TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Zmarła Maria Błażków, wieloletnia dyrektor MBP w Mielcu

Wiceprezes Klubu Środowisk Twórczych, Wiceprezes TMZM w latach 2011-2014
22.12.2016

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 22 grudnia 2016 roku zmarła Maria Błażków wieloletnia Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu, wiceprezes Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

Maria Błażków urodziła się 27 maja 1956 roku w Mielcu. Ukończyła Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie w Krośnie oraz bibliotekoznawstwo i informację naukową w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1977 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podleszanach, jako kierownik placówki w Woli Mieleckiej. W sierpniu 1978 roku przeszła do Biblioteki RCK Mielec, w latach 1990 - 1992 była jej kierownikiem.

W 1997 roku została mianowana zastępcą dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu do spraw Biblioteki, gdy ta działała już jako samorządowa Miejska Biblioteka Publiczna - w strukturach SCK, sprawowała funkcję dyrektorską w MBP do 2016 roku.

Pracy w bibliotece poświeciła się bez reszty, realizując plany związane z modernizacją i unowocześnieniem tej instytucji. Czas, w którym Maria Błażków zajmowała się budowaniem kreatywnego zespołu i dążeniami do uczynienia z mieleckiej biblioteki nowoczesnej placówki nie należał do najłatwiejszych. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ważyły się losy wszystkich bibliotek w kraju, sytuacja bibliotekarstwa była niepewna, ale dzięki swojemu profesjonalizmowi i zaangażowaniu Maria Błażków szczególnie z filii bibliotecznych uczyniła nowoczesne i dobrze zaopatrzone w nowości wydawnicze placówki z ciekawą ofertą edukacyjną. Od 1998 roku mieleckie biblioteki zaczęły usprawniać swoją pracę wprowadzając stopniowo narzędzia informatyczne, zostały uruchomione punkty bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców naszego miasta oraz znacząco zmieniły się księgozbiory mieleckich Bibliotek.

Za swoją pracę - tę zawodową i tę społeczną została uhonorowana w 2006 roku Złotą Odznaką 40-lecia TMZM, w 2010 roku została wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, 30.06.2011 r. otrzymała odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, natomiast 24.03.2014 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. W ramach Jubileuszu 50-lecia TMZM 07.11.2014 r. przyznano Marii Błażków Złotą Odznaką Jubileuszową.

Maria Błażków działała także społecznie poświęcając tej stronie swojej aktywności wiele czasu i jeszcze więcej energii. Dzięki Jej pomocy i zaangażowaniu energicznie działa na terenie Mielca Grupa Literacka Słowo, promująca i zrzeszająca rodzimych ludzi pióra; systematycznie współpracowała z Klubem Środowisk Twórczych i Klubem Miłośników Lotnictwa, działających przy TMZM w Mielcu. Również z wielkim sercem i oddaniem zaangażowała się w prace i inicjatywy Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, pełniąc funkcję wiceprezesa w latach 2011-2014.

Wiele dobrego czyniła pracując społecznie jako członek Kapituły Nagrody im. Adama Chmielowskiego – Św. Brata Alberta w Mielcu. Zadaniem Kapituły było wyszukiwanie w mieleckiej społeczności osób wybitnie zasłużonych na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego w Mielcu.

Na drodze dalszej pracy na rzecz mieleckiej Biblioteki stanęła choroba Marii Błażków, w następstwie której złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska. Pracownicy Biblioteki organizowali akcje charytatywne, gdzie zbierali pieniądze na leczenie Marii Błażków. Zmarła 22 grudnia 2016 roku.

Pożegnanie Śp. Marii Błażków nad otwartą mogiłą w dniu 28.12.2016 przez Prezesa TMZM – Janusza Chojeckiego

Śp. Pani Maria Błażków dobrze zasłużyła się  Towarzystwu Miłośników Ziemi Mieleckiej, była w Zarządzie Towarzystwa w kadencji  2011-2014 pełniąc bardzo aktywnie odpowiedzialną funkcję  Wiceprezesa Zarządu, a w latach 2010-2014 także pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu  Klubu Środowisk Twórczych przy TMZM.

Współpracowała ściśle z Grupą Literacką „Słowo”, była organizatorem wielu spotkań literackich i autorskich w Mieleckiej Bibliotece Publicznej przy SCK w Mielcu, którą zarządzała przez blisko 20 lat. Pomagała w znaczący sposób  w wydawaniu tomików poezji członków Grupy Literackiej „SŁOWO”, a także w promocji innych  utworów literackich.  Opracowywała z poświęceniem wnioski umożliwiające otrzymywanie dotacji na działalność wydawniczą, artystyczną, organizację plenerów, wycieczek, których pokłosiem były liczne wystawy twórców zrzeszonych w Klubie Środowisk Twórczych. W Klubie Miłośników Lotnictwa przy TMZM pomagała przez wiele lat przy organizacji  Spotkań Lotniczych Pokoleń,  była  współautorką konkursów Literackiego i Plastyczno-Fotograficznego  organizowanych jako imprezy towarzyszące  Spotkaniom Lotniczych Pokoleń.

Swoją działalność  społeczną  we wszystkich strukturach organizacyjnych TMZM wykonywała z olbrzymim zaangażowaniem i oddaniem,  z pasją, traktowała ją jako misję na rzecz mieleckiego środowiska, na rzecz Ziemi Mieleckiej.

Swoją działalność społeczną w Towarzystwie wykonywała niejednokrotnie kosztem rodziny i życia prywatnego. Zawsze życzliwa, uśmiechnięta, otwarta na ludzi, którym zawsze służyła trudną do przecenienia pomocą. Była Dobrym Duchem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

Za swoją pracę  zawodową i społeczną została uhonorowana w 2006 roku „Złotą Odznaką 40-lecia TMZM”, w 2010 roku została wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, w roku  2011 otrzymała odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  natomiast  w roku 2014  została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. W ramach Jubileuszu 50-lecia TMZM  obchodzonego w 2014 r. przyznano Marii Błażków „Złotą Odznaką Jubileuszową TMZM”.

Walcząc dzielnie z postępującą chorobą, nadal, niemalże do końca życia, służyła Towarzystwu Miłośników Ziemi Mieleckiej dobrą radą i pomocą, żyła Towarzystwem na codzień.  Była działaczem społecznym na rzecz  Mieleckiej Ziemi „z krwi i kości” , jakich dziś już rzadko się  spotka!  Droga Pani Mario, dziś, żegnając Panią , pragnę w imieniu własnym oraz w imieniu Zarządu TMZM i wszystkich  Członków TMZM podziękować Pani za Wszystko to, co uczyniła Pani dla Mieleckiej Społeczności, dla Mieleckiej Ziemi! Pozostanie Pani na zawsze  w naszych sercach i naszej wdzięcznej Pani pamięci jako Wzór ciepłej, życzliwej, pełnej poświęceń dla naszego środowiska, Osoby, jako Wzór działacza społecznego godnego  do naśladowania przez nas i przez przyszłe pokolenia.

Niech Pani odpoczywa w Pokoju! Cześć Jej Pamięci!  


Podobne tematy:
- Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi dla członków TMZM
  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII