TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po pracy:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec Komentator
TMZM Mielec Księga gości
TMZM Mielec

aktual:

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Aktualności      
TMZM Mielec

Rajd rowerowy "Szlakiem gen. Sikorskiego"  
[12-05-2007] ... [galeria] ... [flash]

Chcąc uczcić oraz przybliżyć młodzieży postać Wielkiego Polaka – rodaka ziemi mieleckiej Generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera zorganizowało w sobotę 12.05.2007 roku jednodniowy Rajd Rowerowy „Szlakiem gen. Sikorskiego”. Pomocą służyło także Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Mielcu. Pomysłodawcą, koordynatorem i prowadzącym imprezę był Marek Woźniak – członek Zarządów TMZM i PTTK. W rajdzie wzięło udział ponad 30 uczestników – harcerze ZHP z Hufca Mielec im. Antoniny Gębicowej /przewodzili instruktorzy phm.Andrzej Kobylarz oraz phm.Bartłomiej Maryniak/, grupa z PTTK z prezes Barbarą Sokół oraz członkowie Zarządu TMZM. Miejscem rozpoczęcia imprezy był parking obok Górki Cyranowskiej.


Sygnał do startu /wystrzałem ze startera/ dał Jerzy Kazana - prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Następnie cała grupa ścieżką rowerową obok SSE pojechała w kierunku na Mościska, by swój pierwszy postój zrobić przy figurce Matki Bożej Leśnej. Po krótkiej modlitwie o szczęśliwy przebieg imprezy, przez Trześń i Ławnicę, uczestnicy rajdu udali się do Tuszowa Narodowego. Ten odcinek rajdu przebiegał opracowanym i wyznaczonym przez Oddział Miejski PTTK Mielec zielonym szlakiem turystycznym nazwanym „Szlakiem gen. Sikorskiego”. Po przybyciu do Tuszowa delegacja harcerzy w mundurach złożyła wiązankę kwiatów pod popiersiem gen. Sikorskiego znajdującym się przed domem Jego urodzin, w którym mieści się Izba Jego Pamięci. Tam pani dyrektor Renata Paterak opowiedziała o życiu i działalności generała oraz pokazała pamiątki, zdjęcia, oryginalne dokumenty, mundury, publikacje oraz kopie ważnych dokumentów historycznych związanych z gen. Sikorskim. Przekazała również cenną książkę dla laureata konkursu o życiu gen. Sikorskiego, którą ufundował Jerzy Rzepka - prezes Towarzystwa Społeczno Kulturalnego im. Generała Wł. E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym. W imieniu uczestników podziękowania złożył v-ce prezes TMZM Janusz Zborowski i przekazał pani dyrektor kilka egzemplarzy książek wydanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej. Po wpisaniu się do Księgi Pamiątkowej i zrobieniu zdjęć uczestnicy rajdu udali się przez Malinie, obok dworku Tarnowskich, do Chorzelowa. W tutejszym kościele w dniu 7.07.1881 roku został ochrzczony gen. Sikorski, co upamiętnia wmurowana tablica oraz oryginalna chrzcielnica. Krótką historię tutejszej parafii przedstawił oraz oprowadził po kościele dr Jacek Krzysztofik – członek Zarządu TMZM. W Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec z/s w Chorzelowie uczestnicy rajdu mogli odpocząć po trudach.

Zorganizowano tutaj piknik z pieczeniem kiełbasek i przeprowadzono konkurs z nagrodami – „Życie gen. Sikorskiego”. W konkursie, który przeprowadził Stefan Kaczmarczyk, wzięli udział: Alicja Białek i Ewa Śmist (zespół z Mielca) oraz Justyna Matuszek i Krystian Pazdan ( zespół z Chorzelowa). Oba zespoły wykazały się dobrą wiedzą i uzyskały równorzędny wynik. Po dodatkowej rundzie pytań nagrodę główną otrzymała Ewa Śmist, uczennica kl.IIIg Gimnazjum nr 1 w Mielcu. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Zarząd TMZM. Po odpoczynku i zjedzeniu kiełbasek grupa powróciła do Mielca, by w lasku obok Hotelu Polskiego zakończyć rajd.

Woźniak Marek

TMZM Mielec
 Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII