TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec „Z nurtem Wisłoki - Szaferowi wczoraj i dziś” Przecław 2016, regulamin
II Przegląd Kultury Mieleckiej – segment plastyczny, rzeźbiarski i fotograficzny
10.05.2016

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, Klub Środowisk Twórczych przy finansowym wsparciu Starosty Powiatu Mieleckiego i współpracy z Stowarzyszeniem „Przecławski Krąg” i Samorządowym Centrum Kultury w Przecławiu, organizują 
II Przeglądu twórczości kulturalnej i artystycznej mieszkańców Powiatu Mieleckiego pn. Przegląd Kultury Mieleckiej „Z nurtem Wisłoki" – segment plastyczny, rzeźbiarski i fotograficzny.

Przegląd organizowany jest przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera - Klub Środowisk Twórczych, przy współpracy Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” i Samorządowe Centrum Kultury w Przecławiu,
przy czynnym zaangażowaniu finansowym Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły.

W Przeglądzie mogą brać udział  osoby, parające się różnymi formami twórczości plastycznej (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia), pragnącymi pokazać  swe prace szerszej widowni.

Dla chętnych proponujemy warsztaty i plener artystyczny jednodniowy w Przecławiu w dniu 18 czerwca 2016r.  lub 25 czerwca 2016 roku / uzależnione od pogody/.

 

W dniach  od 4 - 28.X.2016r   w Samorządowym Centrum Kultury w Przecławiu odbędzie się wystawa poplenerowa wszystkich prac biorących udział w Przeglądzie.

Rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród  odbędzie się w dniu 28.X.2016r. o godz. 17.00 w sali SCK w Przecławiu. 

Regulamin
II Przeglądu twórczości kulturalnej i artystycznej mieszkańców Powiatu Mieleckiego
pn. Przegląd Kultury Mieleckiej „Z nurtem Wisłoki"
segment plastyczny, rzeźbiarski i fotograficzny

Przegląd twórczości kulturalnej i artystycznej mieszkańców Powiatu Mieleckiego dofinansowywany jest przez Starostę Powiatu Mieleckiego

§1

Celem przeglądu jest większa integracja twórców Powiatu Mieleckiego oraz upublicznianie osiągnięć artystycznych i lokalnych talentów, poprzez organizację corocznego przeglądu ich twórczości, a także poprzez włączanie się do uczestnictwa w przeglądzie gminnych ośrodków kultury Powiatu.

§2

Druga edycja przeglądu organizowana przez TMZM im. Szafera, MCK w Przecławiu oraz Stowarzyszenie Przecławski Krąg będzie miała miejsce w Przecławiu i okolicach. Każdy kolejny przegląd będzie organizowany przez TMZM przy współpracy ośrodka kulturalnego różnych gmin Powiatu Mieleckiego i będzie się odbywał na terenie tej gminy.

§3

Każdy przegląd twórczości artystycznej będzie miał hasło przewodnie, bardzo ogólnie sugerujące twórcom aktualny obszar zainteresowań twórczych. Tytuł hasła będzie nawiązywał do Ziemi Mieleckiej i podstawowych zagadnień, artykułowanych przez twórców kultury wszystkich czasów i kierunków. Hasło drugiej edycji przeglądu brzmi:

                     Z nurtem Wisłoki – Szaferowi wczoraj i dziś.

Hasło przewodnie jedynie sugeruje, a nie narzuca twórcom tematyki prac.

§4

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie, dającym możliwość wystawienia do oceny konkursowej prac plastycznych, fotograficznych lub rzeźbiarskich, wykonanych w dowolnej technice i możliwość uzyskania nagrody jury, jest udział w plenerze-warsztatach, organizowanych dla twórców kultury z Powiatu Mieleckiego.

§5

W szczególnych przypadkach losowych, za zgodą jury, może wystawiać swoje prace artysta, który nie brał udziału w warsztatach. Warunkiem jest zachowanie tematyki pracy, połączone z oświadczeniem, że praca powstała w czasie po ogłoszeniu zaproszenia do udziału w Przeglądzie.

 §6

Prace do oceny jury należy składać do dnia 29.09.2016 roku w MCK Przecław lub w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu.

§7

Jury wyłonione przez Organizatora Konkursu, wyłoni zwycięskie prace 28.10.2016 r. w MCK Przecław. Prace nie spełniające warunków regulaminowych (temat) nie będą klasyfikowane przez Jury.

§8

Decyzja Jury będzie ostateczna i nieodwołalna.

§9

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz w mieleckich mediach elektronicznych i papierowych.

§10

Termin uroczystego wręczenia nagród, towarzyszących wystawie poprzeglądowej wszystkich zgłoszonych prac, zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora, a wyróżnieni w konkursie twórcy zostaną powiadomieni osobiście.

§11

Laureaci Przeglądu otrzymają nagrody rzeczowe. Obecność podczas rozdania nagród dnia
28.10.2016 r. jest obowiązkowa.

§12

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Powiatu, z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora;

§13

Wzięcie udziału w Przeglądzie (przesłanie prac do oceny) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

§14

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami, wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

§15

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.


Podobne tematy:
- „Z nurtem Wisłoki - Szaferowi wczoraj i dziś” Przecław 2016, regulamin
- II plener artystyczny „Z nurtem Wisłoki” Szaferowi wczoraj i dziś - Przecław 2016
- Finał przeglądu twórczości artystycznej "Z nurtem Wisłoki" 29.11.2015r.
- Plener malarsko–rzeźbiarski twórców powiatu mieleckiego ”Z biegiem Wisłoki” -- Mielec 2015
  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII