TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Warto zobaczyć   TMZM Mielec Zabytki  TMZM Mielec Szkoła pod zegarem
skrypty php, skrypty JS, shout

 

Budynek ten mieści się przy przy ul. T.Kościuszki 4, zbudowany został w 1873 r., murowany z cegły, otynkowany, dwukondygnacyjny, dach dwuspadowy (kryty blachą. Na ryzalicie od ul. T.Kościuszki umieszczono datę 1873 r. nad głównym wejściem. Obiekt użytkowały kolejno: szkoła mieszana 5-klasowa, szkoła męska i szkoła przemysłowa (do I wojny światowej), wojsko (1915) i ponownie szkoły - męska i przemysłowa. Budynek ten jako jeden z pierwszych w powiecie otrzymał w 1924r. instalację elektryczną.

Ważnym wydarzeniem było zamontowanie zegara na frontonie budynku, gdyż był to pierwszy i dotychczas jedyny publiczny chronometr na terenie miasta. Odtąd przyjęła się nazwa „szkoła pod zegarem”. W 1927r. budynek rozbudowano, dostawiając nowe skrzydło od ulicy Kościelnej. W czasie okupacji hitlerowskiej większość budynku zajmowały urzędy okupacyjne (m.in. biuro wysiedleńcze, urząd leśny) oraz żandarmeria lub wojsko.

 
15 IX 1944 roku miesiąc po wyzwoleniu Mielca spod okupacji hitlerowskiej, budynek został w dużej części zniszczony po niemieckim ostrzale artyleryjskim zza Wisłoki. W latach 1947-1948 zakończono odbudowę budynku i wprowadzono doń szkołę męską, od roku 1951 - Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego (później LO Nr 26). Pod koniec lat 60 budynek został całkowicie przekazany szkole podstawowej. W latach 1969 - 1970 przeprowadzono remont i dobudowano skrzydło z salą gimnastyczną. 20 maja 1978r. „szkoła pod zegarem” przyjęła imię Tadeusza Kościuszki, który pozostał jej Patronem do dziś.


  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII