TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
Dekret przyjechał z Watykanu
15.11.2011

Arcybiskup przyjechał do Mielca z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który nadaje miastu Mielec patronat Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dokument sporządzony w języku łacińskim znajdzie teraz miejsce w magistracie. Z tej okazji zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta.

Dlaczego to Matka Boża została patronką Mielca? - Kult Matki Boskiej Nieustającej Pomocy od wielu lat żywy na Ziemi
Mieleckiej zintensyfikował się po II wojnie światowej. Uwidoczniło się to w 1947 roku, kiedy zapadła decyzja o powstaniu parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na terenie budującego się osiedla fabrycznego. Do miasta z roku na rok przybywało coraz więcej ludzi z różnych stron Polski. Parafia scalała niezwykle zróżnicowane kulturowo zgromadzenie ludzi. Czyniła coraz bardziej zintegrowaną społeczność i kształtowała ją duchowo. Materialnymi wyrazami kultu Matki Bożej i tworzącej się jedności mieleckiego społeczeństwa była niezwykła ofiarność i bardzo sprawne budowanie pierwszego prowizorycznego kościoła, a następnie pięknej świątyni i zespołu obiektów parafialnych – czytamy w uzasadnieniu przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, które było inicjatorem pomysłu nadania religijnego patronatu miastu.

- Przejawami jedności mielczan były i są wielotysięczne procesje Bożego Ciała oraz uroczystości maryjne. Widocznymi dowodami wielkiego kultu Matki Bożej w całym Mielcu są liczne kaplice i kapliczki oraz liczne figury na ternie wszystkich mieleckich osiedli. Dodać należy, że opisując każdą z nich wiemy, że budowano je w podzięce za nadzwyczajne łaski. Przykłady nieustającej pomocy Matki Bożej na ternie naszego miasta można by mnożyć – argumentowali dalej miłośnicy Ziemi Mieleckiej.

- Pan Bóg posługuje się ludźmi, którzy są narzędziami jego działania. Do tych narzędzi należały władze samorządowe Mielca. Tym władzom wyrażam dzisiaj moje głębokie uznanie i wielki szacunek. Nie ukrywam, że o ten patronat bardzo chętnie zabiegałem w Watykanie. Chciałem dopełnić tego dzieła jeszcze za czasu mojego pontyfikatu, który decyzją Benedykta XVI dobiega końca – mówił abp Wiktor Skworc w sali obrad im. Jana Pawła II.

- Duszpasterze i wierni miasta Mielec szczególną i nieustanną czcią otaczają Błogosławioną Maryję Pannę Nieustającej Pomocy. Arcybiskup Wiktor Skworc przyjmując powszechne pragnienie zaaprobował wybór Błogosławionej Maryi Panny Nieustającej Pomocy na patronkę tego miasta przez Bogiem. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą udzielonych jej uprawnień przez papieża Benedykta XVI, rozważywszy przedstawione sprawy, zgadza się na prośby i zatwierdza Błogosławioną Maryję Pannę Nieustającej Pomocy na patronkę miasta zwanego Mielec – czytamy w dekrecie watykańskiej Kongregacji.

- Chciałbym zawierzyć mielczan Matce Bożej, bo jak wieszczą, idą czasy trudne dla Polski. Nadchodzące lata mogą być czasem pewnych perturbacji, dlatego będziemy potrzebowali tego patronatu, wstawiennictwa z Nieba, byśmy mogli zachować pokój i więzi społeczne – dodawał sam arcybiskup przekazując gospodarzom miasta dekrety z Watykanu.

FILM Biskup Skworc został nowym metropolitą katowickim
FILM Sesja Rady Miejskiej w Mielcu, ostatnia wizyta ABP Skworca jako Ordynariusza Tarnowskiego w Mielcu

Abp Skworc: macie prawo jeszcze bardziej liczyć na Matkę Bożą

Kilka tysięcy mieleckich wiernych Kościoła katolickiego wzięło udział w nabożeństwie nadania miastu patronatu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

- Matka Boża staje się patronką nie miejsc, nie ulic, ale waszych serc – mówił z homilii arcybiskup Wiktor Skworc.

Wiktor Skworc to polski biskup rzymskokatolicki, biskup Diecezji Tarnowskiej od 1998 roku. Jego obecność w Mielcu
umotywowana była podwójnie. Biskup przywiózł do miasta dekret watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mówiący o nadaniu miastu Mielec patronatu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Skworc najpierw wręczył dekret prezydentowi Mielca Januszowi Chodorowskiemu, a następnie przewodniczył nabożeństwu, które w symboliczny sposób rozpoczęło patronat Matki Bożej nad miastem. Ordynariusz chciał także pożegnać się z mielczanami, ponieważ są to jego ostatnie dni w tym regionie. Decyzją Benedykta XVI został mianowany metropolitą katowickim. Opuści Diecezję Tarnowską jeszcze w listopadzie.

Skworc skierował do mieszkańców Mielca specjalną homilię. Dziękował Towarzystwu Miłośników Ziemi Mieleckiej, a także samorządowcom za podjęcie inicjatywy obwołania Matki Bożej Nieustającej Pomocy patronką miasta. Inicjatywę tę nazwał „umocnieniem pewnej praktyki, która wpisuje się w istnienie Mielca”. - Pamiętam to miasto z mojej pierwszej wizyty tutaj. To był 1997 rok. To było inne miasto - miasto pełne problemów. Z tymi problemami uciekaliście się do Matki, która tutaj czczona jest w wielu miejscach. Dzisiaj ten kult, który rósł przez dziesięciolecia, umacniamy tą szczególną łaską.

- Czasy są takie, że ludzie szaleni podejmują wiele działań nie liczących się z Bogiem. Początek XXX-go tysiąclecia w wielu miejscach na Ziemi zaznaczył się szczególną pogardą dla wartości moralnych. Ludzie coraz częściej doświadczają poczucia bezsensu, pustki. Wielu nie jest w stanie wybierać odpowiedzialnie. Tak wiele małżeństw i rodzin rozbija się dzisiaj o niedojrzałość lub egoizm jednej, lub obu stron. Te i inne cierpienia współczesnego człowieka sięgają swoimi korzeniami
ludzkiego serca, w którym następuje grzeszny wybór przeciwko Bogu i przeciwko miłości do drugiego człowieka. Dlatego ten patronat to jest przede wszystkim szczególny związek waszych serc i Maryi. Matka Boża zostaje waszą patronką. Nie miejsc, nie ulic, ale waszych serc. Przez ten fakt nawiązuje się szczególna relacja między mieszkańcami Mielca a Maryją. Macie prawo jeszcze bardziej na Nią liczyć niż dotychczas – mówił w homilii abp Wiktor Skworc.

- Nie chciałbym być prorokiem trudnych czasów, ale wydaje się, że czasy trudne idą. I może dlatego ta patronka – na te trudne czasy. Dla chrześcijan jednak każdy czas jest czasem trudnym i niesie różnego rodzaju zagrożenia. Może właśnie dlatego potrzebny jest teraz ten szczególny patronat. Może dlatego mówimy dzisiaj tak wiele o Matce Bożej Nieustającej Pomocy dla mieszkańców Mielca? – mówił kapłan.

- Patronat Matki Bożej to ubezpieczenie waszych losów w ramionach Matki Chrystusowej. Kiedy wszelkie ludzkie ubezpieczalnie padają i trzeszczą w szwach, dobre jest to właśnie ubezpieczenie waszych losów. Ceńcie sobie tę chwilę starając się naśladować Matkę w niezwykłym pięknie człowieczeństwa oraz duchowym pięknie, poprzez które możemy podobać się Bogu. Modlę się z wami i za was. Życzę wam, byście pod tym patronatem tworzyli miasto boże, w którym respektowane są prawa Boga i prawa człowieka, gdzie rządzi prawo miłości i sprawiedliwości, jako naczelna zasada dobra wspólnego. W tworzeniu tego miasta bożego niech uczestniczą wszyscy jego mieszkańcy – kończył arcybiskup Wiktor Skworc.

- Dzisiejszą eucharystią chcemy dziękować za akt łaski Stolicy Apostolskiej. Chcemy dziękować za ten szczególny dar, jakim jest Matka Boża Nieustającej Pomocy jako nasza patronka przed Bogiem. Jesteśmy świadomi, że dotykając tych świętych rzeczywistości trzeba, abyśmy najpierw oczyścili nasze serca – zachęcał do aktywnego uczestnictwa w nabożeństwie arcybiskup Wiktor Skworc.

Odpowiedź na żywe przywitanie nowej patronki miasta Mielca było jednak wyraźne. Do świątyni w centrum miasta przyszło kilka tysięcy wiernych. Modlili się za Mielec, parafię, a także za powracającego w rodzinne strony Górnego Śląska ordynariusza arcybiskupa Wiktora Skworca. – W imieniu całej społeczności miasta Mielca chcemy przywitać cię w świątyni, w której od ponad 60 lat króluje Matka Boża Nieustającej Pomocy. Dzisiejsza uroczystość zgromadziła tutaj całe rodziny. Stajemy przed Bogiem w obecności naszych dzieci i bliskich. Pragniemy, aby Matka Boża obdarzała ciebie potrzebnymi łaskami. Twoja zaś modlitwa niech prowadzi nasze rodziny i nasze miasto - zwracała się w imieniu katolickich mielczan do arcybiskupa rodzina.

Głos reprezentującej katolickich mielczan rodziny podjął problem świadomości czasów i współczesnych trudności, z jakimi przychodzi borykać się katolikom. - Jesteśmy świadomi, że w dzisiejszych czasach, kiedy niszczone są podstawowe zasady moralności i religijności, człowiek musi być silny wewnętrznie, aby przeciwstawiać się temu złu. Musimy wykorzystywać każdą okazję, aby dawać świadectwo dobrego życia. Chcemy pamiętać o słowach Jana Pawła II, który mówił: „Musimy od siebie wymagać, nawet wtedy, kiedy inni od nas nie wymagają”. Dzisiaj obiecujemy towarzyszyć w twojej posłudze szczerą modlitwą – mówiła rodzinna delegacja zwracając się do abp Skworca.

- Decyzja o patronacie MBNP nad Mielcem jest dla nas wyzwaniem, ale i zadaniem. Zawiązuje się na nowo większa jeszcze duchowa bliskość, która zobowiązuje do przyjęcia postaw bliskich Matce Bożej. Jesteśmy zapatrzeni w przykład życia Maryi, które prowadzi do wierności Chrystusowi w życiu rodzin naszych, zakładach pracy, ale i w naszym codziennym wypoczynku. Ufam, że myśl o Matce Bożej i wpatrywanie się w życie Jej Syna kształtować będzie właściwie nasze postawy i decyzje życiowe – mówił z kolei ks. Kazimierz Czesak, gospodarz świątyni p.w. MBNP


We wtorek uroczystość obwołania Matki Bożej patronką Mielca!
10.11.2011
Decyzja zapadła już w Watykanie. W uroczystościach weźmie udział arcybiskup Wiktor Skworc.

Sprawa swój początek ma wiosną. Wtedy to do Biura Rady Miejskiej wpłynął formalny wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej o powołanie Matki Bożej Nieustającej Pomocy na patronkę miasta Mielca. Było to zaskoczenie dla mieszkańców, bo złożenie wniosków nie zostało poprzedzone żadnymi konsultacjami. I wniosek zyskał poparcie radnych.

Choć były wątpliwości. Na fakt, że rajcy nie mogą sami podjąć decyzji, zwracał uwagę radny Wojciech Broda. - Trudno jest zabierać głos w tak delikatnej materii by nie być posądzonym, że jest się przeciw. Jestem za tym by Mielec miał patronat świętego. Ale my jesteśmy władzą świecką i takiej uchwały podjąć nie możemy. TMZM powinno być skierowane do władz kościelnych. Tak mówi konkordat. Nie jest to nasza sprawa – wyjaśniał. Głos w tej sprawie zabrał także prezydent Janusz Chodorowski. - Nie jest to nasz przywilej podejmowania takiej decyzji. My na tej sali nie podejmujemy ostatecznej decyzji. Wyrażona zostanie ewentualnie wola podjęcia. Inne miasta w taki sposób postępowały i nie było z tym żadnych kłopotów. To jest tylko wyrażenie woli, nie jest decyzja. Ta decyzja jest po stronie kościelnej – opowiadał radnym.

- Swoją patronkę ma Dębica, Świętą Jadwigę. Święty Jakub jest patronem Brzeska. Nie było z tym problemów. To ma wymiar nie tylko religijny, pobożny. To ma społeczeństwo miasta oderwać od trudnej codzienności, oderwać oczy od naszych codziennych spraw, trochę wzwyż. Tam od skąd wyszliśmy, gdzie zmierzamy. To będzie pomagało naszej społeczności. Szczęśliwy byłbym, gdyby radni podjęli taką uchwałę – komentował w kwietniu ksiądz Kazimierz Czesak proboszcz parafii MBNP. I wyjaśniał jaka jest procedura podejmowania takiej decyzji. - Dalej prezydent musi zwrócić się do biskupa diecezjalnego, aby podjął kolejne potrzebne działania. Jeśli biskup przyjmie ten wniosek, kieruje go do Nuncjatury Apostolskiej. Nuncjatura sporządza pismo i wysyła do Watykanu, i Watykan najprawdopodobniej przychyla się do takiej inicjatywy. Wtedy oficjalnie Matka Boża Nieustającej Pomocy stałaby się patronką miasta – wyliczał ksiądz Czesak.

We wtorek 15 listopada dojdzie do finalizacji tych procedur. Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Nieustającej Pomocy Patronką Miasta Mielca będzie miała miejsce w czasie Mszy Świętej z udziałem JE Arcybiskupa dr. Wiktora Skworca o godz. 18.00 w kościele MBNP. Będzie to też pożegnanie mieleckich wiernych z biskupem Skworcem. Dotychczasowy ordynariusz Diecezji Tarnowskiej wkrótce przeniesie się na rodzinny Śląsk. Został mianowany metropolitą katowickim.

Matka Boża Nieustającej Pomocy otoczona jest kultem w Mielcu już ponad 60 lat. Centralnym miejscem kultu jest oczywiście kościół w centrum Mielca, gdzie znajduje się obraz MBNP. Co raz częściej do parafii trafiają wierni, którzy dziękują za łaski otrzymane dzięki modlitwie w tym mieleckim kościele. - Obraz gromadzi wiele ludzi. Głównym nabożeństwem jest nowenna, w której bierze udział 700 – 1000 ludzi. Składają prośby i podziękowania. W każdą środę jest około 30-40 próśb i podziękowań. Rocznie składanych jest wotów, czyli symboli wdzięczności, około 20 udokumentowanych za jaką łaskę i przez kogo otrzymanych – opowiadał nam ksiądz Czesak w czerwcu 2009 roku, gdy parafia obchodziła 60-tą rocznicę sprowadzenia do Mielca obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Powołanie Matki Bożej na patronkę Mielca może wiązać się z obchodzeniem przez mielczan święta swojego patrona. - Miasto wyznaczy dzień, który powinien być świętem całego miasta kojarzonym nie tylko z religijnymi przeżyciami, ale także z radosnym świętowaniem na placach i ulicach. Tak jak dzieje się to we Włoszech, gdzie niemal każde miasto ma swojego patrona – opowiadał nam wiosną proboszcz parafii MBNP ksiądz Czesak.

źródło: Hej Mielec

  Copyright © 2006-2011 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII