TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Mielczanie odznaczeni przez Prezydenta RP Krzyżami Zasługi
Srebrne Krzyże Zasługi dla Andrzeja Talarka, Janusza Wyziny, Marka Zalotyńskiego
14.09.2016

W Sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się 14 września 2016 r. uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła zasłużonym mieszkańcom województwa odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP.

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy na wniosek wojewody podkarpackiego Ewy Leniart Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 24 mieszkańców regionu, którzy wyróżnili się zasługami w działalności na rzecz państwa i społeczeństwa – mi. in. w działalności na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju i upowszechniania kultury, sportu, kształtowania postaw patriotycznych, a także wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Członkowie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera
Srebrne Krzyże Zasługi w rozwoju i upowszechnianiu kultury otrzymali Andrzej Talarek i Janusz Wyzina.

Ze Związku Strzeleckiego ,,Strzelec’’
Srebrne Krzyże Zasługi w uznaniu kształtowania postaw patriotycznych oraz kultywowaniu tradycji wojskowych otrzymali Bogusław Kołacz i Marek Zalotyński.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał Andrzej Zemmel.

Gratulując odznaczonym, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe są formą uznania dla wyróżniającej się działalności wykraczającej poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną i zaangażowanie w różne inicjatywy. „Dzięki Państwa pracy i aktywności nasz kraj się rozwija” – podkreśliła wojewoda.

tekst: Janusz Wyzina
opracowanie: Zbigniew WicherskiFoto: Roman Trojnacki
 

link do zdjęć: https://goo.gl/photos/3DeRhYHtmRJN63Sh6


  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII