TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
IV Zjazd Agrolotników w Szreniawie 8-9.11.2014
09.11.2014

W dniach 8-9 listopada 2014 roku zorganizowano IV Zjazd Agrolotników w Szreniawie koło Poznania. Jest to cykl spotkań organizowanych co 2-3 lata przez Lesława Karsta z Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, wraz z Józefem Roguzem z Klubu Miłośników Lotnictwa w Mielcu. Poprzednie edycje odbyły się m.in. w Waplewie koło Olsztyna i w Krakowie. Zjazdy mają na celu promocję usług agrolotniczych oraz integrację środowiska lotniczego. Tegoroczne spotkanie w Szreniawie było ukoronowaniem modernizacji wystawy stałej „Agrolotnictwo”. Ekspozycja ta jest jedyną w kraju, tak szeroko i kompleksowo podejmującą temat branży lotnictwa gospodarczego, na której prezentowana jest pełna kolekcja powojennych płatowców wykorzystywanych w rolnictwie i leśnictwie. 

Program IV Zjazdu Agrolotników zawierał m.in. odegranie Hymnu Lotników, wystąpienia firm agrolotniczych, producentów sprzętu latającego, prelegentów oraz spotkania koleżeńskie i loty pokazowe wiatrakowca agrolotniczego. Pośród 350 gości znajdowali się m.in. przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, PZL Mielec, Instytutu Lotnictwa, Wydziału Usług Lotniczych w Mielcu (dawniej ZUA Mielec), Heliseco oraz członkowie stowarzyszeń lotniczych.

Mieleckimi gośćmi zaproszonymi na IV Zjazd Agrolotników byli:  Włodzimierz Adamski,  Kazimierz Szaniawski,  Józef Roguz,  Zbigniew Wicherski, Jerzy Krupa oraz byli piloci doświadczalni Jerzy Pietrzak i Zygmunt Ossak.

Zjazd Agrolotników w Szreniawie stał się wspaniałą imprezą nie tylko agrolotnictwa, ale także pokrewnych gałęzi, takich jak rolnictwo, leśnictwo i przemysł rolno spożywczy. Znamiennym jest sam fakt zorganizowania Zjazdu w Szreniawie w pobliżu Poznania z okazji 50-lecia powstania Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Organizacja Zjazdu liczącego około 350 uczestników i zaproszonych gości była dla organizatorów przedsięwzięciem bardzo trudnym. Uczestników rozmieszczono w 2 hotelach.

Po zakwaterowaniu się w hotelu Delicjusz i smacznym obiedzie uczestnicy z udali się do muzeum w Szreniawie, gdzie dokonano otwarcia ekspozycji agrolotniczej.

Otwarcie Zjazdu rozpoczęto od wysłuchania na stojąco Marszu lotników. Główny organizator Lesław Karst powitał uczestników oraz omówił sprawy organizacyjne Zjazdu.

Po powitaniu uczestników nastąpiły wystąpienia gości reprezentujących odpowiednie instytucje i firmy. Podkreślano historyczną już rolę agrolotnictwa polskiego będącego światową potęgą produkcji samolotów rolniczych i usług agrolotniczych. Tak w kraju jak i za granicą pracowało w agrolotnictwie tysiące agrolotników i latało setki polskich samolotów. Wielu agrolotników oddało w tej pracy życie ginąc w wypadkach lotniczych i zatruciach chemikaliami.

Przedstawicielka Ministerstwa Leśnictwa przedstawiła znaczącą rolę współpracy agrolotnictwa z leśnictwem łącznie z występującymi problemami. Podkreśliła ważną rolę lotnictwa do walki z pożarami lasów, które można opanować jedynie przy pomocy samolotów. W następnych wystąpieniach przewijał się temat zaniku agrolotnictwa na obszarach rolniczych ze względu na niszczenie życia biologicznego używanymi chemikaliami. Obecnie opryski z samolotów dokonywane są jedynie nad obszarami leśnymi, natomiast na uprawach rolniczych dozwolone są jedynie przy pomocy maszyn naziemnych.

Do ciekawych wystąpień zaliczyć należy wystąpienia zaproszonych gości z Mielca. Najpierw dyrektor EADSL Grzegorz Walczak omówił sytuację obecnego szczątkowego już w Polsce agrolotnictwa umiejscowionego w ZUA w Mielcu,
a następnie wystąpił dr Włodzimierz Adamski i inż. Kazimierz Szaniawski. Dr Adamski przedstawiciel PZL Mielec Sikorsky zaprezentował stan przemysłu lotniczego w PZL Sikorsky. - Modernizacja zrujnowanego byłego zakładu WSK Mielec przyniosła efekty. Hale produkcyjne świecą się z czystości podnosząc stan BHP na wysoki poziom. Wzrosła liczba zatrudnionych, a nowatorskie rozwiązania techniczne dodatnio wpływają na inne gałęzie przemysłu. Produkowane tam śmigłowce Black Hawk i samoloty Bryza są produktem importowym poszukiwanym na świecie.

Historię mieleckiego przemysłu lotniczego omówił szczegółowo prezes PROM LOT inż. Kazimierz Szaniawski. Podkreślił mielecką potęgę w ilości produkowanych samolotów rolniczych. Mielec był światowym rekordzistą w ilości kilkunastu tysięcy wyprodukowanych jednego typu samolotów rolniczych jakim był samolot AN-2. Produkowane były też inne typy jak począwszy od CSS-13 poprzez kilka innych aż do M-18 Dromader i M-15 Belphegor, podkreślając ich zalety.

Zakończeniem pierwszego dnia Zjazdu była uroczysta kolacja.


fot. Zbigniew Wicherski


W drugim dniu Zjazdu uczestnicy spotkali się ponownie w muzeum w Szreniawie, gdzie w grupach z przewodnikami zwiedzili poszczególne pawilony. Oprócz samolotów zwiedzający mogli zobaczyć również historyczne zdjęcia, posłuchać opowieści sympatyków agrolotnictwa czy dowiedzieć się z jakich części składają się samoloty.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zajmuje wielohektarowy obszar byłego majątku ziemskiego Gładyszów, do którego należał pałac z wieloma zabudowaniami gospodarskimi. Majątek po II Wojnie Światowej został upaństwowiony, a w 1964 roku stał się siedzibą Muzeum Rolnictwa. Aktualnie ekspozycja lotnicza podzielona jest na dwie części: wewnętrzną – w pawilonie St-2 i plenerową – na placu pomiędzy budynkami spichlerza i gorzelni. We wnętrzu umiejscowiono najstarszy i zarazem najcenniejszy eksponat – samolot CCS-13 o konstrukcji drewnianej, krytej płótnem. Można też tu zobaczyć lotnicze zbiorniki na chemikalia. Część z nich posiada dodatkowe oprzyrządowanie w postaci pomp do cieczy lub rozrzutników do chemikaliów pylistych, a na mapach lotniczych widzimy najpopularniejsze trasy przelotów polskich ekip agrolotniczych do Afryki oraz zdjęcia z ich pracy. Zaprezentowano również fotografie z plantacji trzciny cukrowej i bawełny, nad którymi polskie samoloty wykonywały najwięcej lotów. Tuż obok zaprojektowano teoretyczną część ekspozycji. W tym miejscu można zapoznać się z różnorodnością tej specyficznej dziedziny lotnictwa, zrozumieć złożoność procesu opylania i opryskiwania upraw oraz zobaczyć przykładowe typy dysz rozpryskowych i atomizerów. Całość uzupełniono fotografiami i oryginalną dokumentacją techniczną płatowców.

Na ekspozycji zewnętrznej umiejscowiono pozostałe samoloty: PZL-101 Gawron, An-2R, PZL-104 Wilga 35, Let L-200D Morava, M-15 Belphegor, M-18 Dromader, PZL-106 Kruk BR, a także śmigłowiec Mi-2R. Ustawione obok siebie obiekty muzealne w łatwy sposób pozwalają na przedstawienie rozwoju technologicznego konstrukcji lotniczych, od tych najprostszych po najnowocześniejsze.

Szreniawska wystawa jest jedyną w kraju przedstawiającą w sposób kompleksowy historię, rozwój i osiągnięcia agrolotnictwa. Oprócz sprzętu latającego ukazuje charakterystyczne zespoły aparatury rolniczej, oryginalną dokumentację, informacje ogólne o agrolotnictwie i wiele fotografii z pracy agrolotników w Polsce i na całym świecie. Upamiętnia dokonania polskiego przemysłu lotniczego, instytucji badawczych i przedsiębiorstw wykonujących usługi. Jest również największą ekspozycją w kraju dotyczącą lotnictwa rolniczego.

IV Zjazd Agrolotników w Szreniawie po sesji fotograficznej zakończony został obiadem w trakcie którego uczestnicy wymieniali między sobą ostatnie pożegnalne słowa, - do zobaczenia na kolejnym Zjeździe.

Zbigniew Wicherski / T. Lenartowicz


IV Zjazd Agrolotników Szreniawa k.Poznania, 8-9.11.2014
link do filmu: http://youtu.be/I8c-JDuhkQs
Nagranie wideo: Zbigniew Wicherski


IV Zjazd Agrolotników, Muzeum AGROLOTNICTWO Szraniawa, 8-9.11.2014
link do filmu: http://youtu.be/FKDEH-OIeY0
Nagranie wideo: Zbigniew Wicherski


Podobne tematy:
- 40 rocznica oblotu pierwszego samolotu LLM-15
- II edycja konkursu „Lotnicze wspomnienia moich najbliższych
- Zaproszenie na "Mieleckie Zapiski15-16. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013"
- "Mieleckie Zapiski 15-16. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013", promocja publikacji
  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII