TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2021  TMZM Mielec Zmarła śp. Bogumiła Gajowiec z domu Podolska (1934-2021)
Kondolencje
04.03.2021

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Bogumiły Gajowiec.
Od lat 90. aktywnie włączyła się w działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.
Od 1998 roku była korektorką i pracowała w zespole redagującym "Mieleckie zapiski" periodyk Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.
W latach
2006-2010 i 2010-2014 była członkiem Zarządu TMZM.
W chwili powstania
Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO była współautorem programu działalności oraz wchodziła w skład redakcyjnego wydania almanachu twórców Ziemi Mieleckiej.Rodzinie i bliskim znajomym Zmarłej składamy głębokie wyrazy współczucia.

Niech spoczywa w pokoju wiecznym
 

Zarząd i członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu


Bogumiła Gajowiec (z domu Podolska), urodzona 22 I 1934 r. w Mielcu, córka Mariana i Heleny z domu Bauer. Absolwentka Gimnazjum i Liceum Handlowego w Mielcu, maturę zdała w 1952 r. W latach 1946-1949 należała do ZHP i po kursie drużynowych w Ustce prowadziła (krótko, bo rozwiązano ZHP) drużynę w Gimnazjum Handlowym.
Studia wyższe odbyła w latach 1952-1956 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i otrzymała tytuł magistra filologii polskiej.

Od 1956 r. do 1986 r. pracowała w Liceum Ogólnokształcącym Nr 26 w Mielcu (później I LO im. S. Konarskiego) jako nauczycielka języka polskiego. W 1978 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu języka polskiego. Po 1986 r. przez kilka lat pracowała w tymże liceum w niepełnym wymiarze godzin. Uczyła także języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Mielcu oraz okresowo (na tzw. „zastępstwach”) w II LO im. M. Kopernika w Mielcu.

Angażowała się w działalność samokształceniową i doskonalenie metodyczne nauczycieli, m.in. w latach 60. prowadziła wykłady na kursach dla polonistów ze szkół podstawowych, a w latach 70. była przewodniczącą zespołu metodycznego nauczycieli języka polskiego szkół średnich z terenu Mielca.

Przedmiotem jej pozazawodowych zainteresowań jest życie kulturalne regionu mieleckiego. Uczestniczyła w pracach redakcyjnych tomu 3. Mielec. Studia z dziejów miasta i regionu. W latach 90. włączyła się w działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, a
w latach 2006-2010 i 2010-2014 została wybrana do jego zarządu. Od 1998 roku była korektorką i pracowała w zespole redagującym "Mieleckie zapiski" periodyk Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Publikowała artykuły w mieleckich tygodnikach: „Głos Mielecki” i „Korso”, m.in. wspomnienia o ks. Henryku Arczewskim oraz w wydawnictwie TMZM „Mieleckie Zapiski“, m.in. recenzje i notatki o książkach. Napisała i wydała książkę o historii własnej rodziny (Podolscy, Mielec 2001). Jest członkiem rzeszowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Rzeszowie. Z okazji 105. rocznicy powstania Gimnazjum w Mielcu (1905-2010) wydano broszurę z dwoma jej opracowaniami: Bursa gimnazjalna pw. św. Stanisława Kostki i W cieniu mieleckiego Gimnazjum 1938-1951. W 2005 r. została wyróżniona Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, a w 2009 r. mielecką nagrodą Albertus za działalność w dziedzinie kultury.
Wyróżniona m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP i Złotym Krzyżem Zasługi.

Pogrzeb śp. Bogumiły Gajowiec 5 marca 2021 roku, miejsce spoczynku Cmentarz Parafialny w Mielcu.


Podobne tematy:

- Zmarł śp. Stanisław Czarnecki (1944–2021) mielecki rzeźbiarz, członek KŚT TMZM
- Zmarła śp. Bogumiła Gajowiec z domu Podolska (1934-2021)
- Znicze na grobie prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Dębina Szafera dla uczczenia 50 rocznicy śmierci Szafera
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020
- MIELEC JAK MALOWANY wystawa KŚT z okazji 550. rocznicy lokacji miasta Mielca
- Kalendarz Klubu Środowisk Twórczych TMZM w Mielcu, wrzesień - listopad 2020
- Kolorowo i jesiennie na wernisażu twórców KŚT w Połańcu
- Kalendarz Klubu Środowisk Twórczych TMZM w Mielcu, wrzesień - listopad 2020
- Kolorowo i jesiennie na wernisażu twórców KŚT w Połańcu
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych TMZM na plenerze w Zamościu
- Zgłaszanie kandydatów do odznaczenia PZO - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2020
- Spotkanie Lotniczych Pokoleń 2020 w ramach 550-lecia lokacji miasta Mielca
- Warsztaty literackie MGL SŁOWO - Herbert w szkole
- Warsztaty zielarskie twórców Klubu Środowisk Twórczych TMZM

  Copyright © 2006-2021 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII