TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Warto zobaczyć   TMZM Mielec Zabytki  TMZM Mielec Bursa gimnazjalna, Kaplica św. Stanisława Kostki w Mielcu
skrypty php, skrypty JS, shout


W 1907 r. powołano Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej, które doprowadziło do
wybudowania w latach 1911-1912 okazałego budynku bursy w sąsiedztwie gmachu gimnazjum. Projekt budowlany wykonał architekt A.Tarkowski z Tarnowa według programu opracowanego przez ks. Romana Sitkę, a nadzór nad budową sprawował mielczanin inż. Jan Haładej. W budynku znajdowała się kaplica, pomieszczenia mieszkalne i kuchnia.


Budowa Budynku Bursy z Kaplicą

Obok bursy zasadzono drzewa owocowe i założono ogród warzywny. W czasie okupacji hitlerowskiej budynek bursy zamieszkiwała uczęszczająca do gimnazjum młodzież z rodzin niemieckich i tych, które podpisały niemiecką listę narodową -Volkslistę. (Nie istniały polskie gimnazja, a kształcenie młodych Polaków mogło odbywać się wyłącznie na poziomie podstawowym i to w bardzo ograniczonym zakresie.) W kaplicy urządzono magazyn. Po wyzwoleniu Mielca (6 VIII 1944r.) do bursy wprowadziła się młodzież Gimnazjum i Liceum, a kaplicy przywrócono funkcję sakralną. W czasie jednego z ostrzałów artyleryjskich (13 XI 1944r.) prowadzonych przez Niemców zza Wisłoki pocisk wpadł do piwnicy bursy i zabił oraz ranił kilku chroniących się tam nauczycieli i uczniów. W latach 50. i 60. część internatową zamieszkiwały dziewczęta z Liceum Pedagogicznego, a od lat 70 dominującą grupę stanowiły dziewczęta z Liceum Ekonomicznego

Kaplica św. Stanisława Kostki w Mielcu

Kaplica św. Stanisława Kostki urządzona jest w zachodniej części bursy gimnazjalnej. Wybudowana w/g projektu byłego katechety gimnazjalnego ks. Romana Sitki (wyniesionego później na ołtarze) do użytku została oddana w 1912 r. Poświęcenia tak kaplicy jak i bursy dokonał w dniu 3.XII.1912 r. Biskup Tarnowski ks. Leon Wałęga. Do wybuchu II wojny światowej opiekunami kaplicy byli: ks. Roman Sitko, ks. Walenty Chrobak, ks. Wawrzyniec Dudziak i ks. Wincenty Bialik. Ponadto opiekunem a później Rektorem Kaplicy św. Stanisława Kostki był ks. Bolesław Gwoździowski. W czasie okupacji niemieckiej kaplica była zamknięta. Po opuszczeniu Mielca przez Niemców natychmiast wznowiono odprawianie nabożeństw, ale 13.11.1944 r. w czasie ostrzału Mielca jeden z pocisków niemieckich uderzył w zachodnią część kaplicy w której odbywała się Msza Św. z okazji 218 rocznicy kanonizacji św. Stanisława Kostki. Kilka osób zginęło, a ks. Gwoździowski stracił nogę. Kaplicę wkrótce odbudowano, a ks. Gwoździowski, do końca życia pełnił obowiązki katechety szkół średnich, oraz opiekował się kaplicą, która była jego ulubionym miejscem modlitwy.

Odrębnie funkcjonowała kaplica Św. Stanisława Kostki, która od 1979 r. pełniła przejściowo funkcję kościoła parafialnego tworzącej się parafii Ducha Świętego. Aktualnie kaplica należy do tejże parafii, a pozostała część budynku wchodzi w skład obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Warszawskiej.

W roku 2007 społecznym zaangażowaniem odnowiono część frontową kaplicy łącznie z figurą Matki Boskiej. Organizacją i kierowaniem odnowy zajął się Leon Pisarczyk jeden z wiernych parafii Ducha Św. oraz Stanisław Dusberger - organista kaplicy. Dokonano całkowitej przebudowy schodów wejściowych, stopnie schodów wyłożono efektownie płytkami, a przed kaplicą ustawiono nowe ławki. W górnej części elewacji frontowej rodzina Czesława Głodzika ze Złotnik wykonała metalowy krzyż.

wichz


  Copyright © 2006-2013 TMZM Mielec &  Wicherski MCMLXII