TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2023  TMZM Mielec Nekrologi  TMZM Mielec Zmarł śp Józef Starzyk (1937-2023)
Cmentarz Parafialny w Mielcu
31.03.2023

5 listopada 2023 roku z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci śp. Józefa Starzyka, byłego wieloletniego dyrektora ekonomicznego WSK „PZL- Mielec” w okresie jej największej powojennej prosperity w latach 70. I 80. ub. wieku, byłego prezesa FKS „STAL –Mielec”, byłego wieloletniego prezesa Koła Łowieckiego SĘP.

Pożegnanie śp. Józefa Starzyka nad otwartą mogiłą

Panie Dyrektorze, Drogi Przyjacielu,

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o Twojej śmierci. Odszedłeś spokojnie, w ciszy, tak jak żyłeś. Żyłeś skromnie, pomimo piastowania wielu odpowiedzialnych stanowisk i funkcji. Byłeś wieloletnim, bardzo kompetentnym i niezwykle cenionym Dyrektorem Ekonomicznym dawnej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL- Mielec  w latach jej największej powojennej prosperity,  byłeś Prezesem FKS STAL Mielec w latach  świetności Klubu, byłeś także Członkiem i Prezesem Koła Łowieckiego Nr 144  SĘP, a nade wszystko byłeś serdecznym przyjacielem wielu mieleckich środowisk.

Jako długoletni zastępca dyrektora naczelnego ds. ekonomicznych  mieleckiej WSK przyczyniłeś się w bardzo  znaczący sposób do jej dynamicznego rozwoju, a pośrednio także do rozwoju miasta Mielca i mieleckiego regionu.

Swoim proeksportowym nastawieniem i zaangażowaniem pomagałeś ówczesnej fabryce rozwijać eksport produkowanych w niej wyrobów, lotniczych i nie lotniczych, zwłaszcza na rynki zachodnie,  tzw. wolnodewizowe. Mówię o tym z autopsji, albowiem kierując w ówczesnej Fabryce Pionem Eksportu, doświadczałem ja i moi współpracownicy od Ciebie bezcennego wsparcia. Stąd też udało się w owych niełatwych dla polskiego przemysłu czasach ,otworzyć WSK PZL- Mielec na eksport  na trudne rynki zachodnie z produkcją na masową skalę pojazdów elektrycznych „MELEX”, samolotów rolniczo- gaśniczych  własnej konstrukcji M-18 DROMADER,  a w latach późniejszych także  samolotów M28 SKYTRUCK.

Poza pracą zawodową wiele czasu poświęcałeś pracy społecznej. W latach 1979-1982 byłeś prezesem FKS „PZL- Stal” Mielec w latach świetności Klubu, a od roku 1967 praktycznie do chwili śmierci członkiem  Koła łowieckiego nr 144 SĘP, a od roku 1990 jego prezesem. Za swoje wielorakie zasługi otrzymywałeś  wiele odznaczeń, w tym m.in. Krzyż Kawalerski OOP, Odznakę „Zasłużony Działacz  Kultury Fizycznej” i najwyższe odznaczenie  łowieckie - medal „ZŁOM”.

Zachowamy Cię na zawsze w naszej pamięci i w sercach, jako Człowieka rzeczowego, życzliwego i przyjaznego  dla wszystkich pracowników, współpracowników, znajomych i przyjaciół.

Żegnamy Cię Drogi  Przyjacielu Józefie jako Postać niezwykle zasłużoną dla Mielca oraz  Ziemi Mieleckiej, a także jako Prawego Człowieka. Odpoczywaj w spokoju.

Rodzinie Zmarłego, oraz licznemu gronu byłych pracowników WSK PZL Mielec, kolegów i przyjaciół, składam  w imieniu licznych organizacji pozarządowych Mielca i Regionu Mieleckiego najszczersze kondolencje.

Śp. Józef Starzyk  pozostanie na zawsze w naszej, jakże wdzięcznej Jemu, pamięci.

Janusz Chojecki
Były dyrektor Pionu Eksportu WSK „PZL- Mielec”
Prezes Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej


Podobne tematy:

- 10-lecie Klubu Miłośników Lotnictwa w Mielcu
- Tu wszędzie jest moja ojczyzna, wystawa KŚT w Wadowicach Górnych
- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TMZM 2022 roku
- XII Spotkanie Lotniczych Pokoleń - Mielec 2022
- VII przegląd KŚT „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Borowa 2022
- Warsztaty ceramiczne KŚT - Nie święci garnki lepią
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych w Kielcach
- Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 2021
- Światełko pamięci 2021 dla zmarłych pilotów, poetów, artystów i członków TMZM
- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń Mielec 2021 z jubileuszem XX-lecia KML
- Uroczysta Gala z okazji 55-lecia TMZM, PZO Sigillum Meriti Civilis 2019
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020

  Copyright © 2006-2023 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII