TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po pracy:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec Komentator
TMZM Mielec Księga gości
TMZM Mielec

aktual:

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Zebranie zarządu  TMZM Mielec Kazanowski symbol  TMZM Mielec Galeria zdjęć       
TMZM Mielec
Zebranie zarządu, urodziny prezesa.    [ 13-09-2007]

13 września 2007 roku odbyło się kolejne zebranie członków Zarządu TMZM w Jadernówce. Tematami spotkania były: sprawy bieżące, między innymi raport o stanie prac nad planowanymi wydawnictwami, sprawozdanie z bieżącej działalności i wykonania budżetu, przygotowań do wystawy poplenerowej plastyków i udziału Towarzystwa w imprezach regionalnych.

Spotkanie miało również szczególnie uroczysty charakter: Uczczono 75 urodziny prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej Jerzego Kazany przy lampce wina "z bąbelkami" i domowych wypiekach Barbary Kowalczuk. Życzenia i kwiaty w imieniu całego Towarzystwa i Grupy Literackiej "Słowo" złożyli:
Janusz Zborowski, Zbigniew Michalski , Halina Działowska, Maria Błażków i Jadwiga Jankowska.

Halina Działowska ułożyła na tę okazję wierszyk - rebus :

           "Życzymy Tobie, miły Prezesie, wielu szczęśliwych latek.
            Twój cel: smukła jedynka, za nią - dwa zera pękate".


Wszyscy zaśpiewali 100 lat!

źródło - Bogumiła Gajowiec


12 września miła okazja, 75-ta rocznica urodzin Jerzego Kazany - znanego mieleckiego działacza i społecznika, który w tej dziedzinie podtrzymuje chlubne tradycje rodzinne - swego ojca i dziadka.

Jerzy Kazana urodził się 12 września 1932 r. w Mielcu. Maturę był zmuszony zdawać w Szczecinie w liceum dla pracujących, a to dlatego, że miał tzw. „sanacyjne pochodzenie". W latach 1952-1954 pełnił zastępczą służbę wojskową wbrew swej woli w Batalionie Pracy w Kopalni Węgla Kamiennego Makoszowy koło Zabrza. W latach 1955-1957 studiował na Politechnice Krakowskiej, ale po śmierci ojca powrócił do Mielca i objął gospodarstwo ogrodnicze. W latach 1961-1978 pracował w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym w Chorzelowie na stanowisku starszego specjalisty. W 1968 roku ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą z tytułem magistra inżyniera nauk zootechnicznych. W roku 1979 rozpoczął pracę w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Tuszowie Narodowym na stanowisku kierownika owczarni, a w latach 1980-1982 pełnił funkcję prezesa Zarządu i dyrektora Oddziału Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej. Od 1983 r. do 1992 r. pracował w WSK Mielec na stanowisku szefa produkcji Zakładowego Gospodarstwa Rolnego.

Na emeryturę przeszedł 30.09.1992 roku i rozpoczął bardzo aktywną pracę społeczną. Był inicjatorem powołania w roku 1992 Związku Żołnierzy Górników Represjonowanych w latach 1949-1959 i pierwszym prezesem Zarządu Regionu, funkcję tę pełni obecnie. Od 1993 r. jest wiceprezesem TG „Sokół" w Mielcu, a od 2003 r. prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Jest także członkiem założycielem Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych powołanej 16 VII 1997 roku. Prowadzi kroniki tych organizacji. Jest współorganizatorem uroczystości patriotyczno-kombatanckich i imprez sportowo-rekreacyjnych. Poczet sztandarowy ZŻGR bierze udział we wszystkich uroczystościach państwowych, kombatanckich i kościelnych w Mielcu oraz w Tuszowie Narodowym i Krakowie z okazji rocznic gen. Wł. Sikorskiego. Wspólnie z Jackiem Krzysztofikiem opracował i wydał książkę „W pocie czoła - Represjonowani z przyczyn politycznych" (2002). Był zgłaszany do plebiscytu „Nowin" oraz TR „Korso" na „Człowieka Roku 2006".

Za wieloletnią pracę zawodową oraz działalność społeczną wyróżniony został Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Więźnia Politycznego, Kombatanckim Krzyżem Zasługi, Krzyżem Związku Represjonowanych Żołnierzy-Górników, Krzyżem Żołnierza-Górnika, Złotą Odznaką Jubileuszową z okazji 40. lat TMZM (2006) oraz odznaką „Zasłużony Działacz Kultury".

źródło - Bronisław Kowalczuk ; Wieści Regionalne

TMZM Mielec
 Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII