TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2023  TMZM Mielec Wystawa pt. "Dwa spojrzenia, jeden obiekt - Smarkata" w Nadleśnictwie w Mielcu
Hubert Sobiszewski - fotografia vel Piotr Pszeniczny - malarstwo
21.04.2023


Foto z wystawy: Hej Mielec, KORSO, Ryszard Niedzielski

21 kwietnia 2023 roku Nadleśnictwo Mielec przy wsparciu Ośrodka Kultury w Chorzelowie oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej były organizatorami wystawy malarstwa i fotografii pt. „Dwa spojrzenia jeden obiekt”, niewielkiej rzeczki Smarkata płynącej wzdłuż granicy Nadleśnictwa Mielec i Nowa Dęba, rozgraniczającej dwie leśne dyrekcje: krośnieńską i lubelską.

"Dwa spojrzenia, jeden obiekt - Smarkata" to pokazanie piękna i różnorodności Smarkatej i jej najbliższej okolicy.
Na wystawie zaprezentowano zdjęcia autorstwa nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec Huberta Sobiczewskiego oraz prace członka Klubu Środowisk Twórczych Piotra Pszenicznego, wykonane pastelami, przedstawiające ten sam obiekt czy miejsce widziane oczami artysty.

- Człowiek został stworzony, by współistnieć z naturą. Ja dzięki naturze mam inspiracje, spokój oraz natchnienie. Malarstwo jest moją odskocznią, lubię się wyciszyć, odreagować - powiedział malarz.

W wernisażu liczny udział wzięli twórcy Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Wiceprezes TMZM Zbigniew Wicherski oraz prezes KŚT Jadwiga Klaus przedstawili twórczość Piotra Pszenicznego oraz złożyli podziękowania za dotychczasową działalność.

Wystawa będzie czynna do 31 czerwca 2023 roku w Nadleśnictwie Mielec.


FILM Dolina Smarkatej - perła Puszczy Sandomierskiej


link do filmu: https://youtu.be/QWpjW3iS070


Utworzenie rezerwatu przyrody „Dolina Smarkatej”
Smarkata to niewielka rzeka o naturalnym, meandrującym korycie pośród lasów dawnej Puszczy Sandomierskiej, na pograniczu gminy Cmolas i Majdan Królewski. Dno potoku jest głównie piaszczyste, a miejscami ilaste i żwirowe, w korycie zalegają pnie drzew, obecne są również bobrowe tamy i rozlewiska. W dolinie Smarkatej licznie występują starorzecza i niewielkie torfowiska niskie.

Swą nazwę zawdzięcza prawdopodobnie bardzo zimnej wodzie, która nawet w okresie lata nadal pozostaje wyjątkowo zimna, niczym górski potok. Dawniej młodzież która szukała ochłody w wodach owej rzeki, często „łapała” katar i normalnie w świecie smarkała. Stąd też, prawdopodobnie wzięła się jej nazwa.

Rdzawy odcień wody, będącej efektem obecności rudy żelaza, często występującej w tym terenie jest charakterystyczny dla Smarkatej. Koryto rzeki to obszar bardzo dynamiczny. Woda cały czas pracuje i toruje sobie nową drogę. Pojawiające się przeszkody: powalone drzewa determinują zmianę biegu rzeki w ten sposób powstają zakola, które z czasem odcinają się i tworzą starorzecza.

W 2019 roku rozpoczęto starania o powołanie rezerwatu przyrody „Dolina Smarkatej”
Podstawowym celem ochrony obszaru jest zachowanie naturalnych procesów przyrodniczych, zarówno przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. Szczególnym walorem tego obszaru są mało zaburzone procesy fluwialne, torfotwórcze oraz naturalna dynamika zbiorowisk leśnych. Ochrona rezerwatowa zapewni trwałość mokradeł (ekosystemy wód słodkich to najbardziej zagrożone siedliska w skali globalnej) oraz wysokiej różnorodności biologicznej. Na szczególną uwagę i ochronę zasługują stwierdzone tam gatunki ptaków jak bocian czarny, żuraw, sóweczka – najmniejsza sowa w Polsce oraz liczne dzięcioły, które do przeżycia potrzebują starodrzewia, również w formie zamierającej. Zimne wody Smarkatej są miejscem życia niezwykle rzadkiego i chronionego raka szlachetnego oraz niewielkiej ryby – śliz. Jednym z najważniejszych chronionych gatunków występujących w Smarkatej i jej dopływach jest rak szlachetny Astacus astacus – rodzimy gatunek raka coraz rzadziej spotykany w całej Polsce. Żyją tak bobry, wydry i kilka gatunków płazów. W bogatym świecie roślin wyróżniają się niezwykłe płaty widłaka jałowcowatego oraz stanowiska bagna zwyczajnego. Na jednych z rozlewisk stwierdzono również pływacza zwyczajnego – roślina owadożerna. Wszystkie te gatunki są w Polsce objęte ochroną.

Już przed II wojną światową obszar ten budził zainteresowanie przyrodników. Wybitny botanik i działacz na rzecz ochrony przyrody prof. Władysław Szafer opisał wtedy roślinność pod Smarkatą Górą, wydmą znajdującą się na obszarze projektowanego rezerwatu. Rezerwat Dolina Smarkatej dobrze uzupełni sieć rezerwatów województwa podkarpackiego.

Obszar położony jest w środku lasu, nie ma więc mowy o jakichkolwiek ograniczeniach dla okolicznej ludności w razie powstania rezerwatu. Ze względu na naturalny charakter lasu oraz dużą ilość terenów podmokłych, teren ten nie jest popularnym miejscem ogólnej turystyki. Proponowana jest ochrona ścisła całego obszaru, jednak możliwe jest turystyczne udostępnienie części rezerwatu i wyznaczenie szlaków pieszo/rowerowo/konnych po istniejących już drogach. Proponowany obszar rezerwatu obejmował by odcinek rzeki na długości około 4,5 km o powierzchnie blisko 200 ha.

 


Zaproszenie
Klub Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, Nadleśnictwo Mielec oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec zapraszają na wernisaż wystawy malarstwa i fotografii pt. "Dwa spojrzenia jeden obiekt - Smarkata" Hubert - fotografia vel Piotr Pszeniczny - malarstwo.
Ten sam motyw - dwa spojrzenia na sztukę.

Wernisaż wystawy 21 kwietnia 2023 roku godz.18:00, sala wystawowa Nadleśnictwa Mielec.

Serdecznie zapraszamyPodobne tematy:
- Tu wszędzie jest moja ojczyzna, wystawa KŚT w Wadowicach Górnych
- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TMZM 2022 roku
- XII Spotkanie Lotniczych Pokoleń - Mielec 2022
- VII przegląd KŚT „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Borowa 2022
- Warsztaty ceramiczne KŚT - Nie święci garnki lepią
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych w Kielcach
- Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 2021
- Światełko pamięci 2021 dla zmarłych pilotów, poetów, artystów i członków TMZM
- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń Mielec 2021 z jubileuszem XX-lecia KML
- Uroczysta Gala z okazji 55-lecia TMZM, PZO Sigillum Meriti Civilis 2019
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020

  Copyright © 2006-2023 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII