TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2023  TMZM Mielec Regulamin XIII Konkursu Literackiego Na skrzydłach Dedala - Mielec 2023
Popularyzacja współczesnej literatury oraz pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa
10.07.2023

Regulamin XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Na skrzydłach Dedala” - Mielec 2023

1. Organizatorem konkursu jest Klub Miłośników Lotnictwa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

2. Celem konkursu jest:
• popularyzacja współczesnej literatury,
• pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa,
• promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.

4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie pięciu prac (tekstów) literackich napisanych prozą lub wierszem w wersji elektronicznej.

6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie teksty oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nie nagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.

7. Wypełnione załączniki: Karta zgłoszenia i Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich  podesłać na e-mail organizatora.

8. Ogłoszenie konkursu nastąpiło 5 lipca 2022 roku

9. Prace konkursowe oraz załączniki regulaminu należy nadesłać  do 15 września 2023 roku
 
z dopiskiem  Konkurs Literacki Na skrzydłach Dedala
w wersji elektronicznej na adres: wichz1@wp.pl
 
10. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów..

11. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac w mediach.
 Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenia, zgodnie z załącznikami do regulaminu.

13. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród - o dacie i miejscu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

14. Odbiór nagród następuje osobiście.

15. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu laureatów na uroczystość wręczenia nagród.

16. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez uczestników konkursu, w przypadku osób fizycznych, jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, ul Jadernych 19, 39-300 Mielec, KRS: 0000183891.
Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Postanowienia końcowe:
1. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 503335615.

Pobierz
 
Regulamin Konkursu literackiego >>>

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1
  Karta zgłoszenia – zawierająca deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych, do podpisania przez osobę przystępującą do konkursu >>>

  Załącznik nr 2
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do podpisania przez osobę przystępującą do konkursu >>>2022 rok

2021 rok


2019 rok

2018 rok

2017 rok


Podobne tematy::
- 55 lat twórczości Stanisława Szęszoła wystawa święci, świeccy, legendy i ptaki
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych w Kielcach
- Laureaci Nagród Prezydenta i Starosty za rok 2021
- Wernisaż wystawy Piotra Pszenicznego w Nadleśnictwie Mielec
- Absolutorium dla Zarządu TMZM za rok 2021
- Kolędowanie w MBP z Mielecką Grupą Literacką SŁOWO
- Pierwsze w roku 2022 spotkanie członków Klubu Środowisk Twórczych
- Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 2021
- Prezesi TMZM uczcili pamięć prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Światełko pamięci 2021 dla zmarłych pilotów, poetów, artystów i członków TMZM
- Wernisaż wystawy Andrzeja Bednarza "BARWY KRAJOBRAZU"
- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń Mielec 2021 z jubileuszem XX-lecia KML
- Uroczysta Gala z okazji 55-lecia TMZM, PZO Sigillum Meriti Civilis 2019
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych TMZM na plenerze w Zamościu

  Copyright © 2006-2023 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII