TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Mielecka kultura  TMZM Mielec  Spotkanie opłatkowe PTG 'Sokół 1893 w Mielcu
Historyczny opłatek mieleckich Sokoli
 17-01-2015

17 stycznia 2015 roku w budynku Sokolni, przy ul. Sękowskiego w Mielcu miał miejsce historyczny opłatek mieleckich Sokoli - tak można nazwać spotkanie opłatkowe podczas, którego Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 'Sokół 1893" w Mielcu, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i Odrodzone Towarzystwo Sokół, wyraziły chęć ponownego wspólnego działania w jednym miejscu i pod jednym szyldem - Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół 1893 w Mielcu.

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 'Sokół zostało założone w 1893 roku. Naczelnym zadaniem Towarzystwa było propagowanie sportu oraz organizowanie życia narodowego i kulturalnego. W 1946 roku ówczesny Prezes Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół Franciszek Kazana złożył wniosek o wpisanie Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez mieleckie Starostwo. Wydano jednak decyzję odmowną. Konsekwencją odmowy, było podjęcie przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie procedury likwidacyjnej obejmującej przejęcie majątku Towarzystwa. Trzy lata później, w dniu 5 marca 1949 roku na mocy decyzji Wojewody Rzeszowskiego majątek został ostatecznie odebrany Towarzystwu i przekazany na rzecz Zarządu Miejskiego w Mielcu. Reaktywowanie Towarzystwa było możliwe dopiero po zmianach politycznych w 1989 roku. Pierwszym sygnałem żywotności ruchu sokolego, było powołanie w 1992 roku, na bazie rozwiązanego klubu sportowego 'Tęcza, Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół. Towarzystwo to jednak nie zachowywało bezpośredniej ciągłości prawnej z Sokołem przedwojennym, między innymi dlatego, że powstało na bazie klubu sportowego 'Tęcza i nie miało bezpośrednich korzeni w przedwojennym Towarzystwie.

Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Gimnastycznego Sokół gniazdo Mielec, 17-01-2015

link do filmu: http://youtu.be/5LZ4LCzwd7E
Nagranie wideo: Zbigniew Wicherski


Historyczny opłatek mieleckich Sokoli, Mielec 17-01-2015

link do filmu: http://youtu.be/eV9UUjbByS0
Nagranie wideo: Janusz Wyzina


Temat zwrotu bezprawnie zagrabionego majątku trafiał na wokandy sądów w Mielcu i Rzeszowie. Oparł się również o Sąd Najwyższy w Warszawie oraz organy administracji państwowej. Ostatecznie, decyzją z dnia 21 grudnia 2009 wydał Sąd Administracyjny w Warszawie. Wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie wydano decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Wojewody Rzeszowskiego z dnia 5 marca 1949 roku w części dotyczącej przeznaczenia majątku po zlikwidowanym Towarzystwie Gimnastycznym 'Sokół w Mielcu na rzecz Zarządu Miejskiego w Mielcu. W 2010 roku, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania, powrócono do pierwotnej, przedwojennej nazwy dodając rok założenia gniazda w Mielcu.

Obecnie pełna nazwa brzmi: : Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 'Sokół 1893 w Mielcu, którego nowe władze zarządu maja być powołane w tym roku.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w składzie: Maria Błażków, Zbigniew Michalski, Zbigniew Wicherski, Janusz Wyzina, Teresa Stępczyk, Janusz Grdeń, Bronisław Kowalczuk.


Posłuchaj

Foto: Janusz Wyzina, Zbigniew Wicherski


  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec &  Wicherski MCMLXII