TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Warto zobaczyć   TMZM Mielec Zabytki  TMZM Mielec Gimnazjum
skrypty php, skrypty JS, shout

 

Mieleckie Gimnazjum

Jest to największy budynek na terenie Starego Mielca, usytuowany przy ul. J. Kilińskiego 24, na osiedlu tegoż patrona. Starania o jego wybudowanie, choć w dużym stopniu uzależnione od uzyskania zgody na uruchomienie gimnazjum, czyniono już w latach 90. XIX w. W 1898 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o bezpłatnym przekazaniu placu pod budowę nowej szkoły. Kłopoty finansowe miasta nie pozwoliły jednak na rozpoczęcie budowy po otwarciu gimnazjum w Mielcu (1905). Dopiero w 1908 r. zlecono wykonanie dokumentacji znanemu architektowi Tadeuszowi Tekielskiemu z Rzeszowa. Zaprojektował on monumentalny gmach z cegły, trzykondygnacyjny na wysokim podpiwniczeniu i z wysokim dachem ceramicznym. Koszt budowy określono w wysokości 300 000 koron. Po uzyskaniu dotacji rządowych w wysokości 100 000 koron w 1910 r. rozpoczęto prace budowlane. Wykonywała je krakowska firma Jakuba Bettera i Maurycego Flachny, a czyniła to tak fachowo i sprawnie, że już przy końcu roku 1912 r. obiekt (oraz budynek bursy i budynek z salą gimnastyczną) był gotowy do użytku.

Uroczystość poświęcenia gmachu odbyła się 3 grudnia 1912 r. Gmach gimnazjalny zdecydowanie wyróżniał się w panoramie miasta od strony zachodniej. Oprawę głównego wejścia stanowił kamienny portal nawiązujący do stylu romańskiego i renesansowego. Nad portalem wykonano płaskorzeźbę dwugłowego orła austriackiego i napis: "c. k. Gimnazyum". Ponadto szereg detali architektonicznych wykonano w modnym wówczas stylu neogotyckim.

W czasie I wojny światowej, od VIII 1914 r. do X 1915 roku budynek zajęty był przez wojsko najpierw na koszary, a później na szpital wojskowy i prowizoryczne więzienie dla jeńców wojennych. Po odejściu wojska na wschód budynek zwrócono szkole, która eksploatowała go bez większych zmian do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Wtedy to usunięto wszystkie austriackie symbole państwowe, w tym godła i portrety cesarza, a dwugłowego orła na frontonie upodobniono do orła polskiego.

W czasie okupacji hitlerowskiej obiekty zostały zajęte przez szkołę dla młodzieży z rodzin volksdeutschów i reichsdeutschów oraz magazyn zbożowy i skład części lotniczych. Od sierpnia 1944 r. do stycznia 1945 r. w budynku urządzono radziecki szpital wojskowy. W styczniu 1945 r. front przesunął się na zachód i po wyprowadzeniu szpitala obiekt oddano dyrekcji Gimnazjum i Liceum. Jeszcze w zimie tegoż roku, po wykonaniu prac porządkowych i przy trwających pracach modernizacyjnych, w gmachu rozpoczęto zajęcia szkolne.

W 1951 r. nastąpiła zmiana użytkownika gmachu. Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego im. St. Konarskiego została przeniesiona do budynku szkolnego "pod zegarem" przy ul. T. Kościuszki, a nowym gospodarzem zostało Liceum Pedagogiczne. W latach 50. i 60. kilkakrotnie poddawano obiekt remontom bieżącym W 1967 r., z okazji 28 rocznicy wybuchu II wojny światowej, odsłonięto tablice upamiętniającą zamordowanych i poległych w czasie tej wojny nauczycieli i uczniów Gimnazjum i Liceum. Oz 1970 r., po zakończeniu działalności LP. obiekt użytkowany był przez Technikum Elektryczne, przekształcone od roku szkolnego 1974/1975 na Zespól Szkół Zawodowych. 10 V 1986 r., w związku z nadaniem ZSZ imienia prof. Janusza Groszkowskiego, odsłonięto wizerunek patrona i okolicznościowy napis. W jubileuszowym roku 80-lecia gmachu (1992) przystąpiono do kompleksowego remontu gmachu i modernizacji jego wewnętrznych urządzeń.


  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII