TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Warto zobaczyć   TMZM Mielec Zabytki  TMZM Mielec Kościół św. Marka
skrypty php, skrypty JS, shout

 

Kościół ten znajduje się przy ul. Rzecznej, w pobliżu rzeki Wisłoki, na terenie parafii św. Mateusza. Zbudowany został prawdopodobnie w latach 1792 - 1795, początkowo jako kaplica cmentarna p. w. św. Michała, później p. w. św. Marka. (Na podstawie dekretu cesarza Józefa II z 1784 r. zamknięto cmentarz przy kościele św. Mateusza i urządzono nowy nad rzeką Wisłoka.)

Postawiony na rzucie prostokąta zamkniętego półkoliście (od strony prezbiterium), orientowany, murowany, w stylu
późno-barokowym. W 1942 r., w ramach gruntownego remontu zniszczonego kościoła, od wschodu dobudowano zakrystię. Organizatorami remontu byli: ks. Adolf Lachman, ks. Józef Szafer, inż. Piotr Przemysław Więckowski, inż. arch. Jan Chutkowski i cechmistrz Stanisław Weryński. Ściany na zewnątrz i wewnątrz zostały podzielone uproszczonymi pilastrami, na zewnątrz narożniki zaokrąglone, belkowanie uproszczone z bogato profilowanym gzymsem. Fasadę zwieńczono oprofilowanym szczytem ze spływami i barokowymi figurami św. Marii Magdaleny i św. Hieronima. Pośrodku górnej części fasady, w ramie okiennej znajduje się witraż Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po prawej stronie głównego wejścia zamontowano w listopadzie 1986 r. tablicę upamiętniającą to miejsce jako punkt kontaktowy i schronienie Władysława Jasińskiego „Jędrusia" i wielu innych żołnierzy AK.

Wewnątrz świątyni - w prezbiterium - stoi ołtarz z krzyżem i wizerunkiem Pana Jezusa (odnowiony w 2002 r.). Po lewej stronie ołtarza umieszczono figurę Najświętszej Maryi Panny, którą odnaleźli harcerze w piwnicy pod kościołem w czasie remontu w 1942 r. (Została odrestaurowana w Krakowie.) Na półkolistej ścianie znajdują się powstałe w latach 80. freski przedstawiające postacie biskupa Stanisława ze Szczepanowa i błogosławionej Karoliny Kózkówny. Wykonał je Jan Wozowicz - artysta malarz z Mielca. Ponadto z lewej strony ołtarza umieszczono kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a z prawej - portret św. Marka Ewangelisty, zaś na lewej bocznej ścianie - figurki Pana Jezusa i św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem, a na prawej bocznej ścianie - figurki Najświętszej Maryi Panny i Św. Józefa z Dzieciątkiem. Nad figurami znajdują się freski nawiązujące do „Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny", wykonane przez J. Wozowicza.

Kościół otacza trawiasty teren dawnego cmentarza, ale już tylko z nielicznymi jego pozostałościami.

 


  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII