TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Warto zobaczyć   TMZM Mielec Zabytki   TMZM Mielec Cmentarz Parafialny
skrypty php, skrypty JS, shout


Cmentarz Parafialny przy ulicy H.Sienkiewicza

Powstał w latach 1860 - 1870. Pomni przykrych doświadczeń z cmentarzem nad Wisłoka mielczanie ulokowali kolejne miejsce pochówku na niewielkim piaszczystym wzniesieniu, w bezpiecznej (wtedy) odległości od śródmieścia i cieków wodnych. Otoczono je trwałym murem z bramą główną od strony drogi. Pierwsze groby pojawiły się już w latach 60. w środkowej części cmentarza. W tej części w 1889 r. dwie rodziny mieleckie (Piechocińscy i Ratusińscy) wybudowały kaplicę cmentarną. W dalszych latach budowano grobowce i groby coraz dalej od kaplicy w stronę linii kolejowej i drogi tarnobrzeskiej. Oprócz mielczan pochowano w wydzielonej części cmentarza nieznanych żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej oraz w kilku zbiorowych mogiłach poległych w czasie II wojny światowej, w tym również, w odrębnych kwaterach, żołnierzy niemieckich. Ta nekropolia funkcjonowała aż do 1976 r. (Wtedy to otwarto cmentarz komunalny przy ul. Królowej Jadwigi na osiedlu Smoczka.) W późniejszych latach chowano na niej zmarłych wyłącznie do wolnych miejsc w grobowcach.

Pojawiły się także nowe okazałe grobowce, które wybudowano najczęściej w ramach remontu starych. W ostatnim roku XX wieku ten najbardziej znany mielecki cmentarz jest pełen kontrastów. Piękny zabytkowy pomnik z piaskowca sąsiaduje z nowoczesną marmurową płytą, grobowiec wieloosobowy z zaniedbaną, bezimienną już mogiłą. Do najstarszych, posiadających czytelne daty, należą groby Franciszka Graczyńskiego (1871), Adolfa Grzymały Remera (1873) i Jędrzeja Kolasińskiego z 1874 r. Centralnymi budowlami są wspomniana już kaplica oraz oddalony od niej o kilkadziesiąt metrów kompleks grobowców przy skrzyżowaniu dwóch głównych alej. Uwagę zwraca grobowiec mieleckich proboszczów, w którym pochowani są: ks. Franciszek Pawlikowski (1862 -1932), ks. Adolf Lachman (1870 -1942), ks. Michał Nawalny (1882 -1957) i ks. mgr Wojciech Madej (1909-1980). Sąsiadują z nim grobowce wielce zasłużonych: dr. inż. Andrzeja Kędziora, inż. Jana Haładeja i Franciszka Kazany oraz ich rodzin. W środkowej części cmentarza znajdują się grobowce innych starych rodzin mieleckich, tworzących przez długie lata historię miasta: Achtylów, Baryckich, Borzęckich, Brożonowiczów, Dębickich, Drobów, Działowskich, Dziekanów, Gardulskich, Gwoździowskich, Graczyńskich, Indyków, Jasińskich, Jeżów, Kolasińskich, Korpantych, Krempów, Kowalskich, Kłosów, Kra-dynów, Kaniów, Leyków, Lachnitów, Łojczyków, Marcinków, Olszewskich, Ortylów, Pawlikowskich, Pancerzów, Podolskich, Polaków, Pyrzyńskich, Ryniewiczów, Rymanowskich, Soko¬łów, Sadowskich, Ślósarków, Solarskich, Surowców, Toczyńskich, Weryńskich, Wanatowiczów, Witków, Woźniaków, Wydrów, Wyczałków i Zelasków.

Powszechnym szacunkiem otoczone są też Miejsca Pamięci Narodowej: mogiły powstańców styczniowych, zbiorowe mogiły żołnierzy z I wojny światowej (odrębne hasło - cmentarz wojskowy), zbiorowa mogiła zakładników rozstrzelanych w Złotnikach 3 XI 1943 r., zbiorowa mogiła zakładników rozstrzelanych w Charzewicach 20 X 1943 . i innych żołnierzy AK, zbiorowa mogiła żołnierzy z kampanii wrześniowej 1939 r. oraz zbiorowa mogiła pracowników PZL Mielec poległych w czasie nalotu samolotów niemieckich 2 LX 1939 r. Wyznaniowy charakter cmentarza podkreślają 2 drewniane krzyże i figura Chrystusa Frasobliwego w stylu ludowego baroku z 2 poł. XIX w. Nastrój spokoju i powagi podkreślają liczne stare drzewa pochylające się nad grobami. Cmentarz ogrodzony jest murem ceglanym z prześwitami w kształcie krzyża (od strony ul. Sienkiewicza i ul. Długosza) oraz siatką (od strony zachodniej). Główne dwa wejścia (od ul.Sienkiewicza i ul. Długosza) posiadają bramy, otwierane oficjalnie tylko w czasie pogrzebów i na Wszystkich Świętych.

Kaplica grobowa Piechocińskich i Rarusińskich

Parafia rzymskokatolicka św. Mateusza wybudowana została w 1889 r. w centralnej części cmentarza parafialnego przy ul. H. Sienkiewicza, na zlecenie Wojciecha i Rozalii (z Pyzikiewiczów) Piechocińskich. Murowana z cegły i otynkowana. Eklektyczna, ozdobę stanowią pilastry na zewnątrz przy narożnikach, przy wejściu i górnej części ściany szczytowej. Na szczycie dachu nad wejściem umieszczono krzyż, a pośrodku dwuspadowego dachu (krytego blachą) wykonano wieżyczkę z sygnaturką.

Bezpośrednio nad drzwiami wejściowymi znajdują się trzy tabliczki z napisami:
1) Fundatorowie Wojciech i Rozalia z Pyzikiewiczów Piechocińska,
2) 1889,
3) Odnowiono 1962 Ratusińscy.
Po obu stronach drzwi wejściowych wmurowano epitafia zmarłych, pochowanych w podziemiach kaplicy; po lewej stronie: Józefy Ratusińskiej (1905-2000), Rozalii i Wojciecha Piechocińskich, Anieli Ratusińskiej (1879-1949), Tekli z Madejskich Piechocińskiej; po prawej stronie: Antoniego Ratusińskiego (1909-1977), Walentego Działowskiego (1846-1918), Romana Ratusińskiego (1911-1945), Jadwigi Ratusińskiej (1898-1927), Marii Ratusińskiej (1897-1905) i Józefa Ratusińskiego (1868-1914). Przy niektórych epitafiach umieszczono fotografie zmarłych. We wnętrzu kaplicy znajduje się ołtarzyk z dwiema kolumienkami i obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego pośrodku. Po lewej stronie ołtarza wisi obraz przedstawiający uzdrowienia chorego przez Pana Jezusa, a po prawej dwa obrazy Matki Bożej z Dzieciątkiem, z których jeden jest kopią obrazu z kościoła OO. Bernardynów w Leżajsku. W czasie ostatniego remontu (1998-2000) m. in. odnowiono tynki zewnętrzne i wewnętrzne oraz wykonano nową posadzkę z kamiennych płytek


  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII