TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Warto zobaczyć   TMZM Mielec Rezerwaty przyrody  TMZM Mielec Bagna Przecławskie  TMZM Mielec Rezerwat Buczyna  TMZM Mielec Rezerwat Pateraki
skrypty php, skrypty JS, shout

Cyranowski las


Jeden z lasów w południowo-zachodniej części Puszczy Sandomierskiej. Od XIII w. do 1944 r. stanowił własność kolejnych właścicieli północno-wschodniej części Mielca i majątku na Cyrance. W swej długiej historii był dostarczycielem drewna i innych produktów związanych z funkcjonowaniem lasu. Dokumenty z XVI '''. informują, że faktorzy, zarządzający w imieniu Mieleckich m.in. majątkiem cyranowskim, ekspediowali drogą wodną w kierunku Gdańska duże ilości płodów rolnych i leśnych, w tym drewniane klepki. Las ten był też wielokrotnie schronieniem dla miejscowej ludności przed najeźdźcami.

W nim wyznaczono miejsce koncentracji i ćwiczeń wojskowych oddziałów idących na pomoc powstaniu styczniowemu w 1863 roku, a w latach 1912 - 1914 odbywały się szkolenia wojskowe formacji Związku Strzeleckiego i „Strzelca" pod nadzorem Józefa Piłsudskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej las został bardzo zniszczony. Jego duża część była rejonem niemieckiego poligonu artyleryjskiego i niemieckich obozów wojskowych. Na skutek wyrębu drzewostanu na cele budowlane i pod drogi, obiekty wojskowe oraz dla powiększenia pola obserwacji ćwiczeń artyleryjskich - tereny te zostały niemal całkowicie wylesione. Po zakończeniu działań wojennych na wschodnich terenach powiatu mieleckiego, na podstawie postanowień reformy rolnej PKWN, w latach 1944 - 1945 przejęto teren lasu od ostatniego właściciela - Andrzeja Oborskiego na Skarb Państwa. 7 II 1945 r. wójt Gminy Mielec -Wieś Julian Osmolą przekazał go Nadleśnictwu Państwowemu Mielec -Smoczka, a ono z kolei w późniejszych latach Nadleśnictwu Wojsław.

Od pierwszych powojennych lat prowadzono systematyczne odnawianie zdewastowanych powierzchni, poza częścią poligonową używaną do 1976 r. przez wojsko. Wspomnieć trzeba, że w 1973 r. administratorem lasu zostało nowo powstałe Nadleśnictwo Mielec i taki stan rzeczy utrzymuje się nadal. W 1985 r. jego część (132 ha) została włączona w granice miasta Mielca.
 

Cyranowski stawy

Dwa naturalne zbiorniki wodne w Lesie Cyranowskim powstałe w okresie polodowcowym. Nie wiadomo. Od kiedy hodowano w nich ryby, ale w dokumencie o podziale mieleckiego klucza pomiędzy synów Stanisława Mieleckiego w 1542 roku wymienione są jako stawy rybne, które otrzymał Jan Mielecki, wojewoda podolski.. Do 1944 roku pozostawały w rekach kolejnych właścicieli północno- wschodniej części mielca i majątku Cyranowskiego . W latach 1945-1962 gospodarowało nimi Nadleśnictwo państwowe (Mielec-Smoczka, Wojsław), 28 grudnia 1962 roku przekazano je Zarządowi Państwowych Gospodarstw Rybnych w Rzeszowie 1985 roku włączone zostały wraz z częścią Lasu Cyranowskiego , w granice miasta Mielca. W 90 latach zostały wykupione przez prywatnego przedsiębiorcy


  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII