TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
skrypty php, skrypty JS, shout

Wycieczka po mieleckich lasach


Zamiast siedzieć w domu, wyruszmy na wycieczkę po mieleckich lasach. Widzimy je na co dzień, ale niewiele mielczan wie co kryle się na skraju ich miasta.
Większość lasów Nadleśnictwa Mielec wchodzi w skład Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W nim też znajduje się jedyny na tym terenie rezerwat przyrody Jaźwiana Góra o pow. 3,49 ha, chroniący resztki ginącej puszczy - najcenniejszy fragment lasu mieszanego z jodłą, bukiem, dębem, świerkiem i klonem. W warstwie runa występują rzadkie gatunki roślin - konwalia majowa, narecznica samcza, kokoryczka wielokwiatowa, turzyca palczasta, miechlina gajowa. Nazwa rezerwatu pochodzi od „jaźwców" - borsuków, które za stałe miejsce pobytu wybrały sobie najwyższe wzniesienie w okolicy. O wysokich walorach przyrodniczych Nadleśnictwa świadczą również liczne ostoje ptactwa wodnego - tereny bagienne, moczary, torfowiska , które zostały objęte ochroną w postaci tzw. użytków ekologicznych. Okazałe dęby szypułkowe uznane zostały za pomniki przyrody. Lasy Nadleśnictwa Mielec dają schronienie zwierzynie, która jest tutaj wyjątkowo różnorodna. W mieleckich lasach żyją jelenie, sarny, dziki, lisy, a także rzadkie ptaki: bocian czarny, sowa uszata, krogulec.
Atrakcje turystyczne

Z uwagi na swe położenie w pobliżu aglomeracji mieleckiej lasy odgrywają dużą rolę w zaspokajaniu potrzeb w zakresie rekreacji i wypoczynku. Dla wszystkich odwiedzających tereny leśne przygotowaliśmy pole biwakowe oraz dwa parkingi śródleśne, na które serdecznie zapraszamy - szczególnie amatorów zbierania jagód i grzybów. Przez obszar Nadleśnictwa przebiega obecnie zielony szlak turystyczny wiodący od Niwisk przez Przyłęk, wieś Toporów aż do rodzinnego domu gen. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym.
Zapraszamy na Ścieżkę Przyrodniczo - Edukacyjną

Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna „Podróżnik" powstała z myślą pokazania społeczeństwu, a w szczególności młodzieży szkolnej najciekawszych fragmentów lasu na terenie leśnictwa Mościska. Na terenie ścieżki zlokalizowano 10 przystanków ukazujących kapliczkę w lesie, mrowiska, fazy rozwojowe drzewostanu, uroczysko jodły, uprawę, urządzenia łowieckie, drzewa pomnikowe: dąb i sosnę oraz zbiornik p. pożarowy. Zapraszamy do Szkółki Leśnej w Paterakach
Szkółka Leśna w Nadleśnictwie Mielec znajduje się w leśnictwie Pateraki - 16 km od Mielca. Powierzchnia szkółki wynosi 6,20 ha w tym 4,32 ha to powierzchnia produkcyjna. Produkowane są tu sadzonki wszystkich gatunków drzew leśnych.
Rezerwat „Pateraki" Powierzchnia Rezerwatu „Pateraki" 58,04 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fitocenoz grądu subkontynentalnego o wysokim stopniu wewnętrznego zróżnicowania. O jego wysokiej war występujące tu zbiorowiska roślinne (szczególnie rośliny objęte ochroną gatunkową m. in.: lilia złotogłów, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szeroko-listny) oraz fauna (szczególnie ptaki i objęte ochroną ssaki).
Rezerwat „Jaźwiana Góra"


 Źródło : Gazeta Lokalna Wydarzenia
  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII