TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
Promocja w Bibliotece Pedagogicznej w Mielcu
19.01.2012
Ukazały się najnowsze „Mieleckie Zapiski” nr 14

Tradycją stało się już, że to właśnie w gościnnych salach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Mielcu odbywają się m. in. spotkania promocyjne „Mieleckich Zapisków”. 19 stycznia 2012r. tam właśnie zorganizowano takie spotkanie w związku z wydaniem przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera we współpracy z Agencją Wydawniczą „Promocja” w Mielcu i przy pomocy finansowej Starostwa Powiatowego w Mielcu „Mieleckich Zapisków” nr 14. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2011 - pod redakcją Włodzimierza Gąsiewskiego.

Licznie przybyłych gości, autorów tekstów i członków Zarządu Towarzystwa uroczyście powitała Józefa Krasoń – dyrektor Biblioteki, przekazując następnie prowadzenie spotkania dr Włodzimierzowi Gąsiewskiemu, który w dłuższym wystąpieniu omówił zawartość publikacji, ukazując poszczególne jej działy, artykuły, ich autorów, zwrócił m. in. uwagę na wartość tekstów w różnym znaczeniu, na przykład: poznawczym, jubileuszowym, kronikarskim, sprawozdawczym czy naukowym.

Dyskusja, która była następstwem tego wystąpienia wskazała, jak cenne są tego typu publikacje, bowiem jest to kolejny krok do przodu w popularyzacji wiedzy o Ziemi Mieleckiej, jej mieszkańcach, ich aktywności społecznej i zawodowej. Takie dokumentowanie tych – ludzkich dokonań – to nie tylko realizacja zadań stojących przed Towarzystwem Miłośników Ziemi Mieleckiej, a przede wszystkim jest to pozostawianie w formie pisanej tej szerokiej wiedzy dla przyszłych pokoleń.

Dr W. Gąsiewski zapowiedział prace nad kolejnym wydaniem „Mieleckich Zapisków”, zachęcając do zbierania materiałów i pisania.

„Mieleckie Zapiski” to cykl publikacji, w których można odnaleźć artykuły, relacje, biografie, sprawozdania oraz fotografie osób, przedsięwzięć, wydarzeń związanych z historią Mielca i regionu. Kolejne wydania powstają dzięki wielkiej pasji i oddaniu osób, które pragną ocalić od zapomnienia to, co najcenniejsze w dziejach i teraźniejszości Ziemi Mieleckiej.

Obecne wydanie Zapisków nosi tytuł: Rocznik ziemi mieleckiej 2011. – Można powiedzieć, że udało się nam dogonić historię - mówił redaktor książki, dr Włodzimierz Gąsiewski, podczas jej prezentacji i dodał – na okładce znajduje się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ponieważ książka w szczególności podsumowuje rok, w którym Mielec otrzymał swą patronkę.

Publikacja składa się z VI rozdziałów. Pierwszy - Historia Mielca i regionu - porusza interesujący temat związany ze zbrodnią i represją niemiecką w czasie II wojny światowej na Ziemi Mieleckiej i Dąbrowskiej. - Hitlerowcy chcieli stworzyć nad Wisłą i Wisłoką w okolicach Rzędzianowic, Woli Pławskiej i Czermina wał niemiecki, by tam zgromadzić kolonistów z innych miejscowości o słabszych ziemiach. Pozostała grupa społeczności miała pozostać czysta rasowo. Dlatego w tym celu przeprowadzono badania pseudonaukowe, antropologiczne – streścił ciekawostki historyczne zawarte w nowej publikacji Włodzimierz Gąsiewski.

Książka zawiera także rozdziały poświęcone regionalnym wydarzeniom społeczno – kulturalno – oświatowym, które miały miejsce w ubiegłych latach. Można w niej również odnaleźć biografie wybitnych osób z Mielca i okolic oraz bogaty rozdział o rozwoju mieleckiego lotnictwa. Wszystkim artykułom towarzyszą piękne fotografie upamiętniające ważniejsze wydarzenia i postacie.

Przy ciasteczku i kawie dyskutowano także o lotnictwie i potrzebie dokumentowania pracy
i osiągnięć tysięcy pracowników mieleckiej WSK i publikowania na ten temat. Różne opinie i poglądy, różne propozycje, ale jeden cel: wiedza o przeszłości i teraźniejszości miasta i regionu powinna być systematycznie utrwalana i w różnych formach upowszechniana społeczeństwu.

źródło: Jacek Krzysztofik, Zbigniew Wicherski:  Foto Janusz Kipa, Jacek Krzysztofik


ZOBACZ ZDJĘCIA z promocji

Zaproszenie
12-01-2012
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Mielcu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera oraz Agencja Wydawnicza ,,Promocja" zapraszają na spotkanie promocyjne kolejnego wydania publikacji: Mieleckie Zapiski nr 14 - Rocznik Ziemi Mieleckiej 2011, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2012 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Pedagogicznej Bibliotece w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6.
  Copyright © 2006-2012 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII