TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2021  TMZM Mielec Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TMZM
Absolutorium dla Zarządu TMZM za rok 2020
26.06.2021

26 czerwca 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu. Zebranie otworzył prezes Zarządu Janusz Chojecki, który poprosił Zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięć członków Towarzystwa, a także sponsorów i darczyńców, którzy odeszli  do czasu odbycia Walnego Zebrania.  Następnie  przywitał  licznie przybyłych członków Towarzystwa, a także zaproszonych gości, a wśród nich  Józefa Smacznego – Przewodniczącego FOPPMP, członka Rady Powiatu Mieleckiego.

Po wyłonieniu w drodze głosowania Przewodniczącego Obrad - Józefa Witka, Sekretarza - Jolantę Strycharz oraz Komisji Uchwał i Wniosków, sprawozdanie z działalności  Zarządu za rok 2020  przedłożył w imieniu Zarządu Janusz Chojecki.  Towarzystwo w okresie ubiegłego trudnego pandemicznego roku zrealizowało większość zadań ujętych w budżecie pomimo poważnych obostrzeń epidemicznych. Dobre wyniki zaprezentowane przez prezesa Janusza Chojeckiego potwierdził  w swoim sprawozdaniu Członek Komisji Rewizyjnej – Janusz Hołdan. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedłożyła jego Przewodnicząca Jolanta Strycharz.

Następnie głosowany był wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium, które  Zarząd otrzymał jednogłośnie.


Janusz Chojecki zaprezentował Prowizorium Budżetowe TMZM na rok 2021, omówił główne wydarzenia, jakie realizowane będą w br., akcentując obchody przypadające w tym roku jubileuszy: 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych, 15-lecia Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO oraz 15-lecie Klubu Miłośników Lotnictwa. Wypowiedź prezesa uzupełniali w tym punkcie Jadwiga Klaus - prezes KŚT oraz Aleksandra Piguła - prezes MGL SŁOWO. Walne Zebranie prowizorium zatwierdziło jednogłośnie.

Prezes Janusz Chojecki odczytał  i wręczył podziękowania dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych członków Zarządu Towarzystwa w roku 2020. Otrzymali je: Teresa Orczykowska - wiceprezes Zarządu; Zbigniew Wicherski - wiceprezes Zarządu, Jadwiga Klaus - członek Zarządu/prezes KŚT, Aleksandra Piguła- członek Zarządu/prezes MGL SŁOWO.

W kolejnym punkcie porządku obrad wręczono legitymacje członkowskie i odznaki TMZM nowoprzyjętym członkom Towarzystwa.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, odbyły się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego TMZM. W miejsce zmarłych Stanisława Czarneckiego oraz Renaty Misiąg Walne Zebranie wybrało odpowiednio Ryszarda Niedzielskiego oraz Rafała Misiąga.

W dyskusji w zakończeniu Walnego Zebrania głos zabierali: Józef Smaczny oraz Józef Witek, którzy bardzo wysoko ocenili wyniki uzyskane przez TMZM w roku 2021 oraz złożyli życzenia realizacji zadań i zamierzeń założonych w budżecie na rok 2021. Podziękowali Zarządowi za bardzo  kompetentnie przygotowane Walne Zebranie, co pozwoliło na wyjątkowo sprawne jego przeprowadzenie.

Na zakończenie Walne Zebranie zatwierdziło wnioski oraz uchwały przedłożone przez Komisję Uchwał i Wniosków działającą w składzie: Zbigniew Wicherski - przewodniczący, Teresa Orczykowska - członek, Ewa Salamaga - członek, po czym Przewodniczący Zebrania zamknął jego obrady .

Janusz ChojeckiPodobne tematy:
- Zmarł śp. Stanisław Czarnecki (1944–2021) mielecki rzeźbiarz, członek KŚT TMZM
- Wystawa „Od Nowa” KŚT TMZM w SOKiS w Chorzelowie
- Zmarła śp. Bogumiła Gajowiec z domu Podolska (1934-2021)
- Znicze na grobie prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Dębina Szafera dla uczczenia 50 rocznicy śmierci Szafera
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020
- MIELEC JAK MALOWANY wystawa KŚT z okazji 550. rocznicy lokacji miasta Mielca
- Kalendarz Klubu Środowisk Twórczych TMZM w Mielcu, wrzesień - listopad 2020
- Kolorowo i jesiennie na wernisażu twórców KŚT w Połańcu
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych TMZM na plenerze w Zamościu


 
  Copyright © 2006-2021 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII