TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalno¶ć:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualno¶ci 2023  TMZM Mielec 2 miejsce w konkursie „Piękno zamknięte w koronce” Krasne 2023
Nagroda II – Grażyna Pieróg-Kotlarz z K¦T Mielec
01.06.20231 czerwca 2023 roku odbyło się podsumowanie VII Wojewódzkiego Konkursu Koronczarskiego pt. "Piękno zamknięte w koronce" w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie organizowanym przez GOKiB w Krasnem.

W konkursie udział wzięła Grażyna Pieróg-Kotlarz z Klubu ¦rodowisk Twórczych TMZM w Mielcu i zajęła II miejsce w kategorii koronka szydełkowa, gratulujemy!.

W siódmej edycji Wojewódzkiego Konkursu Twórczo¶ci Rękodzielniczej „Piękno zamknięte w koronce” Krasne 2023 jury oceniło 120 prace koronczarskie, twórców z terenu województwa podkarpackiego, z 40 miejscowo¶ci, zgłoszonych indywidualnie lub reprezentuj±cych instytucje kultury.

Konkurs przebiegał w trzech kategoriach: koronkowa szydełkowa, koronka wykonana w innej technice niż szydełkowa oraz praca z wykorzystaniem haftu rzeszowskiego i obejmował twórców w wieku od 15 roku życia.

Kryteriami w ocenie złożonych prac były:
• wierno¶ć stylowi (wybranego przez twórcę),
• zastosowanie technik i materiałów,
• precyzja i technika wykonania,
• oryginalno¶ć i innowacyjno¶ć w podej¶ciu do tradycyjnego wzornictwa regionu,
• poszukiwanie „nowych przestrzeni” dla wzorów i wyrobów zaczerpniętych z tradycji,
• walory artystyczne.

Komisja nagrodziła i wyróżniła prace uczestników:

Kategoria koronka szydełkowa:
Wyróżnienie –Maria Kurpiel, Krystyna Wyszatycka-Konieczna, Teresa Socha, Danuta Kata
Nagroda III – Krystyna Stec, Janina Jastrzębska
Nagroda II – Grażyna Pieróg-Kotlarz z K¦T Mielec
Nagroda I – Maria Malinowska, Danuta Bogusz
GRAND PRIX – Elżbieta Golemo

Kategoria koronka w technice innej niż szydełkowa:
Nagroda II – Małgorzata Habrat
Nagroda I – Beata Babiarz, Jadwiga Sęk, Iwona Poproch, Krystyna Wojtusik

Praca z wykorzystaniem ludowego haftu rzeszowskiego:
Wyróżnienie –Danuta Biały, Agata D±bal, Bartłomiej Jankiewicz
Nagroda II – Teresa Socha

Nagroda Dyrektora Gminnego O¶rodka Kultury i Biblioteki w Krasnem – Władysław Komański

Nagroda Fabryki Nici ARIADNA S.A. – Nagroda Fabryki Nici ARIADNA S.A. – Irena Zarzycka-Ziemińska.

Ponadto Jury postanowiło nagrodzić wszystkie pracę zgłoszone przez twórców dziecięcych:
Aleksandrę Baran (Jodłowa), Kacpra Chmurę (Glinik Górny) i Amelię Mastej (Zawadka Osiecka

Dodatkowo, poza regulaminem praca Ireny Zarzyckiej – Ziemińskiej uzyskała Nagrodę Pracowni Rękodzieła GOKiB w Krasnem.

Dziękujemy wszystkim Twórcom za udział w konkursie oraz zaangażowanie i włożon± pracę w przygotowanie konkursowych prac. Cieszymy się, że wiele z przedstawionych koronek nadal czerpie z tradycji regionu, jak również i z tego, że poszukaj± Państwo nowych form i nowych wzorów i technik w koronczarstwie.

Życzymy wielu nowych inspiracji!

czytaj więcej na FB


Podobne tematy:
- Tu wszędzie jest moja ojczyzna, wystawa K¦T w Wadowicach Górnych
- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TMZM 2022 roku
- XII Spotkanie Lotniczych Pokoleń - Mielec 2022
- VII przegl±d K¦T „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Borowa 2022
- Warsztaty ceramiczne K¦T - Nie ¶więci garnki lepi±
- Twórcy Klubu ¦rodowisk Twórczych w Kielcach
- Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 2021
- ¦wiatełko pamięci 2021 dla zmarłych pilotów, poetów, artystów i członków TMZM
- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu ¦rodowisk Twórczych TMZM
- XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń Mielec 2021 z jubileuszem XX-lecia KML
- Uroczysta Gala z okazji 55-lecia TMZM, PZO Sigillum Meriti Civilis 2019
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020

  Copyright © 2006-2023 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII