TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Zabytki  TMZM Mielec Katyńskie tablice  TMZM Mielec 2007 rok


KATYŃSKIE TABLICE
Wykonane w 1990 r. dla upamiętnienia pochodzących z ziemi mieleckiej ofiar bezprzykładnego mordu, dokonanego przez NKWD w kwietniu i maju 1940 r. w Katyniu i innych nieznanych miejscach na terenie ZSRR. Inspiratorem tego przedsięwzięcia był Komitet Obywatelski „Solidarność". Udokumentowany wykaz zamordowanych osób sporządził Edward Michocki i on też ułożył treść napisów na poszczególnych tablicach. W porozumieniu z proboszczem Parafii św. Mateusza - ks. prałatem Stanisławem Jurkiem i za zgodą Kurii Diecezjalnej w Tarnowie tablice umieszczono na wewnętrznej części muru kościelnego przy kościele św. Mateusza od strony zachodniej, obok bramy głównej. Tablice wykonał Zakład Kamieniarski Zenona Gwoździowskiego (28 VII 2001 roku), a fundusze uzyskano ze składek prywatnych oraz dofinansowania z Urzędu Miejskiego.

Uroczystość odsłonięcia pierwszych tablic odbyła się 6 V 1990 r. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. S. Jurek, proboszcz Parafii św. Marka w Rochowie ks. Kazimierz Mularz i ks. Kapelan ppłk Edward Zakrzewski z Rzeszowa. Odsłonięcia tablicy głównej i 23 tablic poszczególnych zamordowanych dokonała doc. dr hab. Halina Ciołkosz Łupinowa, bratanica zamordowanego majora Jana Ciołkosza. Na tablicy głównej widnieje napis: „Mieszkańcom Ziemi Mieleckiej uwięzionym w obozach sowieckich w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w 50 rocznicę Ich ofiary życia za wiarę i Ojczyznę - Mielczanie 1990 r. " Nad tą tablicą umieszczono krzyż, a pod i po bu stronach (w kształcie litery V) tablice indywidualne. W kolejnych latach, po wynajdywaniu kolejnych mieleckich ofiar, wykonywano następne tablice. W 1999 r. umieszczono drugą dużą tablicę o treści: „Synom Ziemi Mieleckiej pomordowanym przez Sowietów - Mieszkańcy Ziemi Mieleckiej. Wmurowano w 60. rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność, Porozumienie Prawicy, Mielec, 17 DC 1999 r. Fundator ZOKB Przyłęk".

Tablice indywidualne (stan z końca 2002 r., od lewej): * Mieczysław Władysław Welfe Kozielsk-Katyń, * st. post. PP Ryszard Nikiel Ostaszków-Miednoje, komisarz PP Jan Walewicz Ostaszków-Miednoje, * funkcj. PP Stefan Baran Ostaszków, * kapral PP Józef Bąk Ostaszków * ppor Józef Mieczy¬sław Fusek Kozielsk Katyń, * por. Władysław Kawa Kozielsk-Katyń, por. Józef Hammer Kozielsk-Katyń, funkcj. PP Jan Kaczmarek Ostaszków, * post. PP Stanisław Kasperkiewicz Ostaszków-Miednoje, * por. Franciszek Kozioł Kozielsk-Katyń, kpt Marian Lubaska Starobielsk, kpt Walerian Łozina-Loziński Starobielsk, * funkcj. PP Stanisław Kotczu-ba Ostaszków-Miednoje, * kpr. PP Bronisław Zygmunt Ostaszków-Miednoje, * przodownik PP Antoni Papież Ostaszków-Miednoje, * st. post. PP Michał Pawlak Ostaszków-Miednoje, * post. PP Jan Wołkowicz Ostaszków-Miednoje, * ppłk Wincenty But Starobielsk, * ppor. Kazimierz Schab Kozielsk-Katyń, * ppor. Michał Sokół Kozielsk-Katyń, * mjr Marian Romuald Nowak Kozielsk-Katyń, * aspirant Bronisław Krempa Ostaszków, * por. Bolesław Wanatowicz Kozielsk-Katyń, * kpt. Antoni Wiącek Kozielsk-Katyń, * post. PP Ignacy Michno Ostaszków, * ppor Feliks Rusek Kozielsk-Katyń, * st. post. PP Michał Telega Ostaszków, funkcj. PP Leopold Zawis Ostasz¬ków, * mjr Jan Ciołkosz Kozielsk-Katyń, * mjr Kazimierz Dobrostańki Kozielsk-Katyń, * post. Wincenty Rydzik Ostaszków-Miednoje, komendant PP Emil Boguta Ostaszków-Miednoje,. * funkcj. PP Maciej Sowa Ostaszków, * funkcj. PP Józef Kowalczyk Ostaszków, * przód. PP Jan Krawczyk Ostaszków, * przód. PP Jan Kowalski Ostaszków, * Tadeusz Barański Starobielsk-Charków, * kpt. Stanisław Mazur Kozielsk-Katyń, ppor. Stanisław Midura Kozielsk-Katyń, * kpt. Jan Sejler Starobielsk, ppor. Włodzimierz Adam Kasprzyk Starobielsk-Charków, * przód. PP Stanisław Rzęsikowski Ostaszków, * mjr Michał Tobiasz Kozielsk-Katyń, * płk Kazimierz Burczak Starobielsk-Charków, * ppor. Zdzisław Wagner Kozielsk-Katyń, * komisarz PP Ludwik Lonczak Ostaszków, * funkcj. PP Władysław Zgórski Ostaszków-Miednoje, * por. Władysław Jung Starobielsk, * funkcj. PP Władysław Skulimowski Ostaszków-Miednoje, *

  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII