Tomek   (Czermin)

Laureaci VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego "Samolot w obiektywie i palecie barw" – Mielec 2018.
I miejsce: Tomasz Bernat - godło:  Tomasz  (Wola Mielecka)
II miejsce: Janusz Wyzina - godło:  BACA
III miejsce: Anna Korzeń  -  godło:  kora  (Tarnów)
III miejsce: Michał Krawiec - godło: AJEM 

wyróżnienia:
    Maria Szostak  (Rzędzianowice)                         
    Elżbieta Żuchowska-Pezda

Nagrody laureatom  wręczali: Starosta Mielecki - Zbigniew Tymuła, pełniący funkcję Prezydenta Mielca - Fryderyk Kapinos, członek Zarządu PZL Mielec - Dyrektor Personalny Spółki - Marta Rokoszak oraz Prezes Klubu Miłośników Lotnictwa TMZM Zbigniew Wicherski.

Wystąpienia gości:
W wystąpieniach gości głos kolejno zabierali: Poseł Krystyna Skowrońska, Joanna Duszkiewicz, która odczytała okolicznościowe przesłanie od posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby, Starosta Mielecki Zbigniew Tymuła, Przewodniczący Miejskiej Rady Marian Kokoszka oraz b. pracownik WSK PZL Mielec - Teofil Lenartowicz, który zasugerował, aby odpowiednie organizacje i instytucje rozważyły ustanowienie dnia 11 Listopada świętem mieleckiego lotnictwa uzasadniając odpowiednio swoją propozycję.

Prowadzący poinformował uczestników spotkania o okolicznościowym adresie otrzymanym przez organizatorów od Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, przekazał także pozdrowienia od pil. inż. Czesława Żywockiego b. szefa pilotów PZL Mielec, latającego aktualnie w PLL LOT.

 Na zakończenie części oficjalnej dzisiejszego Spotkania będąc jeszcze przy głosie Janusz Chojecki złożył z okazji tegorocznego Święta Lotnictwa najlepsze życzenia  całej polskiej wielopokoleniowej  lotniczej rodzinie, zarówno tej mieleckiej jak też  tej mieszkającej poza Mielcem, w różnych miejscach  kraju oraz za granicą.

Artystyczna gala VIII Spotkania Lotniczych Pokoleń

W części  artystycznej  spotkaniowej gali VIII Spotkania Lotniczych Pokoleń dla organizatorów i uczestników tańczyli i śpiewali dając pokaz tanecznego kunsztu: Formacja Taneczna „GRACJA” z Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  oraz  Zespół Dziecięcy „Ziemia Mielecka”.
 Koncert przy pełnej widowni to z pewnością marzenie każdego artysty. I właśnie tak było 31 sierpnia 2018 roku w sali widowiskowej Domu Kultury SCK w Mielcu. Choreografię dla układów tanecznych przygotowała  Alicja Skopińska-Parys i Małgorzata Leśniak (przygotowanie muzyczne). Po wspaniałych występach obu zespołom za żywiołowy występ podziękował Prezes KML Zbigniew Wicherski.
Po części artystycznej Janusz Chojecki zaprosił wszystkich na poczęstunek w formie szwedzkiego bufetu, który ufundowały Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu oraz TMZM.
W części nieoficjalnej  uczestnicy wielopokoleniowej lotniczej rodziny mieli okazję przeprowadzić wiele emocjonujących i  ciekawych rozmów, nie tylko o retrospektywnym charakterze.

Wystawy okolicznościowe
Spotkaniu  towarzyszyły także imprezy okolicznościowe:
- wystawa filatelistyczna „Polskie Skrzydła” Jerzego Klementowskiego,
- wystawa prac konkursów TMZM o tematyce lotniczej,
- wystawa lotnicza ”Stalowe ptaki pomiędzy niebem a ziemią” ze zbiorów Józefa Roguza  zorganizowana przez SCK

Goście i uczestnicy spotkania
Podczas powitania prowadzący Janusz Chojecki przywitał  w imieniu  organizatorów  dostojnych gości i uczestników spotkania:
   -   Posłankę na Sejm RP  - Krystynę Skowrońską;  Marszałka Województwa Podkarpackiego -  Władysława Ortyla,  władze Samorządowe Powiatu Mieleckiego,  Władze Samorządowe  Miasta Mielca; b.  Dyrektora   Instytutu Lotnictwa w Warszawie-  prof. dr hab. inż. Witolda Wiśniowskiego; dr inż. Krzysztofa Piwka z Instytutu Lotnictwa w Warszawie; Zarząd Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu w osobie  Członka Zarządu/Dyrektora Personalnego  Marty Rokoszak; Przedstawicieli Nauki z Politechniki Rzeszowskiej  z Dziekanem Wydziału  Lotniczego-  prof. dr hab. inż. Jarosławem Sępem; zaproszonych Gości z Rzeszowa, z  różnych organizacji współpracujących z TMZM, w tym także  w zakresie kultury oraz literatury; prezesów oraz  przedstawicieli  Aeroklubów w Mielcu oraz w powiecie mieleckim;  współpracujących z naszym Towarzystwem Dyrektorów Mieleckich Szkół; Przewodniczącego FOPPM- Józefa Smacznego, który wsparł przygotowanie tegorocznych statuetek Dedala; prezesów współpracujących z TMZM organizacji pozarządowych, w tym Prezesa SPPL PROMLOT- mgr inż. Kazimierza Szaniawskiego, Prezes MUTW- Elżbietę Kwiatkowską, Przewodniczącą Rady Seniorów - Stanisławę Rzeźnik oraz  innych przedstawicieli  pozarządowych organizacji z Mielca oraz powiatu mieleckiego, a także powiatu dębickiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i stalowowolskiego; Wiceprezesa Zarządu TMZM/ Prezesa KML - Głównego Organizatora dzisiejszego spotkania- Zbigniewa Wicherskiego dziękując Mu za trudny do przecenienia wkład w przygotowanie Finałowej  Gali oraz wspomnianych  wcześniej imprez około lotniczych; Koleżanki i  Kolegów z  Zarządu TMZM  Współpracujących z KML  na rzecz zorganizowania  VIII Spotkań Lotniczych Pokoleń; wszystkich obecnych na tym spotkaniu członków TMZM działających w różnych jego klubach; Jerzego Kazanę - byłego, długoletniego, niezwykle zasłużonego, Prezesa TMZM, inż. Józefa Roguza -  inicjatora oraz współtwórcę corocznych spotkań lotniczych pokoleń; Wszystkich  Sponsorów, Reklamodawców, Donatorów, Darczyńców, a także  Instytucje oraz Podmioty wspierające, Lokalne Samorządy, dzięki którym  VIII-te już Spotkanie Lotniczych Pokoleń mogło się odbyć.

Wymienił jednak jeszcze kilka szczególnych nazwisk: Henryka Noworytę, najstarszego uczestnika spotkania, zasłużonego wieloletniego  pracownika WSK PZL Mielec.

Prowadzący poinformował zebranych,  iż  Włodzimierz Gronek- syn legendarnego Dyrektora WSK PZL Mielec- Śp. Mieczysława Gronka,  nie mógł w tym roku przyjechać z Warszawy na dzisiejsze spotkanie, tym niemniej  przesłał wszystkim uczestnikom serdeczne lotnicze pozdrowienia, dodał jednak, iż obecna jest na spotkaniu  córka równie legendarnego długoletniego Dyrektora WSK- PZL Mielec  Śp.  Tadeusza Ryczaja-  Joanna Ryczaj.

Przypomniał, iż obydwaj dyrektorzy - to legendy fabryki i miasta Mielca,  stworzyli oni bowiem  mocne fundamenty, które pozwoliły w II połowie ub. wieku  rozwinąć mielecki przemysł do liczących się potentatów przemysłowych w kraju oraz  zagranicą.

Następnie Janusz Chojecki powitał   Waldemara Miszkurkę, pilota, który w  1997 w 3 miesiące, po przebyciu  blisko 40 tys. km w 32 etapach, obleciał świat na mieleckim samolocie An-2, dokonał zatem wyczynu, którego zapewne już nikt nie powtórzy

W końcu prowadzący przywitał  media lokalne i regionalne, zwłaszcza te, które objęły  spotkanie patronatem medialnym. (Polskie Radio Rzeszów,  KORSO, Hej.Mielec,  promocja.mielec.pl, Radio Leliwa, EPLM Spotters Mielec,  Aga Video Janusz Kipa).

Janusz Chojecki/ Zbigniew Wicherski

ZOBACZ FILM   VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018 część oficjalna

link do filmu: https://youtu.be/fhUm2MQJXtI

ZOBACZ FILM   VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018 część artystyczna

link do filmu: https://youtu.be/AFLcZZCx4Tg

foto relacja wkrótce

Podobne tematy:
- Nabór wniosków do Honorowego odznaczenia Pieczęć Zasług Obywatelskich w 2018  
- XV Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego

- VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa
- Zaproszenie na VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń 
- Przedstawiciele Zarządu TMZM na Gali 80-lecia Przemysłu Lotniczego w Mielcu
- RODO Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów
- XXI posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 28.06.2018
-
Rajd Rowerowy TMZM Śladami legionisty Jana Hajca
- Zaproszenie na Autokarową wycieczkę TMZM na narty ZAKOPANE 23 - 25 luty 2018
- Zabawa taneczna TMZM ZAKOŃCZENIE 2017 ROKU

-
Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017
- Klub Środowisk Twórczych TMZM na Dniach Mielca 2017
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
 

  Copyright © 2006-2018 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII