TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2022  TMZM Mielec Zmarł śp. dr Jacek Krzysztofik (1953-2023)
Wieloletni członek Zarządu TMZM i były prezes Klubu Miłośników Lotnictwa TMZM
31.03.2023

31 marca 2023 roku z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci śp. dr Jacka Krzysztofika, byłego członka Zarządu TMZM i byłego prezesa Klubu Miłośników Lotnictwa, wielce zasłużonego dla Mielca oraz Ziemi Mieleckiej

KRZYSZTOFIK JACEK RYSZARD, urodził się 25 IX 1953 roku w Mielcu.
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, maturę zdał w 1972 roku. W tym samym roku zatrudniony został w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu. Następnie pracował w WSK „PZL-Mielec” i Robotniczym Centrum Kultury w Mielcu. Od 1989 roku pracował w Elektrociepłowni Mielec.

Studia wyższe ukończył w zakresie historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i otrzymał tytuł magistra, a w 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Tematem rozprawy doktorskiej był Ruch młodzieżowy w województwie rzeszowskim w latach 1944-1948.

Poza pracą zawodową udzielał się w pracach społecznych. Był działaczem ZMS i ZSMP. Pełnił szereg funkcji w Zarządzie Fabrycznym WSK i Miejskim ZSMP w Mielcu. Dwukrotnie zdobywał tytuł laureata Olimpiad Wiedzy Społeczno-Prawnej (dla młodzieży pracującej) na szczeblu wojewódzkim i międzywojewódzkim. Był członkiem Wojewódzkiej i Głównej Komisji Historycznej Ruchu Młodzieżowego w Rzeszowie i Warszawie. Pod koniec lat 80. działał w TPPR, pełniąc funkcję sekretarza Zarządu Zakładowego w WSK Mielec.

Od 1972 roku był członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Przez szereg lat pracował w Zarządzie.
Swoimi zdjęciami upamiętnił wiele ważnych dla Mielca i Towarzystwa wydarzeń. W 2001 roku z jego inicjatywy utworzono Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu, którego był prezesem w latach 2001-2010.

Był autorem i współautorem publikacji historycznych związanych z ziemią mielecką, m.in.: Partie polityczne, organizacje młodzieżowe i ruch związkowy (po 1948 r.), w: Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, T. 2 pod redakcją Feliksa Kiryka, Mielec 1988, Elektrociepłownia „PZL Mielec” Sp. z o.o. (Mielec 1998), Godni pamięci / Zasłużeni działacze ruchu ludowego ziemi mieleckiej zmarli w XX wieku (wspólnie z Franciszkiem Śliwą, Mielec 2000), W pocie czoła/ Represjonowani z przyczyn politycznych (wspólnie z Jerzym Kazaną, Mielec 2002), Andrzej Kędzior 1851-1938, TMZM, Mielec 2002 i 2011. Był głównym inicjatorem wydawania od 1998 r. rocznika TMZM „Mieleckie Zapiski” i kierownikiem jego zespołu redakcyjnego (do 2008 r.). Wybierał materiały źródłowe, pisał artykuły. Przygotował do druku książkę Bogumiły Gajowiec Podolscy (Mielec 2001). W 2018 r. przeszedł na emeryturę. Wyróżniony odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Zmarł 31 III 2023 roku.


Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie i bliskim śp. Jacka Krzysztofika składamy szczere wyrazy współczucia.

Pogrążeni w żalu Zarząd i członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej
oraz Klubu Miłośników Lotnictwa w Mielcu.


Dr Jacek Krzysztofik
Zarys powstania i 10-letniej działalności Klubu Miłośników Lotnictwa w Mielcu w latach 2001-2011
15.03.2012


Link do filmu: https://youtu.be/DVMtiU0Kl48


Podobne tematy:

- 10-lecie Klubu Miłośników Lotnictwa w Mielcu

- Tu wszędzie jest moja ojczyzna, wystawa KŚT w Wadowicach Górnych
- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TMZM 2022 roku
- XII Spotkanie Lotniczych Pokoleń - Mielec 2022
- VII przegląd KŚT „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Borowa 2022
- Warsztaty ceramiczne KŚT - Nie święci garnki lepią
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych w Kielcach
- Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 2021
- Światełko pamięci 2021 dla zmarłych pilotów, poetów, artystów i członków TMZM
- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń Mielec 2021 z jubileuszem XX-lecia KML
- Uroczysta Gala z okazji 55-lecia TMZM, PZO Sigillum Meriti Civilis 2019
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020

  Copyright © 2006-2023 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII